NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-09-2022 Bình Dương 659-226,Trà Vinh 453-071,Vĩnh Long 391-505 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-09-2022 An Giang 922-095,Tây Ninh 814-740,Binh Thuận 611-914 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-09-2022 Đồng Nai 417-730,Sóc Trăng 027-071,Cần Thơ 148-966 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-09-2022 Bạc Liêu 950-375,Bến Tre 409-164,Vũng Tàu 449-381 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-09-2022 Cà Mau 992-413,Hồ Chí Minh 007-479,Đồng Tháp 392-420 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-09-2022 Kiên Giang 571-391,Đà Lạt 730-123,Tiền Giang 927-179 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-09-2022 Hồ Chí Minh 958-135,Bình Phước 873-235,Hậu Giang 128-138,Long An 473-067 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-09-2022 Bình Dương 249-445,Trà Vinh 737-420,Vĩnh Long 332-170 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-09-2022 An Giang 840-495,Tây Ninh 072-972,Binh Thuận 949-175 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-09-2022 Đồng Nai 831-470,Sóc Trăng 354-168,Cần Thơ 949-143 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-09-2022 Bạc Liêu 428-829,Bến Tre 199-925,Vũng Tàu 091-232 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-09-2022 Cà Mau 284-883,Hồ Chí Minh 814-622,Đồng Tháp 727-842 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-09-2022 Kiên Giang 295-222,Đà Lạt 838-647,Tiền Giang 324-063 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-09-2022 Hồ Chí Minh 935-542,Bình Phước 119-607,Hậu Giang 640-941,Long An 685-565 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-09-2022 Bình Dương 906-826,Trà Vinh 100-970,Vĩnh Long 208-375 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-09-2022 An Giang 497-931,Tây Ninh 803-491,Binh Thuận 937-313 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-09-2022 Đồng Nai 720-322,Sóc Trăng 567-928,Cần Thơ 145-557 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-09-2022 Bạc Liêu 233-152,Bến Tre 825-182,Vũng Tàu 216-960 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-09-2022 Cà Mau 354-071,Hồ Chí Minh 089-780,Đồng Tháp 594-813 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-09-2022 Kiên Giang 540-967,Đà Lạt 751-361,Tiền Giang 001-740 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-09-2022 Hồ Chí Minh 021-267,Bình Phước 931-399,Hậu Giang 194-067,Long An 061-439 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-09-2022 Bình Dương 873-191,Trà Vinh 497-853,Vĩnh Long 960-487 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-09-2022 An Giang 882-327,Tây Ninh 121-725,Binh Thuận 521-333 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-09-2022 Đồng Nai 550-670,Sóc Trăng 180-122,Cần Thơ 135-134 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-09-2022 Bạc Liêu 860-830,Bến Tre 881-226,Vũng Tàu 720-761 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-09-2022 Cà Mau 364-328,Hồ Chí Minh 023-758,Đồng Tháp 125-176 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-09-2022 Kiên Giang 925-860,Đà Lạt 754-826,Tiền Giang 155-901 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-09-2022 Hồ Chí Minh 869-614,Bình Phước 083-724,Hậu Giang 024-907,Long An 529-715 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-09-2022 Bình Dương 238-259,Trà Vinh 187-657,Vĩnh Long 800-348 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-09-2022 An Giang 556-616,Tây Ninh 231-801,Binh Thuận 885-656 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-08-2022 Đồng Nai 537-908,Sóc Trăng 441-631,Cần Thơ 428-434 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-08-2022 Bạc Liêu 794-415,Bến Tre 113-201,Vũng Tàu 737-118 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-08-2022 Cà Mau 598-908,Hồ Chí Minh 944-490,Đồng Tháp 713-404 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-08-2022 Kiên Giang 607-455,Đà Lạt 793-658,Tiền Giang 439-977 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-08-2022 Hồ Chí Minh 470-485,Bình Phước 585-238,Hậu Giang 349-417,Long An 059-068 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-08-2022 Hồ Chí Minh 485-470,Bình Phước 238-585,Hậu Giang 349-417,Long An 068-059 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2022 Bạc Liêu 845-120,Bến Tre 386-966,Vũng Tàu 924-004 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-08-2022 Cà Mau 256-952,Hồ Chí Minh 043-187,Đồng Tháp 212-727 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-08-2022 Kiên Giang 592-289,Đà Lạt 189-871,Tiền Giang 098-207 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-08-2022 Hồ Chí Minh 534-980,Bình Phước 988-657,Hậu Giang 995-451,Long An 752-145 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An