NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
23-09-2021 Bình Định 18,Quảng Bình 10,Quảng Trị 40 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-09-2021 Đà Nẵng 71,Khánh Hòa 40 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-09-2021 Đắc Lắc 31,Quảng Nam 97 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-09-2021 Phú Yên 23,Thừa Thiên Huế 91 Miss
19-09-2021 Khánh Hòa 11,Kon Tum 18 Win Khánh Hòa
18-09-2021 Đà Nẵng 80,Đắc Nông 96,Quảng Ngãi 49 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-09-2021 Gia Lai 95,Ninh Thuận 61 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-09-2021 Bình Định 83,Quảng Bình 91,Quảng Trị 12 Win Bình Định
15-09-2021 Đà Nẵng 42,Khánh Hòa 19 Miss
14-09-2021 Đắc Lắc 20,Quảng Nam 26 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-09-2021 Phú Yên 26,Thừa Thiên Huế 73 Win Phú Yên
12-09-2021 Khánh Hòa 78,Kon Tum 23 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-09-2021 Đà Nẵng 30,Đắc Nông 33,Quảng Ngãi 63 Miss
10-09-2021 Gia Lai 67,Ninh Thuận 24 Win Gia Lai
09-09-2021 Bình Định 98,Quảng Bình 15,Quảng Trị 69 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-09-2021 Đà Nẵng 30,Khánh Hòa 67 Miss
07-09-2021 Đắc Lắc 98,Quảng Nam 37 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-09-2021 Phú Yên 94,Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-09-2021 Khánh Hòa 32,Kon Tum 11 Miss
04-09-2021 Đà Nẵng 74,Đắc Nông 95 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
03-09-2021 Gia Lai 38,Ninh Thuận 31 Win Gia Lai
02-09-2021 Bình Định 68,Quảng Bình 45,Quảng Trị 81 Miss
01-09-2021 Đà Nẵng 70,Khánh Hòa 91 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-08-2021 Đắc Lắc 57,Quảng Nam 83 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-08-2021 Phú Yên 88,Thừa Thiên Huế 62 Miss
29-08-2021 Khánh Hòa 40,Kon Tum 26 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-08-2021 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 15,Quảng Ngãi 64 Miss
27-08-2021 Gia Lai 54,Ninh Thuận 60 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-08-2021 Bình Định 52,Quảng Bình 61,Quảng Trị 23 Win Bình Định
25-08-2021 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 31 Miss
24-08-2021 Đắc Lắc 27,Quảng Nam 75 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-08-2021 Phú Yên 23,Thừa Thiên Huế 11 Miss
22-08-2021 Khánh Hòa 65,Kon Tum 52 Win Khánh Hòa
21-08-2021 Đắc Nông 12,Quảng Ngãi 48 Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-08-2021 Gia Lai 28,Ninh Thuận 12 Win Gia Lai
19-08-2021 Bình Định 00,Quảng Bình 91,Quảng Trị 28 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-08-2021 Đà Nẵng 43,Khánh Hòa 76 Miss
17-08-2021 Đắc Lắc 63,Quảng Nam 18 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-08-2021 Phú Yên 56,Thừa Thiên Huế 12 Win Phú Yên
15-08-2021 Khánh Hòa 34,Kon Tum 21 Miss
14-08-2021 Đà Nẵng 32,Đắc Nông 97,Quảng Ngãi 39 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-08-2021 Gia Lai 28,Ninh Thuận 86 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-08-2021 Bình Định 85,Quảng Bình 20,Quảng Trị 35 Miss
11-08-2021 Đà Nẵng 43,Khánh Hòa 76 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-08-2021 Đắc Lắc 77,Quảng Nam 84 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-08-2021 Phú Yên 07,Thừa Thiên Huế 56 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-08-2021 Gia Lai 85 Win Gia Lai
05-08-2021 Bình Định 83,Quảng Bình 35,Quảng Trị 51 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-08-2021 Quảng Nam 19 Win Quảng Nam
30-07-2021 Gia Lai 59,Ninh Thuận 10 Win Gia Lai,Ninh Thuận