NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
04-03-2021 An Giang 33-67-07,Tây Ninh 18-49-58,Binh Thuận 00-35-03 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-03-2021 Đồng Nai 58-88-20,Sóc Trăng 72-58-21,Cần Thơ 02-57-21 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-03-2021 Bạc Liêu 45-67-96,Bến Tre 78-83-82,Vũng Tàu 97-40-61 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-03-2021 Cà Mau 24-15-57,Hồ Chí Minh 58-30-19,Đồng Tháp 69-30-55 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-02-2021 Kiên Giang 68-06-16,Đà Lạt 95-17-01,Tiền Giang 55-61-77 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-02-2021 Hồ Chí Minh 49-55-21,Bình Phước 84-39-82,Hậu Giang 92-51-31,Long An 73-60-17 Miss
26-02-2021 Bình Dương 43-62-22,Trà Vinh 78-06-43,Vĩnh Long 91-71-03 Win Bình Dương
25-02-2021 An Giang 23-40-86,Tây Ninh 85-76-41,Binh Thuận 45-32-70 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-02-2021 Đồng Nai 76-88-14,Sóc Trăng 46-90-84,Cần Thơ 67-69-36 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-02-2021 Bạc Liêu 36-29-08,Bến Tre 14-31-51,Vũng Tàu 47-96-77 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-02-2021 Cà Mau 54-27-08,Hồ Chí Minh 22-11-03,Đồng Tháp 69-09-75 Win Hồ Chí Minh
21-02-2021 Kiên Giang 44-82-08,Đà Lạt 13-86-61,Tiền Giang 05-62-38 Miss
20-02-2021 Hồ Chí Minh 43-85-18,Bình Phước 91-04-32,Hậu Giang 07-30-17,Long An 08-48-98 Win Hồ Chí Minh
19-02-2021 Bình Dương 55-28-53,Trà Vinh 71-07-31,Vĩnh Long 16-37-02 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-02-2021 An Giang 45-47-06,Tây Ninh 59-81-89,Binh Thuận 60-39-46 Miss
17-02-2021 Đồng Nai 89-15-34,Sóc Trăng 91-94-86,Cần Thơ 51-26-77 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-02-2021 Bạc Liêu 67-92-78,Bến Tre 50-87-32,Vũng Tàu 76-97-95 Miss
15-02-2021 Cà Mau 89-21-47,Hồ Chí Minh 58-75-66,Đồng Tháp 99-72-16 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
14-02-2021 Kiên Giang 82-15-24,Đà Lạt 20-92-26,Tiền Giang 27-13-57 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-02-2021 Hồ Chí Minh 64-44-20,Bình Phước 44-34-31,Hậu Giang 41-20-60,Long An 53-83-29 Miss
12-02-2021 Bình Dương 10-52-27,Trà Vinh 23-36-71,Vĩnh Long 06-88-43 Win Bình Dương
11-02-2021 An Giang 74-33-09,Tây Ninh 14-80-10,Binh Thuận 81-95-85 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-02-2021 Đồng Nai 24-58-78,Sóc Trăng 73-07-85,Cần Thơ 99-38-94 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-02-2021 Bạc Liêu 95-89-62,Bến Tre 66-69-09,Vũng Tàu 88-75-70 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-02-2021 Cà Mau 08-42-13,Hồ Chí Minh 33-00-09,Đồng Tháp 08-85-79 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-02-2021 Kiên Giang 73-72-51,Đà Lạt 37-66-91,Tiền Giang 99-60-94 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-02-2021 Hồ Chí Minh 85-78-54,Bình Phước 77-92-52,Hậu Giang 08-77-38,Long An 21-88-95 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-02-2021 Bình Dương 25-85-53,Trà Vinh 64-66-39,Vĩnh Long 32-31-38 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-02-2021 An Giang 25-08-23,Tây Ninh 13-45-87,Binh Thuận 29-92-81 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-02-2021 Đồng Nai 36-37-47,Sóc Trăng 31-36-76,Cần Thơ 11-06-62 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-02-2021 Bạc Liêu 76-61-58,Bến Tre 20-10-98,Vũng Tàu 84-32-46 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-02-2021 Cà Mau 36-15-44,Hồ Chí Minh 58-34-74,Đồng Tháp 09-43-02 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-01-2021 Kiên Giang 76-87-94,Đà Lạt 13-44-71,Tiền Giang 44-06-98 Miss
30-01-2021 Hồ Chí Minh 39-98-50,Bình Phước 92-65-32,Hậu Giang 14-60-09,Long An 78-58-31 Win Hồ Chí Minh
29-01-2021 Bình Dương 77-69-61,Trà Vinh 58-45-83,Vĩnh Long 03-85-31 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-01-2021 An Giang 99-55-57,Tây Ninh 00-46-15,Binh Thuận 50-61-10 Miss
27-01-2021 Đồng Nai 59-23-43,Sóc Trăng 89-66-07,Cần Thơ 42-22-78 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-01-2021 Bạc Liêu 85-44-29,Bến Tre 83-35-40,Vũng Tàu 23-05-99 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-01-2021 Cà Mau 02-53-73,Hồ Chí Minh 84-44-71,Đồng Tháp 63-29-51 Miss
24-01-2021 Kiên Giang 58-73-87,Đà Lạt 32-19-62,Tiền Giang 48-33-39 Win Kiên Giang,Đà Lạt
23-01-2021 Hồ Chí Minh 08-19-78,Bình Phước 04-46-97,Hậu Giang 76-62-73,Long An 59-10-09 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-01-2021 Bình Dương 60-99-09,Trà Vinh 44-04-45,Vĩnh Long 00-69-54 Miss
21-01-2021 An Giang 05-41-67,Tây Ninh 22-43-51,Binh Thuận 80-51-92 Win An Giang
20-01-2021 Đồng Nai 32-74-28,Sóc Trăng 51-23-91,Cần Thơ 35-39-91 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-01-2021 Bạc Liêu 15-74-40,Bến Tre 67-03-21,Vũng Tàu 62-80-78 Miss
18-01-2021 Cà Mau 45-19-26,Hồ Chí Minh 27-77-17,Đồng Tháp 96-64-75 Win Cà Mau
17-01-2021 Kiên Giang 92-08-29,Đà Lạt 32-04-58,Tiền Giang 69-64-08 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-01-2021 Hồ Chí Minh 53-16-66,Bình Phước 09-19-07,Hậu Giang 44-36-76,Long An 94-34-60 Miss
15-01-2021 Bình Dương 07-83-87,Trà Vinh 96-61-63,Vĩnh Long 47-39-79 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-01-2021 An Giang 43-14-55,Tây Ninh 25-96-75,Binh Thuận 84-92-02 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận