NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ XỈU CHỦ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
25-07-2021 Nghỉ dịch covid
24-07-2021 Nghỉ dịch covid
23-07-2021 Nghỉ dịch covid
22-07-2021 Nghỉ dịch covid
21-07-2021 Nghỉ dịch covid
20-07-2021 Nghỉ dịch covid
19-07-2021 Nghỉ dịch covid
18-07-2021 Nghỉ dịch covid
17-07-2021 Nghỉ dịch covid
16-07-2021 Nghỉ dịch covid
15-07-2021 Nghỉ dịch covid
14-07-2021 Nghỉ dịch covid
13-07-2021 Nghỉ dịch covid
12-07-2021 Nghỉ dịch covid
11-07-2021 Nghỉ dịch covid
10-07-2021 Nghỉ dịch covid
09-07-2021 Bình Dương 805-160,Trà Vinh 436-412,Vĩnh Long 644-283 Miss
08-07-2021 An Giang 239-923,Tây Ninh 996-884,Binh Thuận 801-319 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-07-2021 Đồng Nai 076-806,Sóc Trăng 945-248,Cần Thơ 151-421 Miss
06-07-2021 Bạc Liêu 318-084,Bến Tre 932-950,Vũng Tàu 806-829 Win Bạc Liêu
05-07-2021 Cà Mau 542-155,Hồ Chí Minh 296-546,Đồng Tháp 462-842 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-07-2021 Kiên Giang 343-867,Đà Lạt 128-435,Tiền Giang 816-990 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-07-2021 Hồ Chí Minh 697-631,Bình Phước 013-241,Hậu Giang 402-718,Long An 909-611 Miss
02-07-2021 Bình Dương 293-360,Trà Vinh 880-312,Vĩnh Long 028-068 Win Bình Dương
01-07-2021 An Giang 367-758,Tây Ninh 652-184,Binh Thuận 585-403 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-06-2021 Đồng Nai 490-387,Sóc Trăng 549-124,Cần Thơ 561-290 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-06-2021 Bạc Liêu 741-839,Bến Tre 651-820,Vũng Tàu 021-765 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-06-2021 Cà Mau 384-784,Hồ Chí Minh 413-771,Đồng Tháp 647-123 Miss
27-06-2021 Kiên Giang 213-205,Đà Lạt 198-341,Tiền Giang 821-343 Win Kiên Giang,Đà Lạt
26-06-2021 Hồ Chí Minh 143-196,Bình Phước 654-004,Hậu Giang 269-431,Long An 140-828 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-06-2021 Bình Dương 310-649,Trà Vinh 542-553,Vĩnh Long 916-143 Miss
24-06-2021 An Giang 202-638,Tây Ninh 777-594,Binh Thuận 724-497 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-06-2021 Đồng Nai 390-023,Sóc Trăng 276-254,Cần Thơ 191-883 Miss
22-06-2021 Bạc Liêu 506-212,Bến Tre 418-426,Vũng Tàu 778-914 Win Bạc Liêu,Bến Tre
21-06-2021 Cà Mau 414-475,Hồ Chí Minh 557-205,Đồng Tháp 088-924 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-06-2021 Kiên Giang 073-960,Đà Lạt 178-685,Tiền Giang 037-174 Miss
19-06-2021 Hồ Chí Minh 980-164,Bình Phước 966-162,Hậu Giang 320-910,Long An 115-971 Win Hồ Chí Minh
18-06-2021 Bình Dương 167-998,Trà Vinh 682-097,Vĩnh Long 596-875 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-06-2021 An Giang 894-062,Tây Ninh 225-946,Binh Thuận 407-279 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-06-2021 Đồng Nai 155-758,Sóc Trăng 589-863,Cần Thơ 775-555 Miss