THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
28-01-2022 Bình Dương 15-96-49,Trà Vinh 34-00-81,Vĩnh Long 28-56-21 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-01-2022 An Giang 69-05-85,Tây Ninh 61-18-39,Binh Thuận 45-31-88 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-01-2022 Đồng Nai 67-58-53,Sóc Trăng 86-20-42,Cần Thơ 48-96-24 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-01-2022 Bạc Liêu 76-64-21,Bến Tre 33-56-31,Vũng Tàu 60-56-24 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-01-2022 Cà Mau 14-57-35,Hồ Chí Minh 90-75-64,Đồng Tháp 70-80-30 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-01-2022 Kiên Giang 38-21-94,Đà Lạt 18-79-19,Tiền Giang 24-69-66 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-01-2022 Hồ Chí Minh 90-17-72,Bình Phước 67-69-28,Hậu Giang 81-42-86,Long An 22-49-18 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-01-2022 Bình Dương 68-43-70,Trà Vinh 74-65-32,Vĩnh Long 20-15-87 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-01-2022 An Giang 45-50-08,Tây Ninh 30-06-90,Binh Thuận 64-73-17 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-01-2022 Đồng Nai 65-20-79,Sóc Trăng 06-16-23,Cần Thơ 25-93-51 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-01-2022 Bạc Liêu 11-26-23,Bến Tre 98-94-34,Vũng Tàu 59-98-78 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-01-2022 Cà Mau 32-06-44,Hồ Chí Minh 63-03-01,Đồng Tháp 69-19-86 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-01-2022 Kiên Giang 11-07-67,Đà Lạt 19-06-18,Tiền Giang 21-87-11 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-01-2022 Hồ Chí Minh 16-58-84,Bình Phước 84-36-70,Hậu Giang 42-48-11,Long An 31-85-99 Miss
14-01-2022 Bình Dương 26-79-33,Trà Vinh 02-81-07,Vĩnh Long 18-21-06 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-01-2022 An Giang 21-11-86,Tây Ninh 12-79-31,Binh Thuận 95-40-55 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-01-2022 Đồng Nai 40-12-89,Sóc Trăng 86-69-36,Cần Thơ 68-18-94 Miss
11-01-2022 Bạc Liêu 97-47-78,Bến Tre 01-52-69,Vũng Tàu 35-90-94 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-01-2022 Cà Mau 40-16-36,Hồ Chí Minh 65-04-86,Đồng Tháp 01-94-98 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-01-2022 Kiên Giang 06-70-55,Đà Lạt 68-90-99,Tiền Giang 42-89-17 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-01-2022 Hồ Chí Minh 51-04-52,Bình Phước 19-15-61,Hậu Giang 99-54-26,Long An 58-36-10 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-01-2022 Bình Dương 15-96-22,Trà Vinh 63-16-27,Vĩnh Long 00-03-80 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-01-2022 An Giang 55-17-22,Tây Ninh 52-14-25,Binh Thuận 04-47-40 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-01-2022 Đồng Nai 57-03-99,Sóc Trăng 76-90-92,Cần Thơ 12-14-34 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-01-2022 Bạc Liêu 91-04-80,Bến Tre 25-06-05,Vũng Tàu 80-50-01 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-01-2022 Cà Mau 95-25-42,Hồ Chí Minh 68-08-32,Đồng Tháp 68-61-55 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-01-2022 Kiên Giang 64-32-18,Đà Lạt 18-00-36,Tiền Giang 26-56-87 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-01-2022 Hồ Chí Minh 58-95-61,Bình Phước 49-12-72,Hậu Giang 91-15-27,Long An 90-17-87 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-12-2021 Bình Dương 90-16-05,Trà Vinh 77-83-30,Vĩnh Long 60-14-47 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-12-2021 An Giang 85-59-91,Tây Ninh 67-81-52,Binh Thuận 87-58-32 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-12-2021 Đồng Nai 70-30-47,Sóc Trăng 99-36-42,Cần Thơ 28-27-47 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-12-2021 Bạc Liêu 12-15-98,Bến Tre 08-62-96,Vũng Tàu 20-86-95 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-12-2021 Cà Mau 31-42-81,Hồ Chí Minh 10-32-96,Đồng Tháp 44-02-54 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-12-2021 Kiên Giang 62-38-22,Đà Lạt 32-26-64,Tiền Giang 57-31-23 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-12-2021 Hồ Chí Minh 89-74-27,Bình Phước 48-23-57,Hậu Giang 31-63-97,Long An 07-31-15 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-12-2021 Bình Dương 44-90-32,Trà Vinh 53-04-13,Vĩnh Long 80-98-72 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-12-2021 An Giang 80-22-49,Tây Ninh 36-12-26,Binh Thuận 19-32-20 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-12-2021 Đồng Nai 57-97-26,Sóc Trăng 36-30-77,Cần Thơ 62-14-13 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-12-2021 Bạc Liêu 37-36-17,Bến Tre 43-37-41,Vũng Tàu 91-01-26 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-12-2021 Cà Mau 44-49-47,Hồ Chí Minh 09-78-23,Đồng Tháp 86-91-56 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-12-2021 Kiên Giang 84-52-73,Đà Lạt 86-64-66,Tiền Giang 42-49-21 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-12-2021 Hồ Chí Minh 77-05-21,Bình Phước 08-35-21,Hậu Giang 46-86-70,Long An 84-31-04 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-12-2021 Bình Dương 35-00-34,Trà Vinh 60-46-53,Vĩnh Long 38-35-72 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-12-2021 An Giang 20-84-50,Tây Ninh 81-73-57,Binh Thuận 44-13-69 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-12-2021 Đồng Nai 20-63-47,Sóc Trăng 68-92-08,Cần Thơ 99-73-33 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-12-2021 Bạc Liêu 91-57-80,Bến Tre 43-57-54,Vũng Tàu 18-26-09 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-12-2021 Cà Mau 43-48-72,Hồ Chí Minh 42-70-30,Đồng Tháp 71-58-00 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-12-2021 Kiên Giang 19-97-34,Đà Lạt 87-65-22,Tiền Giang 65-05-40 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-12-2021 Hồ Chí Minh 39-41-66,Bình Phước 94-60-99,Hậu Giang 92-83-67,Long An 80-90-42 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-12-2021 Bình Dương 11-99-25,Trà Vinh 36-77-20,Vĩnh Long 91-32-26 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long