NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
28-01-2022 Bình Dương 21-03-93,Trà Vinh 34-50-89,Vĩnh Long 52-21-07 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-01-2022 An Giang 09-30-69,Tây Ninh 53-18-80,Binh Thuận 77-45-64 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-01-2022 Đồng Nai 62-21-82,Sóc Trăng 81-39-67,Cần Thơ 70-35-59 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-01-2022 Bạc Liêu 32-64-78,Bến Tre 82-56-33,Vũng Tàu 24-13-70 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-01-2022 Cà Mau 14-56-03,Hồ Chí Minh 57-15-94,Đồng Tháp 95-03-43 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-01-2022 Kiên Giang 38-41-21,Đà Lạt 27-01-44,Tiền Giang 66-83-68 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-01-2022 Hồ Chí Minh 30-98-66,Bình Phước 84-55-56,Hậu Giang 50-89-61,Long An 39-42-18 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-01-2022 Bình Dương 29-35-09,Trà Vinh 65-80-32,Vĩnh Long 67-43-52 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-01-2022 An Giang 84-79-98,Tây Ninh 59-10-51,Binh Thuận 37-59-36 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-01-2022 Đồng Nai 98-14-99,Sóc Trăng 58-21-37,Cần Thơ 25-80-74 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-01-2022 Bạc Liêu 23-80-55,Bến Tre 32-98-97,Vũng Tàu 87-98-45 Miss
17-01-2022 Cà Mau 48-32-29,Hồ Chí Minh 27-44-51,Đồng Tháp 86-29-78 Win Cà Mau
16-01-2022 Kiên Giang 12-35-10,Đà Lạt 67-95-29,Tiền Giang 50-98-19 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-01-2022 Hồ Chí Minh 58-07-31,Bình Phước 18-45-71,Hậu Giang 42-27-83,Long An 71-54-85 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-01-2022 Bình Dương 57-26-08,Trà Vinh 08-17-81,Vĩnh Long 06-43-21 Miss
13-01-2022 An Giang 02-63-76,Tây Ninh 78-44-12,Binh Thuận 21-94-35 Win An Giang
12-01-2022 Đồng Nai 06-34-41,Sóc Trăng 70-86-41,Cần Thơ 68-22-63 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-01-2022 Bạc Liêu 32-23-13,Bến Tre 66-19-96,Vũng Tàu 14-94-66 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-01-2022 Cà Mau 87-34-90,Hồ Chí Minh 76-80-91,Đồng Tháp 86-43-94 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-01-2022 Kiên Giang 62-17-56,Đà Lạt 14-81-90,Tiền Giang 89-87-42 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-01-2022 Hồ Chí Minh 28-37-31,Bình Phước 15-42-29,Hậu Giang 99-37-27,Long An 54-36-10 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-01-2022 Bình Dương 47-48-44,Trà Vinh 93-87-84,Vĩnh Long 72-75-76 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-01-2022 An Giang 31-60-26,Tây Ninh 77-53-41,Binh Thuận 66-04-03 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-01-2022 Đồng Nai 49-16-38,Sóc Trăng 30-75-26,Cần Thơ 16-12-28 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-01-2022 Bạc Liêu 60-63-92,Bến Tre 32-69-93,Vũng Tàu 95-80-47 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-01-2022 Cà Mau 73-40-57,Hồ Chí Minh 20-09-98,Đồng Tháp 54-11-56 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-01-2022 Kiên Giang 79-35-12,Đà Lạt 55-18-63,Tiền Giang 49-07-81 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-01-2022 Hồ Chí Minh 29-12-61,Bình Phước 15-43-62,Hậu Giang 36-59-30,Long An 28-98-87 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-12-2021 Bình Dương 83-42-16,Trà Vinh 28-85-14,Vĩnh Long 47-17-01 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-12-2021 An Giang 53-59-85,Tây Ninh 60-52-41,Binh Thuận 73-40-32 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-12-2021 Đồng Nai 53-39-99,Sóc Trăng 41-42-06,Cần Thơ 51-97-73 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-12-2021 Bạc Liêu 92-66-15,Bến Tre 53-39-91,Vũng Tàu 35-36-67 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-12-2021 Cà Mau 51-33-83,Hồ Chí Minh 81-23-65,Đồng Tháp 34-85-44 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-12-2021 Kiên Giang 55-62-44,Đà Lạt 58-34-87,Tiền Giang 88-80-04 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-12-2021 Hồ Chí Minh 04-62-88,Bình Phước 32-98-86,Hậu Giang 46-31-50,Long An 92-43-08 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-12-2021 Bình Dương 32-44-09,Trà Vinh 62-57-53,Vĩnh Long 78-66-21 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-12-2021 An Giang 95-02-08,Tây Ninh 08-10-79,Binh Thuận 30-20-68 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-12-2021 Đồng Nai 26-33-47,Sóc Trăng 03-80-45,Cần Thơ 01-36-08 Win Đồng Nai
21-12-2021 Bạc Liêu 86-46-07,Bến Tre 59-16-50,Vũng Tàu 16-69-37 Win Bến Tre,Vũng Tàu
20-12-2021 Cà Mau 72-18-63,Hồ Chí Minh 51-87-92,Đồng Tháp 86-68-03 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp