NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
29-06-2022 Đồng Nai 35-23-76,Sóc Trăng 99-18-00,Cần Thơ 98-21-63 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-06-2022 Bạc Liêu 37-08-16,Bến Tre 47-90-11,Vũng Tàu 59-57-06 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-06-2022 Cà Mau 54-80-66,Hồ Chí Minh 79-94-83,Đồng Tháp 93-24-40 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-06-2022 Kiên Giang 51-80-57,Đà Lạt 48-05-93,Tiền Giang 22-87-17 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-06-2022 Hồ Chí Minh 45-05-72,Bình Phước 94-30-72,Hậu Giang 02-28-42,Long An 86-30-92 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-06-2022 Bình Dương 72-86-05,Trà Vinh 94-54-06,Vĩnh Long 64-41-38 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-06-2022 An Giang 29-41-95,Tây Ninh 32-81-97,Binh Thuận 63-72-17 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-06-2022 Đồng Nai 58-17-43,Sóc Trăng 11-99-08,Cần Thơ 72-45-88 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-06-2022 Bạc Liêu 45-01-20,Bến Tre 92-94-34,Vũng Tàu 64-45-90 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-06-2022 Cà Mau 44-38-29,Hồ Chí Minh 91-78-49,Đồng Tháp 73-00-28 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-06-2022 Kiên Giang 80-85-38,Đà Lạt 53-98-49,Tiền Giang 00-84-94 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-06-2022 Hồ Chí Minh 41-25-43,Bình Phước 64-70-95,Hậu Giang 21-77-49,Long An 61-21-46 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-06-2022 Bình Dương 58-22-01,Trà Vinh 93-18-79,Vĩnh Long 47-49-82 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-06-2022 An Giang 93-22-46,Tây Ninh 32-53-06,Binh Thuận 55-22-68 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-06-2022 Đồng Nai 68-61-76,Sóc Trăng 07-91-97,Cần Thơ 75-32-25 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-06-2022 Bạc Liêu 23-59-03,Bến Tre 65-04-99,Vũng Tàu 66-77-06 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-06-2022 Cà Mau 23-32-30,Hồ Chí Minh 53-67-80,Đồng Tháp 83-54-41 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-06-2022 Kiên Giang 82-86-01,Đà Lạt 03-37-44,Tiền Giang 73-36-64 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-06-2022 Hồ Chí Minh 95-03-28,Bình Phước 85-56-68,Hậu Giang 13-15-58,Long An 00-22-15 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-06-2022 Bình Dương 46-09-14,Trà Vinh 40-93-19,Vĩnh Long 65-34-73 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-06-2022 An Giang 20-90-19,Tây Ninh 45-01-07,Binh Thuận 35-00-71 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-06-2022 Đồng Nai 37-68-39,Sóc Trăng 88-02-66,Cần Thơ 73-90-22 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-06-2022 Bạc Liêu 38-23-43,Bến Tre 31-69-58,Vũng Tàu 66-88-27 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-06-2022 Cà Mau 35-13-24,Hồ Chí Minh 66-21-20,Đồng Tháp 48-65-88 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-06-2022 Kiên Giang 43-44-40,Đà Lạt 36-14-89,Tiền Giang 72-12-64 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-06-2022 Hồ Chí Minh 10-50-53,Bình Phước 81-70-28,Hậu Giang 01-06-67,Long An 01-21-31 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-06-2022 Bình Dương 89-30-69,Trà Vinh 24-35-20,Vĩnh Long 28-75-47 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-06-2022 An Giang 55-79-14,Tây Ninh 02-61-67,Binh Thuận 18-13-50 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-06-2022 Đồng Nai 12-56-35,Sóc Trăng 49-22-31,Cần Thơ 30-81-53 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-05-2022 Bạc Liêu 68-72-66,Bến Tre 10-91-96,Vũng Tàu 28-44-08 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-05-2022 Cà Mau 00-48-89,Hồ Chí Minh 94-40-32,Đồng Tháp 64-12-79 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-05-2022 Kiên Giang 14-65-71,Đà Lạt 48-12-26,Tiền Giang 50-06-29 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-05-2022 Hồ Chí Minh 04-86-73,Bình Phước 63-95-28,Hậu Giang 59-02-63,Long An 90-24-16 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-05-2022 Bình Dương 74-53-93,Trà Vinh 95-48-61,Vĩnh Long 08-55-31 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 38-20-10,Tây Ninh 69-34-55,Binh Thuận 06-33-91 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 50-13-87,Sóc Trăng 55-95-56,Cần Thơ 43-77-58 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 90-52-88,Bến Tre 25-48-11,Vũng Tàu 76-23-80 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 39-35-19,Hồ Chí Minh 45-56-02,Đồng Tháp 21-50-17 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 70-37-01,Đà Lạt 68-83-70,Tiền Giang 43-90-27 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 08-38-17,Bình Phước 79-28-41,Hậu Giang 10-27-73,Long An 19-53-30 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An