NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-09-2022 Bình Dương 226,Trà Vinh 453,Vĩnh Long 391 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-09-2022 An Giang 095,Tây Ninh 740,Binh Thuận 611 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-09-2022 Đồng Nai 730,Sóc Trăng 027,Cần Thơ 966 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-09-2022 Bạc Liêu 950,Bến Tre 409,Vũng Tàu 449 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-09-2022 Cà Mau 413,Hồ Chí Minh 007,Đồng Tháp 392 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-09-2022 Kiên Giang 571,Đà Lạt 730,Tiền Giang 179 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-09-2022 Hồ Chí Minh 135,Bình Phước 873,Hậu Giang 138,Long An 473 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-09-2022 Bình Dương 249,Trà Vinh 420,Vĩnh Long 170 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-09-2022 An Giang 495,Tây Ninh 972,Binh Thuận 949 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-09-2022 Đồng Nai 470,Sóc Trăng 354,Cần Thơ 143 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-09-2022 Bạc Liêu 428,Bến Tre 925,Vũng Tàu 232 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-09-2022 Cà Mau 883,Hồ Chí Minh 622,Đồng Tháp 842 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-09-2022 Kiên Giang 295,Đà Lạt 647,Tiền Giang 324 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-09-2022 Hồ Chí Minh 935,Bình Phước 607,Hậu Giang 941,Long An 565 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-09-2022 Bình Dương 906,Trà Vinh 100,Vĩnh Long 375 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-09-2022 An Giang 497,Tây Ninh 803,Binh Thuận 937 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-09-2022 Đồng Nai 720,Sóc Trăng 567,Cần Thơ 557 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-09-2022 Bạc Liêu 233,Bến Tre 825,Vũng Tàu 960 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-09-2022 Cà Mau 071,Hồ Chí Minh 780,Đồng Tháp 594 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-09-2022 Kiên Giang 967,Đà Lạt 361,Tiền Giang 001 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-09-2022 Hồ Chí Minh 021,Bình Phước 399,Hậu Giang 194,Long An 061 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-09-2022 Bình Dương 191,Trà Vinh 853,Vĩnh Long 487 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-09-2022 An Giang 327,Tây Ninh 121,Binh Thuận 521 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-09-2022 Đồng Nai 670,Sóc Trăng 180,Cần Thơ 134 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-09-2022 Bạc Liêu 830,Bến Tre 226,Vũng Tàu 720 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-09-2022 Cà Mau 364,Hồ Chí Minh 023,Đồng Tháp 125 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-09-2022 Kiên Giang 860,Đà Lạt 754,Tiền Giang 901 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-09-2022 Hồ Chí Minh 869,Bình Phước 083,Hậu Giang 907,Long An 715 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-09-2022 Bình Dương 259,Trà Vinh 187,Vĩnh Long 800 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-09-2022 An Giang 616,Tây Ninh 801,Binh Thuận 885 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-08-2022 Đồng Nai 537,Sóc Trăng 631,Cần Thơ 428 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-08-2022 Bạc Liêu 415,Bến Tre 201,Vũng Tàu 118 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-08-2022 Cà Mau 908,Hồ Chí Minh 490,Đồng Tháp 404 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-08-2022 Kiên Giang 607,Đà Lạt 658,Tiền Giang 977 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-08-2022 Hồ Chí Minh 485,Bình Phước 585,Hậu Giang 349,Long An 059 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-08-2022 Hồ Chí Minh 485,Bình Phước 585,Hậu Giang 349,Long An 059 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2022 Bạc Liêu 845,Bến Tre 386,Vũng Tàu 004 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-08-2022 Cà Mau 256,Hồ Chí Minh 043,Đồng Tháp 727 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-08-2022 Kiên Giang 289,Đà Lạt 189,Tiền Giang 207 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-08-2022 Hồ Chí Minh 980,Bình Phước 657,Hậu Giang 995,Long An 752 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An