NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
25-10-2021 Phú Yên 73,Thừa Thiên Huế 04 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-10-2021 Khánh Hòa 31,Kon Tum 41 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-10-2021 Đà Nẵng 70,Đắc Nông 93,Quảng Ngãi 36 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-10-2021 Gia Lai 57,Ninh Thuận 06 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-10-2021 Bình Định 49,Quảng Bình 18,Quảng Trị 92 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-10-2021 Đà Nẵng 20,Khánh Hòa 36 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-10-2021 Đắc Lắc 08,Quảng Nam 29 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-10-2021 Phú Yên 36,Thừa Thiên Huế 57 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-10-2021 Khánh Hòa 83,Kon Tum 31 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-10-2021 Đà Nẵng 89,Đắc Nông 92,Quảng Ngãi 32 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-10-2021 Gia Lai 12,Ninh Thuận 81 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-10-2021 Bình Định 79,Quảng Bình 55,Quảng Trị 50 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-10-2021 Đà Nẵng 12,Khánh Hòa 91 Miss
12-10-2021 Đắc Lắc 88,Quảng Nam 45 Win Đắc Lắc
11-10-2021 Phú Yên 67,Thừa Thiên Huế 97 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-10-2021 Khánh Hòa 06,Kon Tum 66 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-10-2021 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 12,Quảng Ngãi 34 Miss
08-10-2021 Gia Lai 54,Ninh Thuận 55 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-10-2021 Bình Định 41,Quảng Bình 52,Quảng Trị 41 Win Bình Định
06-10-2021 Đà Nẵng 60,Khánh Hòa 32 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-10-2021 Đắc Lắc 11,Quảng Nam 24 Win Đắc Lắc
04-10-2021 Phú Yên 23,Thừa Thiên Huế 66 Miss
03-10-2021 Khánh Hòa 18,Kon Tum 86 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-10-2021 Đà Nẵng 12,Đắc Nông 15,Quảng Ngãi 87 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-10-2021 Gia Lai 69,Ninh Thuận 97 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-09-2021 Bình Định 63,Quảng Bình 72,Quảng Trị 47 Miss
29-09-2021 Đà Nẵng 39,Khánh Hòa 35 Win Đà Nẵng
28-09-2021 Đắc Lắc 19,Quảng Nam 84 Miss
27-09-2021 Phú Yên 54,Thừa Thiên Huế 14 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-09-2021 Khánh Hòa 39,Kon Tum 34 Win Khánh Hòa
25-09-2021 Đà Nẵng 19,Đắc Nông 92,Quảng Ngãi 29 Miss
24-09-2021 Gia Lai 29,Ninh Thuận 40 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-09-2021 Bình Định 62,Quảng Bình 82,Quảng Trị 27 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-09-2021 Đà Nẵng 95,Khánh Hòa 56 Win Đà Nẵng
21-09-2021 Đắc Lắc 42,Quảng Nam 94 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-09-2021 Phú Yên 23,Thừa Thiên Huế 91 Miss
19-09-2021 Khánh Hòa 39,Kon Tum 45 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-09-2021 Đà Nẵng 30,Đắc Nông 30,Quảng Ngãi 57 Miss
17-09-2021 Gia Lai 18,Ninh Thuận 23 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-09-2021 Bình Định 01,Quảng Bình 29,Quảng Trị 76 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-09-2021 Đà Nẵng 24,Khánh Hòa 12 Miss
14-09-2021 Đắc Lắc 29,Quảng Nam 26 Win Đắc Lắc
13-09-2021 Phú Yên 17,Thừa Thiên Huế 16 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-09-2021 Khánh Hòa 61,Kon Tum 27 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-09-2021 Đà Nẵng 91,Đắc Nông 02,Quảng Ngãi 05 Miss
10-09-2021 Gia Lai 43,Ninh Thuận 78 Win Gia Lai
09-09-2021 Bình Định 59,Quảng Bình 20,Quảng Trị 69 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-09-2021 Đà Nẵng 87,Khánh Hòa 00 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-09-2021 Đắc Lắc 98,Quảng Nam 41 Miss
06-09-2021 Phú Yên 96,Thừa Thiên Huế 12 Win Phú Yên
05-09-2021 Khánh Hòa 24,Kon Tum 93 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-09-2021 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 31 Miss
03-09-2021 Gia Lai 05,Ninh Thuận 66 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-09-2021 Bình Định 65,Quảng Bình 89,Quảng Trị 27 Win Bình Định
01-09-2021 Đà Nẵng 13,Khánh Hòa 85 Miss
31-08-2021 Đắc Lắc 45,Quảng Nam 27 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-08-2021 Phú Yên 57,Thừa Thiên Huế 39 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-08-2021 Khánh Hòa 53,Kon Tum 35 Miss
28-08-2021 Đà Nẵng 56,Đắc Nông 18,Quảng Ngãi 24 Miss
27-08-2021 Gia Lai 17,Ninh Thuận 01 Win Gia Lai
26-08-2021 Bình Định 26,Quảng Bình 63,Quảng Trị 65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-08-2021 Đà Nẵng 34,Khánh Hòa 12 Miss
24-08-2021 Đắc Lắc 86,Quảng Nam 98 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-08-2021 Phú Yên 23,Thừa Thiên Huế 19 Miss
22-08-2021 Khánh Hòa 71,Kon Tum 99 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-08-2021 Đắc Nông 98,Quảng Ngãi 59 Win Đắc Nông
20-08-2021 Gia Lai 88,Ninh Thuận 12 Win Gia Lai
19-08-2021 Bình Định 22,Quảng Bình 15,Quảng Trị 87 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-08-2021 Đà Nẵng 49,Khánh Hòa 56 Miss
17-08-2021 Đắc Lắc 71,Quảng Nam 80 Win Quảng Nam
16-08-2021 Phú Yên 78,Thừa Thiên Huế 08 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-08-2021 Khánh Hòa 23,Kon Tum 21 Miss
14-08-2021 Đà Nẵng 91,Đắc Nông 81,Quảng Ngãi 76 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-08-2021 Gia Lai 32,Ninh Thuận 44 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-08-2021 Bình Định 32,Quảng Bình 57,Quảng Trị 35 Miss
11-08-2021 Đà Nẵng 49,Khánh Hòa 56 Miss
10-08-2021 Đắc Lắc 72,Quảng Nam 88 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-08-2021 Phú Yên 33,Thừa Thiên Huế 95 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-08-2021 Gia Lai 75 Win Gia Lai
05-08-2021 Bình Định 83,Quảng Bình 08,Quảng Trị 33 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-08-2021 Quảng Nam 19 Win Quảng Nam
30-07-2021 Gia Lai 77,Ninh Thuận 97 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-07-2021 Bình Định 63,Quảng Bình 21,Quảng Trị 42 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
Nghỉ dịch covid
27-07-2021 Đắc Lắc 03,Quảng Nam 79 Miss
26-07-2021 Phú Yên 60,Thừa Thiên Huế 66 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-07-2021 Khánh Hòa 23,Kon Tum 61 Miss
24-07-2021 Đà Nẵng 84,Đắc Nông 57,Quảng Ngãi 15 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-07-2021 Gia Lai 62,Ninh Thuận 54 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-07-2021 Bình Định 20,Quảng Bình 63,Quảng Trị 69 Miss