NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
23-09-2021 Bình Định 244,Quảng Bình 933,Quảng Trị 910 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-09-2021 Đà Nẵng 508,Khánh Hòa 329 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-09-2021 Đắc Lắc 201,Quảng Nam 764 Win Đắc Lắc
20-09-2021 Phú Yên 388,Thừa Thiên Huế 149 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-09-2021 Khánh Hòa 523,Kon Tum 758 Miss
18-09-2021 Đà Nẵng 676,Đắc Nông 839,Quảng Ngãi 157 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-09-2021 Gia Lai 898,Ninh Thuận 607 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-09-2021 Bình Định 540,Quảng Bình 183,Quảng Trị 213 Win Quảng Trị
15-09-2021 Đà Nẵng 060,Khánh Hòa 032 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-09-2021 Đắc Lắc 532,Quảng Nam 291 Miss
13-09-2021 Phú Yên 217,Thừa Thiên Huế 543 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-09-2021 Khánh Hòa 190,Kon Tum 767 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-09-2021 Đà Nẵng 765,Đắc Nông 882,Quảng Ngãi 889 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-09-2021 Gia Lai 223,Ninh Thuận 646 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-09-2021 Bình Định 459,Quảng Bình 250,Quảng Trị 983 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-09-2021 Đà Nẵng 990,Khánh Hòa 581 Miss
07-09-2021 Đắc Lắc 147,Quảng Nam 664 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-09-2021 Phú Yên 117,Thừa Thiên Huế 729 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-09-2021 Khánh Hòa 215,Kon Tum 864 Win Khánh Hòa
04-09-2021 Đà Nẵng 260,Đắc Nông 930 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
03-09-2021 Gia Lai 636,Ninh Thuận 712 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-09-2021 Bình Định 356,Quảng Bình 098,Quảng Trị 548 Miss
01-09-2021 Đà Nẵng 082,Khánh Hòa 227 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-08-2021 Đắc Lắc 004,Quảng Nam 865 Win Đắc Lắc
30-08-2021 Phú Yên 525,Thừa Thiên Huế 556 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-08-2021 Khánh Hòa 858,Kon Tum 577 Miss
28-08-2021 Đà Nẵng 883,Đắc Nông 239,Quảng Ngãi 251 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-08-2021 Gia Lai 375,Ninh Thuận 307 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-08-2021 Bình Định 802,Quảng Bình 034,Quảng Trị 973 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-08-2021 Đà Nẵng 938,Khánh Hòa 898 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-08-2021 Đắc Lắc 190,Quảng Nam 611 Win Quảng Nam
23-08-2021 Phú Yên 888,Thừa Thiên Huế 801 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-08-2021 Khánh Hòa 584,Kon Tum 568 Miss
21-08-2021 Đắc Nông 116,Quảng Ngãi 070 Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-08-2021 Gia Lai 849,Ninh Thuận 195 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-08-2021 Bình Định 026,Quảng Bình 357,Quảng Trị 087 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-08-2021 Khánh Hòa 757 Win Khánh Hòa
17-08-2021 Đắc Lắc 991,Quảng Nam 010 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-08-2021 Phú Yên 214,Thừa Thiên Huế 512 Miss
15-08-2021 Khánh Hòa 597,Kon Tum 054 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-08-2021 Đà Nẵng 964,Đắc Nông 438,Quảng Ngãi 989 Win Đà Nẵng
13-08-2021 Gia Lai 897,Ninh Thuận 709 Miss
12-08-2021 Bình Định 314,Quảng Bình 457,Quảng Trị 389 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-08-2021 Đà Nẵng 171,Khánh Hòa 983 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-08-2021 Đắc Lắc 472,Quảng Nam 652 Win Đắc Lắc
09-08-2021 Phú Yên 742,Thừa Thiên Huế 239 Miss
06-08-2021 Gia Lai 716 Win Gia Lai
05-08-2021 Bình Định 013,Quảng Bình 313,Quảng Trị 554 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-08-2021 Quảng Nam 493 Win Quảng Nam
30-07-2021 Gia Lai 876,Ninh Thuận 951 Win Gia Lai,Ninh Thuận