NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
18-04-2021 Khánh Hòa 86-71,Kon Tum 47-32 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-04-2021 Đà Nẵng 19-44,Đắc Nông 05-65,Quảng Ngãi 53-88 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-04-2021 Gia Lai 61-85,Ninh Thuận 71-22 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-04-2021 Bình Định 38-07,Quảng Bình 83-24,Quảng Trị 57-00 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-04-2021 Đà Nẵng 70-90,Khánh Hòa 20-44 Miss
13-04-2021 Đắc Lắc 94-67,Quảng Nam 71-86 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-04-2021 Phú Yên 74-39,Thừa Thiên Huế 24-46 Miss
11-04-2021 Khánh Hòa 56-05,Kon Tum 20-36 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-04-2021 Đà Nẵng 63-72,Đắc Nông 91-09,Quảng Ngãi 63-80 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-04-2021 Gia Lai 44-38,Ninh Thuận 59-76 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-04-2021 Bình Định 78-50,Quảng Bình 63-87,Quảng Trị 97-79 Miss
07-04-2021 Đà Nẵng 79-87,Khánh Hòa 71-41 Win Đà Nẵng
06-04-2021 Đắc Lắc 12-76,Quảng Nam 17-08 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-04-2021 Phú Yên 44-40,Thừa Thiên Huế 89-44 Miss
04-04-2021 Khánh Hòa 71-59,Kon Tum 70-61 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-04-2021 Đà Nẵng 44-80,Đắc Nông 29-39,Quảng Ngãi 47-14 Miss
02-04-2021 Gia Lai 30-81,Ninh Thuận 46-20 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-04-2021 Bình Định 47-70,Quảng Bình 72-04,Quảng Trị 69-07 Miss
31-03-2021 Đà Nẵng 19-87,Khánh Hòa 72-87 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-03-2021 Đắc Lắc 98-07,Quảng Nam 67-46 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-03-2021 Phú Yên 08-48,Thừa Thiên Huế 59-80 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-03-2021 Khánh Hòa 04-14,Kon Tum 36-77 Miss
27-03-2021 Đà Nẵng 77-71,Đắc Nông 09-76,Quảng Ngãi 04-54 Win Đà Nẵng
26-03-2021 Gia Lai 99-82,Ninh Thuận 21-53 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-03-2021 Bình Định 80-28,Quảng Bình 36-45,Quảng Trị 29-13 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-03-2021 Đà Nẵng 27-80,Khánh Hòa 48-24 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-03-2021 Đắc Lắc 50-40,Quảng Nam 91-24 Miss
22-03-2021 Phú Yên 08-80,Thừa Thiên Huế 40-32 Win Phú Yên
21-03-2021 Khánh Hòa 22-97,Kon Tum 02-12 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-03-2021 Đà Nẵng 73-69,Đắc Nông 17-49,Quảng Ngãi 51-17 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-03-2021 Gia Lai 02-88,Ninh Thuận 91-23 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-03-2021 Bình Định 19-36,Quảng Bình 19-63,Quảng Trị 80-15 Miss
17-03-2021 Đà Nẵng 99-74,Khánh Hòa 95-29 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-03-2021 Đắc Lắc 84-22,Quảng Nam 94-06 Miss
15-03-2021 Phú Yên 18-21,Thừa Thiên Huế 16-04 Win Phú Yên
14-03-2021 Khánh Hòa 51-50,Kon Tum 45-93 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-03-2021 Đà Nẵng 65-24,Đắc Nông 51-93,Quảng Ngãi 99-18 Miss
12-03-2021 Gia Lai 23-71,Ninh Thuận 28-35 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-03-2021 Bình Định 31-41,Quảng Bình 55-38,Quảng Trị 05-04 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-03-2021 Đà Nẵng 20-34,Khánh Hòa 34-65 Miss
09-03-2021 Đắc Lắc 01-22,Quảng Nam 74-69 Win Đắc Lắc
08-03-2021 Phú Yên 76-21,Thừa Thiên Huế 72-34 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-03-2021 Khánh Hòa 92-74,Kon Tum 86-69 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-03-2021 Đà Nẵng 63-92,Đắc Nông 15-08,Quảng Ngãi 17-44 Miss
05-03-2021 Gia Lai 02-09,Ninh Thuận 49-15 Win Gia Lai
04-03-2021 Bình Định 62-84,Quảng Bình 50-37,Quảng Trị 00-94 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-03-2021 Đà Nẵng 47-90,Khánh Hòa 48-03 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-03-2021 Đắc Lắc 74-22,Quảng Nam 85-23 Miss
01-03-2021 Phú Yên 67-66,Thừa Thiên Huế 00-67 Win Phú Yên
28-02-2021 Khánh Hòa 34-65,Kon Tum 98-61 Win Khánh Hòa,Kon Tum