NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
16-05-2021 Kiên Giang 63-97-14,Đà Lạt 75-22-29,Tiền Giang 16-39-59 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-05-2021 Hồ Chí Minh 71-36-70,Bình Phước 41-46-35,Hậu Giang 19-17-99,Long An 65-20-62 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-05-2021 Bình Dương 57-65-61,Trà Vinh 96-72-45,Vĩnh Long 42-58-99 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-05-2021 Tây Ninh 77-93-44,Binh Thuận 23-01-86 Win Tây Ninh,Binh Thuận
12-05-2021 Đồng Nai 18-50-06,Sóc Trăng 95-89-85,Cần Thơ 53-13-12 Miss
11-05-2021 Bạc Liêu 78-47-10,Bến Tre 54-14-27,Vũng Tàu 22-24-80 Win Bạc Liêu
10-05-2021 Cà Mau 19-39-35,Hồ Chí Minh 46-31-15,Đồng Tháp 57-58-47 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-05-2021 Kiên Giang 25-72-14,Đà Lạt 09-65-26,Tiền Giang 49-67-83 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-05-2021 Hồ Chí Minh 75-79-73,Bình Phước 70-77-56,Hậu Giang 32-04-35,Long An 04-39-26 Miss
07-05-2021 Bình Dương 56-92-74,Trà Vinh 00-63-17,Vĩnh Long 40-80-90 Win Bình Dương,Trà Vinh
06-05-2021 An Giang 91-89-99,Tây Ninh 79-21-95,Binh Thuận 13-29-92 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-05-2021 Đồng Nai 91-89-09,Sóc Trăng 35-91-67,Cần Thơ 90-99-13 Win Đồng Nai
04-05-2021 Bạc Liêu 35-50-10,Bến Tre 97-11-77,Vũng Tàu 87-95-23 Miss
03-05-2021 Cà Mau 75-80-82,Hồ Chí Minh 81-30-46,Đồng Tháp 96-81-82 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-05-2021 Kiên Giang 55-70-90,Đà Lạt 25-15-72,Tiền Giang 08-44-99 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-05-2021 Hồ Chí Minh 91-96-98,Bình Phước 99-58-80,Hậu Giang 30-03-91,Long An 04-73-35 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-04-2021 Bình Dương 08-67-78,Trà Vinh 32-60-88,Vĩnh Long 19-26-91 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-04-2021 An Giang 96-68-32,Tây Ninh 47-94-90,Binh Thuận 71-51-37 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-04-2021 Đồng Nai 88-56-07,Sóc Trăng 16-31-94,Cần Thơ 29-48-85 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-04-2021 Bạc Liêu 97-63-78,Bến Tre 05-41-10,Vũng Tàu 19-98-75 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-04-2021 Cà Mau 76-09-03,Hồ Chí Minh 33-64-71,Đồng Tháp 13-84-16 Miss
25-04-2021 Kiên Giang 20-33-58,Đà Lạt 23-69-34,Tiền Giang 24-13-22 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-04-2021 Hồ Chí Minh 86-18-09,Bình Phước 39-04-07,Hậu Giang 95-85-75,Long An 08-81-54 Win Hồ Chí Minh
23-04-2021 Bình Dương 21-94-64,Trà Vinh 66-79-19,Vĩnh Long 15-38-41 Miss
22-04-2021 An Giang 60-53-25,Tây Ninh 08-93-16,Binh Thuận 35-79-73 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-04-2021 Đồng Nai 19-16-82,Sóc Trăng 89-35-03,Cần Thơ 03-74-98 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-04-2021 Bạc Liêu 80-50-47,Bến Tre 03-15-48,Vũng Tàu 12-07-93 Miss
19-04-2021 Cà Mau 85-47-20,Hồ Chí Minh 03-22-94,Đồng Tháp 37-68-75 Win Cà Mau
18-04-2021 Kiên Giang 86-66-57,Đà Lạt 19-36-76,Tiền Giang 10-70-48 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-04-2021 Hồ Chí Minh 72-53-51,Bình Phước 09-26-32,Hậu Giang 41-95-04,Long An 15-23-91 Miss
16-04-2021 Bình Dương 75-67-60,Trà Vinh 05-97-99,Vĩnh Long 02-35-79 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-04-2021 An Giang 03-75-59,Tây Ninh 42-56-16,Binh Thuận 56-88-77 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-04-2021 Đồng Nai 77-61-24,Sóc Trăng 41-00-93,Cần Thơ 79-20-54 Miss
13-04-2021 Bạc Liêu 44-15-16,Bến Tre 50-78-26,Vũng Tàu 70-49-08 Win Bạc Liêu
12-04-2021 Cà Mau 34-63-45,Hồ Chí Minh 65-68-24,Đồng Tháp 41-55-86 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 21-35-44,Đà Lạt 74-62-89,Tiền Giang 37-34-28 Miss
10-04-2021 Hồ Chí Minh 33-84-93,Bình Phước 27-44-28,Hậu Giang 93-67-92,Long An 24-01-45 Win Hồ Chí Minh
09-04-2021 Bình Dương 61-84-23,Trà Vinh 52-16-81,Vĩnh Long 40-33-02 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-04-2021 An Giang 14-96-53,Tây Ninh 35-78-34,Binh Thuận 52-16-43 Miss
07-04-2021 Đồng Nai 26-19-57,Sóc Trăng 65-53-69,Cần Thơ 35-83-70 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ