NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
29-06-2022 Đồng Nai 994-146,Sóc Trăng 318-232,Cần Thơ 057-337 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-06-2022 Bạc Liêu 311-121,Bến Tre 065-272,Vũng Tàu 340-857 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-06-2022 Cà Mau 604-400,Hồ Chí Minh 062-912,Đồng Tháp 175-279 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-06-2022 Kiên Giang 904-777,Đà Lạt 805-533,Tiền Giang 182-997 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-06-2022 Hồ Chí Minh 287-313,Bình Phước 234-703,Hậu Giang 130-109,Long An 826-378 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-06-2022 Bình Dương 205-101,Trà Vinh 254-916,Vĩnh Long 608-544 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-06-2022 An Giang 364-062,Tây Ninh 500-281,Binh Thuận 217-023 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-06-2022 Đồng Nai 145-722,Sóc Trăng 853-817,Cần Thơ 302-647 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-06-2022 Bạc Liêu 167-101,Bến Tre 582-192,Vũng Tàu 958-777 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-06-2022 Cà Mau 197-462,Hồ Chí Minh 507-559,Đồng Tháp 285-076 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-06-2022 Kiên Giang 215-543,Đà Lạt 882-825,Tiền Giang 184-304 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-06-2022 Hồ Chí Minh 025-297,Bình Phước 950-619,Hậu Giang 360-594,Long An 175-145 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-06-2022 Bình Dương 692-019,Trà Vinh 241-818,Vĩnh Long 326-304 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-06-2022 An Giang 503-384,Tây Ninh 584-742,Binh Thuận 006-090 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-06-2022 Đồng Nai 188-074,Sóc Trăng 772-737,Cần Thơ 165-138 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-06-2022 Bạc Liêu 903-309,Bến Tre 224-059,Vũng Tàu 456-144 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-06-2022 Cà Mau 792-836,Hồ Chí Minh 163-927,Đồng Tháp 338-854 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-06-2022 Kiên Giang 901-860,Đà Lạt 095-137,Tiền Giang 553-394 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-06-2022 Hồ Chí Minh 064-395,Bình Phước 051-926,Hậu Giang 064-752,Long An 122-914 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-06-2022 Bình Dương 621-438,Trà Vinh 375-019,Vĩnh Long 513-965 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-06-2022 An Giang 266-584,Tây Ninh 930-115,Binh Thuận 521-598 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-06-2022 Đồng Nai 185-738,Sóc Trăng 015-297,Cần Thơ 210-986 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-06-2022 Bạc Liêu 843-795,Bến Tre 126-777,Vũng Tàu 665-081 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-06-2022 Cà Mau 657-352,Hồ Chí Minh 705-438,Đồng Tháp 473-419 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-06-2022 Kiên Giang 019-671,Đà Lạt 847-209,Tiền Giang 764-171 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-06-2022 Hồ Chí Minh 435-780,Bình Phước 852-336,Hậu Giang 706-328,Long An 631-301 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-06-2022 Bình Dương 164-469,Trà Vinh 538-635,Vĩnh Long 258-747 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-06-2022 An Giang 150-832,Tây Ninh 770-847,Binh Thuận 170-006 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-06-2022 Đồng Nai 635-540,Sóc Trăng 476-361,Cần Thơ 177-281 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-05-2022 Bạc Liêu 487-905,Bến Tre 313-681,Vũng Tàu 949-475 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-05-2022 Cà Mau 244-260,Hồ Chí Minh 858-006,Đồng Tháp 488-406 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-05-2022 Kiên Giang 171-562,Đà Lạt 547-559,Tiền Giang 715-891 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-05-2022 Hồ Chí Minh 558-810,Bình Phước 422-391,Hậu Giang 925-534,Long An 061-124 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-05-2022 Bình Dương 153-994,Trà Vinh 019-852,Vĩnh Long 337-416 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 835-827,Tây Ninh 150-259,Binh Thuận 902-370 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 866-750,Sóc Trăng 208-556,Cần Thơ 900-263 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 451-777,Bến Tre 125-176,Vũng Tàu 247-101 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 922-468,Hồ Chí Minh 495-345,Đồng Tháp 308-704 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 405-104,Đà Lạt 168-770,Tiền Giang 702-255 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 840-098,Bình Phước 768-566,Hậu Giang 550-784,Long An 827-506 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An