NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ XỈU CHỦ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
20-06-2021 Kiên Giang 073-960,Đà Lạt 685-178,Tiền Giang 174-037 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-06-2021 Hồ Chí Minh 980-164,Bình Phước 162-966,Hậu Giang 320-910,Long An 115-971 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-06-2021 Bình Dương 167-998,Trà Vinh 097-682,Vĩnh Long 875-596 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-06-2021 An Giang 062-894,Tây Ninh 946-225,Binh Thuận 279-407 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-06-2021 Đồng Nai 155-758,Sóc Trăng 589-863,Cần Thơ 555-775 Miss
15-06-2021 Bạc Liêu 011-739,Bến Tre 452-583,Vũng Tàu 982-808 Win Bạc Liêu
14-06-2021 Cà Mau 074-836,Hồ Chí Minh 161-072,Đồng Tháp 822-834 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-06-2021 Kiên Giang 142-699,Đà Lạt 907-483,Tiền Giang 553-912 Miss
12-06-2021 Hồ Chí Minh 188-117,Bình Phước 495-475,Hậu Giang 663-345,Long An 783-481 Win Hồ Chí Minh
11-06-2021 Bình Dương 982-575,Trà Vinh 296-667,Vĩnh Long 374-874 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-06-2021 An Giang 078-864,Tây Ninh 289-421,Binh Thuận 569-854 Miss
09-06-2021 Đồng Nai 435-446,Sóc Trăng 463-956,Cần Thơ 602-630 Miss
08-06-2021 Bạc Liêu 676-709,Bến Tre 297-059,Vũng Tàu 543-313 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-06-2021 Cà Mau 684-183,Hồ Chí Minh 630-890,Đồng Tháp 341-870 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-06-2021 Kiên Giang 670-658,Đà Lạt 300-247,Tiền Giang 727-830 Miss
05-06-2021 Hồ Chí Minh 978-922,Bình Phước 226-603,Hậu Giang 411-668,Long An 776-012 Win Hồ Chí Minh
04-06-2021 Bình Dương 597-133,Trà Vinh 226-319,Vĩnh Long 598-628 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-06-2021 An Giang 147-465,Tây Ninh 073-223,Binh Thuận 131-196 Miss
02-06-2021 Đồng Nai 270-336,Sóc Trăng 693-911,Cần Thơ 487-632 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-06-2021 Bạc Liêu 596-945,Bến Tre 911-895,Vũng Tàu 978-499 Miss
31-05-2021 Cà Mau 096-967,Hồ Chí Minh 420-960,Đồng Tháp 608-453 Win Cà Mau
30-05-2021 Kiên Giang 127-456,Đà Lạt 625-540,Tiền Giang 503-211 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-05-2021 Hồ Chí Minh 270-394,Bình Phước 246-798,Hậu Giang 949-077,Long An 656-363 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-05-2021 Bình Dương 441-660,Trà Vinh 453-793,Vĩnh Long 607-365 Miss
27-05-2021 An Giang 623-895,Tây Ninh 990-247,Binh Thuận 239-345 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-05-2021 Đồng Nai 093-035,Sóc Trăng 410-283,Cần Thơ 099-675 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-05-2021 Bạc Liêu 696-864,Bến Tre 875-505,Vũng Tàu 871-620 Miss
24-05-2021 Cà Mau 463-590,Hồ Chí Minh 121-390,Đồng Tháp 095-565 Win Cà Mau
23-05-2021 Kiên Giang 088-238,Đà Lạt 177-609,Tiền Giang 375-174 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-05-2021 Hồ Chí Minh 241-548,Bình Phước 744-481,Hậu Giang 070-441,Long An 497-924 Miss
21-05-2021 Bình Dương 306-533,Trà Vinh 434-253,Vĩnh Long 595-286 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-05-2021 An Giang 976-905,Tây Ninh 202-786,Binh Thuận 991-581 Miss
19-05-2021 Đồng Nai 885-727,Sóc Trăng 038-039,Cần Thơ 191-814 Win Đồng Nai
18-05-2021 Bạc Liêu 762-566,Bến Tre 845-139,Vũng Tàu 792-448 Miss
17-05-2021 Cà Mau 678-905,Hồ Chí Minh 761-433,Đồng Tháp 997-921 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-05-2021 Kiên Giang 197-500,Đà Lạt 397-175,Tiền Giang 445-139 Miss
15-05-2021 Hồ Chí Minh 053-211,Bình Phước 325-048,Hậu Giang 117-699,Long An 148-662 Win Hồ Chí Minh
14-05-2021 Bình Dương 395-650,Trà Vinh 127-596,Vĩnh Long 978-658 Miss
13-05-2021 Tây Ninh 059-993,Binh Thuận 381-086 Win Tây Ninh,Binh Thuận
12-05-2021 Đồng Nai 266-055,Sóc Trăng 185-543,Cần Thơ 611-250 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ