NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
18-04-2021 Khánh Hòa 387,Kon Tum 030 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-04-2021 Đà Nẵng 145,Đắc Nông 508,Quảng Ngãi 424 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-04-2021 Gia Lai 710,Ninh Thuận 627 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-04-2021 Bình Định 250,Quảng Bình 118,Quảng Trị 737 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-04-2021 Đà Nẵng 679,Khánh Hòa 342 Miss
13-04-2021 Đắc Lắc 450,Quảng Nam 400 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-04-2021 Phú Yên 146,Thừa Thiên Huế 781 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-04-2021 Khánh Hòa 494,Kon Tum 989 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-04-2021 Đà Nẵng 835,Đắc Nông 078,Quảng Ngãi 457 Miss
09-04-2021 Gia Lai 880,Ninh Thuận 570 Win Gia Lai
08-04-2021 Bình Định 531,Quảng Bình 299,Quảng Trị 697 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-04-2021 Đà Nẵng 962,Khánh Hòa 653 Miss
06-04-2021 Đắc Lắc 385,Quảng Nam 989 Win Đắc Lắc
05-04-2021 Phú Yên 288,Thừa Thiên Huế 735 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-04-2021 Khánh Hòa 271,Kon Tum 886 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-04-2021 Đà Nẵng 532,Đắc Nông 969,Quảng Ngãi 647 Miss
02-04-2021 Gia Lai 616,Ninh Thuận 276 Win Gia Lai
01-04-2021 Bình Định 662,Quảng Bình 107,Quảng Trị 349 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-03-2021 Đà Nẵng 598,Khánh Hòa 844 Miss
30-03-2021 Đắc Lắc 988,Quảng Nam 359 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-03-2021 Phú Yên 225,Thừa Thiên Huế 180 Miss
28-03-2021 Khánh Hòa 368,Kon Tum 877 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-03-2021 Đà Nẵng 357,Đắc Nông 281,Quảng Ngãi 974 Win Đà Nẵng
26-03-2021 Gia Lai 247,Ninh Thuận 405 Miss
25-03-2021 Bình Định 929,Quảng Bình 432,Quảng Trị 390 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-03-2021 Đà Nẵng 332,Khánh Hòa 341 Miss
23-03-2021 Đắc Lắc 684,Quảng Nam 703 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-03-2021 Phú Yên 788,Thừa Thiên Huế 022 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-03-2021 Khánh Hòa 432,Kon Tum 312 Miss
20-03-2021 Đà Nẵng 573,Đắc Nông 711,Quảng Ngãi 966 Win Đà Nẵng
19-03-2021 Gia Lai 044,Ninh Thuận 304 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-03-2021 Bình Định 561,Quảng Bình 213,Quảng Trị 239 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-03-2021 Đà Nẵng 324,Khánh Hòa 051 Miss
16-03-2021 Đắc Lắc 065,Quảng Nam 247 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-03-2021 Phú Yên 463,Thừa Thiên Huế 613 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-03-2021 Khánh Hòa 933,Kon Tum 984 Miss
13-03-2021 Đà Nẵng 857,Đắc Nông 828,Quảng Ngãi 599 Win Đà Nẵng
12-03-2021 Gia Lai 023,Ninh Thuận 710 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-03-2021 Bình Định 186,Quảng Bình 521,Quảng Trị 090 Miss
10-03-2021 Đà Nẵng 082,Khánh Hòa 514 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-03-2021 Đắc Lắc 555,Quảng Nam 839 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-03-2021 Phú Yên 325,Thừa Thiên Huế 212 Miss
07-03-2021 Khánh Hòa 850,Kon Tum 665 Win Khánh Hòa
06-03-2021 Đà Nẵng 250,Đắc Nông 114,Quảng Ngãi 502 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-03-2021 Gia Lai 592,Ninh Thuận 133 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-03-2021 Bình Định 252,Quảng Bình 041,Quảng Trị 594 Miss
03-03-2021 Đà Nẵng 921,Khánh Hòa 579 Win Đà Nẵng
02-03-2021 Đắc Lắc 504,Quảng Nam 510 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
01-03-2021 Phú Yên 323,Thừa Thiên Huế 286 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-02-2021 Khánh Hòa 324,Kon Tum 751 Miss