NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-05-2022 Gia Lai 38-33,Ninh Thuận 14-47 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-05-2022 Bình Định 13-22,Quảng Bình 93-29,Quảng Trị 26-76 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-05-2022 Đà Nẵng 48-37,Khánh Hòa 07-82 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-05-2022 Đắc Lắc 50-78,Quảng Nam 87-56 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-05-2022 Phú Yên 88-75,Thừa Thiên Huế 69-34 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-05-2022 Khánh Hòa 08-58,Kon Tum 03-19 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-05-2022 Đà Nẵng 12-16,Đắc Nông 27-28,Quảng Ngãi 51-75 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-05-2022 Gia Lai 86-41,Ninh Thuận 89-84 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-05-2022 Bình Định 55-15,Quảng Bình 88-78,Quảng Trị 91-38 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-05-2022 Đà Nẵng 97-64,Khánh Hòa 19-61 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-05-2022 Đắc Lắc 03-99,Quảng Nam 83-64 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-05-2022 Phú Yên 27-14,Thừa Thiên Huế 99-16 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-05-2022 Khánh Hòa 84-96,Kon Tum 82-38 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-05-2022 Đà Nẵng 54-24,Đắc Nông 59-33,Quảng Ngãi 68-82 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-05-2022 Gia Lai 55-21,Ninh Thuận 12-97 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-05-2022 Bình Định 12-43,Quảng Bình 25-80,Quảng Trị 55-74 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-05-2022 Đà Nẵng 19-53,Khánh Hòa 35-67 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-05-2022 Đắc Lắc 78-58,Quảng Nam 09-05 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-05-2022 Phú Yên 15-67,Thừa Thiên Huế 32-30 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-05-2022 Khánh Hòa 64-13,Kon Tum 41-45 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-05-2022 Đà Nẵng 19-18,Đắc Nông 27-23,Quảng Ngãi 91-52 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-05-2022 Gia Lai 81-59,Ninh Thuận 89-48 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-05-2022 Bình Định 87-97,Quảng Bình 01-25,Quảng Trị 45-77 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-05-2022 Đà Nẵng 32-91,Khánh Hòa 24-42 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-05-2022 Đắc Lắc 98-34,Quảng Nam 03-09 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-05-2022 Phú Yên 71-37,Thừa Thiên Huế 61-63 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-05-2022 Khánh Hòa 83-41,Kon Tum 11-97 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-04-2022 Đà Nẵng 59-62,Đắc Nông 62-81,Quảng Ngãi 53-54 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-04-2022 Gia Lai 26-63,Ninh Thuận 58-82 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-04-2022 Bình Định 92-56,Quảng Bình 69-70,Quảng Trị 56-67 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-04-2022 Đà Nẵng 84-97,Khánh Hòa 98-79 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-04-2022 Đắc Lắc 93-84,Quảng Nam 55-27 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-04-2022 Phú Yên 14-18,Thừa Thiên Huế 79-76 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-04-2022 Khánh Hòa 34-69,Kon Tum 01-68 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-04-2022 Đà Nẵng 15-97,Đắc Nông 13-68,Quảng Ngãi 80-59 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-04-2022 Gia Lai 43-20,Ninh Thuận 31-71 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-04-2022 Bình Định 35-43,Quảng Bình 89-40,Quảng Trị 74-27 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-04-2022 Đà Nẵng 24-30,Khánh Hòa 14-15 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-04-2022 Đắc Lắc 85-75,Quảng Nam 02-97 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-04-2022 Phú Yên 08-38,Thừa Thiên Huế 33-12 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-04-2022 Khánh Hòa 19-49,Kon Tum 25-42 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-04-2022 Đà Nẵng 65-75,Đắc Nông 25-40,Quảng Ngãi 95-14 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-04-2022 Gia Lai 51-03,Ninh Thuận 51-47 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-04-2022 Bình Định 75-41,Quảng Bình 13-99,Quảng Trị 84-72 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-04-2022 Đà Nẵng 62-03,Khánh Hòa 10-00 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-04-2022 Đắc Lắc 55-99,Quảng Nam 23-94 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-04-2022 Phú Yên 64-50,Thừa Thiên Huế 25-54 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-04-2022 Khánh Hòa 42-56,Kon Tum 32-90 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-04-2022 Đà Nẵng 98-32,Đắc Nông 60-87,Quảng Ngãi 19-26 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-04-2022 Gia Lai 33-77,Ninh Thuận 45-24 Win Gia Lai,Ninh Thuận