NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
25-07-2021 Khánh Hòa 88-90,Kon Tum 06-98 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-07-2021 Đà Nẵng 35-84,Đắc Nông 32-57,Quảng Ngãi 49-08 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-07-2021 Gia Lai 28-59,Ninh Thuận 64-33 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-07-2021 Bình Định 96-86,Quảng Bình 07-81,Quảng Trị 69-07 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-07-2021 Đà Nẵng 66-87,Khánh Hòa 06-18 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-07-2021 Đắc Lắc 95-08,Quảng Nam 37-03 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-07-2021 Phú Yên 06-49,Thừa Thiên Huế 03-80 Miss
18-07-2021 Khánh Hòa 18-78,Kon Tum 50-09 Win Khánh Hòa
17-07-2021 Đà Nẵng 73-07,Đắc Nông 45-24,Quảng Ngãi 15-14 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-07-2021 Gia Lai 58-04,Ninh Thuận 36-70 Miss
15-07-2021 Bình Định 04-68,Quảng Bình 99-40,Quảng Trị 07-05 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-07-2021 Đà Nẵng 47-22,Khánh Hòa 41-13 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-07-2021 Đắc Lắc 68-13,Quảng Nam 29-81 Miss
12-07-2021 Phú Yên 97-51,Thừa Thiên Huế 10-66 Win Phú Yên
11-07-2021 Khánh Hòa 28-97,Kon Tum 01-68 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-07-2021 Đà Nẵng 27-35,Đắc Nông 27-72,Quảng Ngãi 67-84 Miss
09-07-2021 Gia Lai 06-38,Ninh Thuận 09-15 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-07-2021 Bình Định 55-38,Quảng Bình 14-67,Quảng Trị 85-30 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-07-2021 Đà Nẵng 58-84,Khánh Hòa 94-69 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-07-2021 Đắc Lắc 69-14,Quảng Nam 30-24 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-07-2021 Phú Yên 28-95,Thừa Thiên Huế 80-78 Miss
04-07-2021 Khánh Hòa 27-67,Kon Tum 01-80 Win Khánh Hòa
03-07-2021 Đà Nẵng 14-93,Đắc Nông 81-46,Quảng Ngãi 29-42 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-07-2021 Gia Lai 22-40,Ninh Thuận 76-52 Miss
01-07-2021 Bình Định 84-36,Quảng Bình 55-02,Quảng Trị 16-20 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-06-2021 Đà Nẵng 44-12,Khánh Hòa 05-99 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-06-2021 Đắc Lắc 59-55,Quảng Nam 40-34 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-06-2021 Phú Yên 74-82,Thừa Thiên Huế 14-73 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-06-2021 Khánh Hòa 06-93,Kon Tum 74-13 Miss
26-06-2021 Đà Nẵng 21-35,Đắc Nông 97-03,Quảng Ngãi 54-22 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-06-2021 Gia Lai 99-25,Ninh Thuận 56-27 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-06-2021 Bình Định 12-83,Quảng Bình 77-00,Quảng Trị 97-98 Miss
23-06-2021 Đà Nẵng 65-14,Khánh Hòa 95-55 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-06-2021 Đắc Lắc 48-57,Quảng Nam 36-51 Miss
21-06-2021 Phú Yên 75-59,Thừa Thiên Huế 51-65 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-06-2021 Khánh Hòa 01-58,Kon Tum 90-80 Win Khánh Hòa
19-06-2021 Đà Nẵng 03-76,Đắc Nông 13-01,Quảng Ngãi 76-50 Miss
18-06-2021 Gia Lai 15-95,Ninh Thuận 35-90 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-06-2021 Bình Định 83-68,Quảng Bình 40-44,Quảng Trị 65-99 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-06-2021 Đà Nẵng 87-79,Khánh Hòa 63-33 Miss
15-06-2021 Đắc Lắc 50-96,Quảng Nam 30-76 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-06-2021 Phú Yên 61-72,Thừa Thiên Huế 55-73 Win Phú Yên
13-06-2021 Khánh Hòa 23-65,Kon Tum 29-93 Miss
12-06-2021 Đà Nẵng 41-29,Đắc Nông 09-74,Quảng Ngãi 60-74 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-06-2021 Gia Lai 24-16,Ninh Thuận 43-58 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-06-2021 Bình Định 95-68,Quảng Bình 59-13,Quảng Trị 18-20 Miss
09-06-2021 Đà Nẵng 11-55,Khánh Hòa 44-16 Win Đà Nẵng
08-06-2021 Đắc Lắc 58-36,Quảng Nam 94-99 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-06-2021 Phú Yên 85-31,Thừa Thiên Huế 16-03 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-06-2021 Khánh Hòa 79-20,Kon Tum 77-63 Win Khánh Hòa,Kon Tum