NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-10-2020 Đắc Lắc 46-58,Quảng Nam 49-44 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-10-2020 Phú Yên 04-95,Thừa Thiên Huế 60-73 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-10-2020 Khánh Hòa 16-74,Kon Tum 47-65 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-10-2020 Đà Nẵng 78-67,Đắc Nông 29-85,Quảng Ngãi 12-38 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-10-2020 Gia Lai 33-50,Ninh Thuận 58-40 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-10-2020 Bình Định 40-41,Quảng Bình 51-60,Quảng Trị 60-34 Miss
21-10-2020 Đà Nẵng 59-81,Khánh Hòa 03-67 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-10-2020 Đắc Lắc 28-21,Quảng Nam 79-84 Win Đắc Lắc
19-10-2020 Phú Yên 55-94,Thừa Thiên Huế 64-35 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-10-2020 Khánh Hòa 53-18,Kon Tum 44-72 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-10-2020 Đà Nẵng 38-89,Đắc Nông 54-75,Quảng Ngãi 68-35 Miss
16-10-2020 Gia Lai 81-85,Ninh Thuận 83-52 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-10-2020 Bình Định 25-61,Quảng Bình 82-01,Quảng Trị 28-67 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-10-2020 Đà Nẵng 56-19,Khánh Hòa 48-11 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-10-2020 Đắc Lắc 57-13,Quảng Nam 77-96 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-10-2020 Phú Yên 89-65,Thừa Thiên Huế 63-36 Win Phú Yên
11-10-2020 Khánh Hòa 66-46,Kon Tum 01-70 Miss
10-10-2020 Đà Nẵng 95-01,Đắc Nông 75-90,Quảng Ngãi 70-35 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-10-2020 Gia Lai 64-05,Ninh Thuận 99-64 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-10-2020 Bình Định 37-04,Quảng Bình 06-89,Quảng Trị 00-52 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-10-2020 Đà Nẵng 97-53,Khánh Hòa 91-73 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-10-2020 Đắc Lắc 95-01,Quảng Nam 58-33 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-10-2020 Phú Yên 44-68,Thừa Thiên Huế 35-06 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-10-2020 Khánh Hòa 21-32,Kon Tum 57-97 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-10-2020 Đà Nẵng 73-79,Đắc Nông 63-77,Quảng Ngãi 49-91 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-10-2020 Gia Lai 31-32,Ninh Thuận 27-62 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-10-2020 Bình Định 30-08,Quảng Bình 30-61,Quảng Trị 71-72 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-09-2020 Đà Nẵng 39-60,Khánh Hòa 80-98 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-09-2020 Đắc Lắc 02-10,Quảng Nam 35-29 Miss
28-09-2020 Phú Yên 08-75,Thừa Thiên Huế 20-00 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-09-2020 Khánh Hòa 27-84,Kon Tum 82-62 Win Khánh Hòa
26-09-2020 Đà Nẵng 74-61,Đắc Nông 37-80,Quảng Ngãi 55-03 Miss
25-09-2020 Gia Lai 76-62,Ninh Thuận 06-25 Win Gia Lai
24-09-2020 Bình Định 78-06,Quảng Bình 46-73,Quảng Trị 25-40 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-09-2020 Đà Nẵng 33-95,Khánh Hòa 11-14 Miss
22-09-2020 Đắc Lắc 00-58,Quảng Nam 28-95 Win Đắc Lắc
21-09-2020 Phú Yên 66-39,Thừa Thiên Huế 51-67 Miss
20-09-2020 Khánh Hòa 05-04,Kon Tum 25-75 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-09-2020 Đà Nẵng 68-27,Đắc Nông 52-18,Quảng Ngãi 02-55 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-09-2020 Gia Lai 79-65,Ninh Thuận 23-77 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-09-2020 Bình Định 92-85,Quảng Bình 51-46,Quảng Trị 45-34 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-09-2020 Đà Nẵng 11-79,Khánh Hòa 80-49 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-09-2020 Đắc Lắc 68-77,Quảng Nam 43-19 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-09-2020 Phú Yên 44-25,Thừa Thiên Huế 42-35 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-09-2020 Khánh Hòa 96-46,Kon Tum 26-35 Miss
12-09-2020 Đà Nẵng 41-28,Đắc Nông 51-52,Quảng Ngãi 07-10 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-09-2020 Gia Lai 07-75,Ninh Thuận 61-05 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-09-2020 Bình Định 28-82,Quảng Bình 39-84,Quảng Trị 77-89 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-09-2020 Đà Nẵng 46-36,Khánh Hòa 17-60 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-09-2020 Đắc Lắc 46-91,Quảng Nam 46-82 Win Đắc Lắc,Quảng Nam