NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
20-06-2021 Kiên Giang 93-07,Đà Lạt 39-88,Tiền Giang 90-44 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-06-2021 Hồ Chí Minh 33-89,Bình Phước 66-45,Hậu Giang 54-15,Long An 34-15 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-06-2021 Bình Dương 74-21,Trà Vinh 76-30,Vĩnh Long 95-91 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-06-2021 An Giang 76-61,Tây Ninh 62-19,Binh Thuận 84-66 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-06-2021 Đồng Nai 08-25,Sóc Trăng 42-63,Cần Thơ 69-95 Miss
15-06-2021 Bạc Liêu 94-76,Bến Tre 31-99,Vũng Tàu 08-46 Win Bạc Liêu
14-06-2021 Cà Mau 74-70,Hồ Chí Minh 60-41,Đồng Tháp 70-69 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-06-2021 Kiên Giang 00-80,Đà Lạt 46-12,Tiền Giang 60-95 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-06-2021 Hồ Chí Minh 61-72,Bình Phước 86-43,Hậu Giang 69-47,Long An 53-06 Miss
11-06-2021 Bình Dương 61-43,Trà Vinh 67-94,Vĩnh Long 21-34 Win Bình Dương
10-06-2021 An Giang 98-64,Tây Ninh 48-88,Binh Thuận 99-13 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-06-2021 Đồng Nai 46-82,Sóc Trăng 45-08,Cần Thơ 02-98 Miss
08-06-2021 Bạc Liêu 40-15,Bến Tre 85-95,Vũng Tàu 44-41 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-06-2021 Cà Mau 46-27,Hồ Chí Minh 71-63,Đồng Tháp 48-80 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-06-2021 Kiên Giang 42-87,Đà Lạt 37-20,Tiền Giang 10-78 Miss
05-06-2021 Hồ Chí Minh 38-95,Bình Phước 48-14,Hậu Giang 35-58,Long An 74-21 Win Hồ Chí Minh
04-06-2021 Bình Dương 97-17,Trà Vinh 19-69,Vĩnh Long 98-87 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-06-2021 An Giang 33-56,Tây Ninh 33-84,Binh Thuận 42-41 Miss
02-06-2021 Đồng Nai 17-42,Sóc Trăng 37-32,Cần Thơ 20-87 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-06-2021 Bạc Liêu 96-13,Bến Tre 13-10,Vũng Tàu 27-78 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-05-2021 Cà Mau 96-50,Hồ Chí Minh 20-24,Đồng Tháp 73-52 Miss
30-05-2021 Kiên Giang 74-37,Đà Lạt 52-40,Tiền Giang 11-18 Win Kiên Giang
29-05-2021 Hồ Chí Minh 67-37,Bình Phước 97-07,Hậu Giang 75-42,Long An 99-29 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-05-2021 Bình Dương 70-38,Trà Vinh 71-53,Vĩnh Long 30-99 Miss
27-05-2021 An Giang 95-78,Tây Ninh 67-30,Binh Thuận 75-18 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-05-2021 Đồng Nai 83-11,Sóc Trăng 48-19,Cần Thơ 08-01 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-05-2021 Bạc Liêu 13-10,Bến Tre 23-41,Vũng Tàu 65-88 Miss
24-05-2021 Cà Mau 44-63,Hồ Chí Minh 82-37,Đồng Tháp 07-48 Win Cà Mau
23-05-2021 Kiên Giang 25-14,Đà Lạt 67-04,Tiền Giang 75-92 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-05-2021 Hồ Chí Minh 43-79,Bình Phước 25-35,Hậu Giang 41-35,Long An 97-94 Miss
21-05-2021 Bình Dương 83-71,Trà Vinh 15-43,Vĩnh Long 35-84 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-05-2021 An Giang 05-76,Tây Ninh 02-61,Binh Thuận 56-93 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-05-2021 Đồng Nai 85-27,Sóc Trăng 38-22,Cần Thơ 91-36 Miss
18-05-2021 Bạc Liêu 19-96,Bến Tre 42-03,Vũng Tàu 23-94 Win Bạc Liêu
17-05-2021 Cà Mau 64-02,Hồ Chí Minh 15-88,Đồng Tháp 66-97 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-05-2021 Kiên Giang 34-39,Đà Lạt 29-77,Tiền Giang 16-63 Miss
15-05-2021 Hồ Chí Minh 70-53,Bình Phước 39-46,Hậu Giang 79-07,Long An 00-75 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-05-2021 Bình Dương 77-61,Trà Vinh 02-64,Vĩnh Long 63-30 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-05-2021 Tây Ninh 87-55,Binh Thuận 01-86 Miss
12-05-2021 Đồng Nai 29-59,Sóc Trăng 70-76,Cần Thơ 11-57 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ