NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
18-01-2021 Phú Yên 01-29,Thừa Thiên Huế 52-44 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-01-2021 Khánh Hòa 07-18,Kon Tum 27-23 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-01-2021 Đà Nẵng 24-08,Đắc Nông 80-15,Quảng Ngãi 97-81 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-01-2021 Gia Lai 04-12,Ninh Thuận 50-36 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-01-2021 Bình Định 99-18,Quảng Bình 49-82,Quảng Trị 88-23 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-01-2021 Đà Nẵng 69-87,Khánh Hòa 21-99 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-01-2021 Đắc Lắc 96-31,Quảng Nam 38-06 Miss
11-01-2021 Phú Yên 44-52,Thừa Thiên Huế 17-39 Win Phú Yên
10-01-2021 Khánh Hòa 21-34,Kon Tum 16-22 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-01-2021 Đà Nẵng 00-65,Đắc Nông 52-32,Quảng Ngãi 41-32 Miss
08-01-2021 Gia Lai 44-07,Ninh Thuận 45-09 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-01-2021 Bình Định 73-36,Quảng Bình 20-74,Quảng Trị 27-93 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-01-2021 Đà Nẵng 12-64,Khánh Hòa 08-29 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-01-2021 Đắc Lắc 02-30,Quảng Nam 93-14 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-01-2021 Phú Yên 49-45,Thừa Thiên Huế 12-51 Miss
03-01-2021 Khánh Hòa 39-64,Kon Tum 59-26 Win Khánh Hòa
02-01-2021 Đà Nẵng 68-01,Đắc Nông 43-32,Quảng Ngãi 87-96 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-01-2021 Gia Lai 85-15,Ninh Thuận 11-42 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-12-2020 Bình Định 49-84,Quảng Bình 36-28,Quảng Trị 53-27 Miss
30-12-2020 Đà Nẵng 59-34,Khánh Hòa 51-98 Win Đà Nẵng
29-12-2020 Đắc Lắc 80-68,Quảng Nam 84-02 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-12-2020 Phú Yên 46-25,Thừa Thiên Huế 80-51 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-12-2020 Khánh Hòa 57-39,Kon Tum 86-88 Miss
26-12-2020 Đà Nẵng 39-51,Đắc Nông 61-18,Quảng Ngãi 15-70 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-12-2020 Gia Lai 81-95,Ninh Thuận 58-37 Win Gia Lai
24-12-2020 Bình Định 14-33,Quảng Bình 33-08,Quảng Trị 46-79 Miss
23-12-2020 Đà Nẵng 61-63,Khánh Hòa 27-65 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-12-2020 Đắc Lắc 13-60,Quảng Nam 32-41 Miss
21-12-2020 Phú Yên 67-22,Thừa Thiên Huế 59-97 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-12-2020 Khánh Hòa 70-67,Kon Tum 89-28 Miss
19-12-2020 Đà Nẵng 80-73,Đắc Nông 36-61,Quảng Ngãi 78-49 Win Đà Nẵng
18-12-2020 Gia Lai 67-68,Ninh Thuận 61-79 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-12-2020 Bình Định 28-40,Quảng Bình 45-20,Quảng Trị 22-93 Miss
16-12-2020 Đà Nẵng 37-64,Khánh Hòa 31-93 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-12-2020 Đắc Lắc 15-40,Quảng Nam 61-72 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-12-2020 Phú Yên 59-61,Thừa Thiên Huế 80-33 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-12-2020 Khánh Hòa 14-69,Kon Tum 65-93 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-12-2020 Đà Nẵng 00-01,Đắc Nông 14-10,Quảng Ngãi 22-47 Miss
11-12-2020 Gia Lai 53-33,Ninh Thuận 12-87 Win Gia Lai
10-12-2020 Bình Định 45-99,Quảng Bình 00-18,Quảng Trị 54-22 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-12-2020 Đà Nẵng 26-22,Khánh Hòa 65-89 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-12-2020 Đắc Lắc 46-55,Quảng Nam 76-17 Miss
07-12-2020 Phú Yên 22-26,Thừa Thiên Huế 79-38 Win Phú Yên
06-12-2020 Khánh Hòa 06-20,Kon Tum 57-08 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-12-2020 Đà Nẵng 71-78,Đắc Nông 22-86,Quảng Ngãi 70-12 Miss
04-12-2020 Gia Lai 81-21,Ninh Thuận 51-37 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-12-2020 Bình Định 49-09,Quảng Bình 11-48,Quảng Trị 79-94 Win Bình Định
02-12-2020 Đà Nẵng 23-66,Khánh Hòa 03-65 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-12-2020 Đắc Lắc 60-99,Quảng Nam 02-74 Miss
30-11-2020 Phú Yên 81-33,Thừa Thiên Huế 00-57 Win Phú Yên