CẦU HÔM NAY ĐẸP – LẤY TIỀN CHỦ LÔ HÔM NAY

NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-01-2021 Đồng Nai 116-623,Sóc Trăng 470-366,Cần Thơ 378-287 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-01-2021 Bạc Liêu 627-407,Bến Tre 481-439,Vũng Tàu 164-597 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-01-2021 Cà Mau 805-811,Hồ Chí Minh 583-842,Đồng Tháp 072-826 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-01-2021 Kiên Giang 633-813,Đà Lạt 432-831,Tiền Giang 015-760 Miss
23-01-2021 Hồ Chí Minh 683-261,Bình Phước 178-429,Hậu Giang 086-442,Long An 867-428 Win Hồ Chí Minh
22-01-2021 Bình Dương 360-639,Trà Vinh 087-744,Vĩnh Long 628-149 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-01-2021 An Giang 318-814,Tây Ninh 143-515,Binh Thuận 424-897 Miss
20-01-2021 Đồng Nai 042-378,Sóc Trăng 680-026,Cần Thơ 895-247 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-01-2021 Bạc Liêu 615-165,Bến Tre 241-128,Vũng Tàu 697-962 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-01-2021 Cà Mau 868-832,Hồ Chí Minh 204-349,Đồng Tháp 747-264 Miss
17-01-2021 Kiên Giang 080-087,Đà Lạt 932-641,Tiền Giang 322-007 Win Kiên Giang
16-01-2021 Hồ Chí Minh 628-511,Bình Phước 662-884,Hậu Giang 244-293,Long An 540-376 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-01-2021 Bình Dương 664-408,Trà Vinh 088-621,Vĩnh Long 821-747 Miss
14-01-2021 An Giang 685-851,Tây Ninh 206-649,Binh Thuận 246-172 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-01-2021 Đồng Nai 398-587,Sóc Trăng 585-037,Cần Thơ 362-968 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-01-2021 Bạc Liêu 641-219,Bến Tre 252-421,Vũng Tàu 909-568 Miss
11-01-2021 Cà Mau 614-218,Hồ Chí Minh 126-040,Đồng Tháp 778-107 Win Cà Mau
10-01-2021 Kiên Giang 741-092,Đà Lạt 613-358,Tiền Giang 301-388 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-01-2021 Hồ Chí Minh 248-339,Bình Phước 796-633,Hậu Giang 777-304,Long An 489-478 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-01-2021 Bình Dương 951-181,Trà Vinh 521-616,Vĩnh Long 499-698 Miss
07-01-2021 An Giang 981-626,Tây Ninh 352-517,Binh Thuận 542-067 Win An Giang
06-01-2021 Đồng Nai 660-958,Sóc Trăng 087-803,Cần Thơ 243-304 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-01-2021 Bạc Liêu 020-913,Bến Tre 340-991,Vũng Tàu 629-263 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-01-2021 Cà Mau 962-455,Hồ Chí Minh 324-242,Đồng Tháp 867-959 Miss
03-01-2021 Kiên Giang 852-980,Đà Lạt 948-746,Tiền Giang 197-794 Win Kiên Giang
02-01-2021 Hồ Chí Minh 129-914,Bình Phước 022-486,Hậu Giang 942-595,Long An 274-105 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-01-2021 Bình Dương 854-730,Trà Vinh 444-862,Vĩnh Long 743-972 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
31-12-2020 An Giang 617-688,Tây Ninh 415-831,Binh Thuận 618-141 Miss
30-12-2020 Đồng Nai 450-918,Sóc Trăng 573-116,Cần Thơ 956-919 Win Đồng Nai
29-12-2020 Bạc Liêu 082-033,Bến Tre 873-859,Vũng Tàu 993-231 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-12-2020 Cà Mau 716-989,Hồ Chí Minh 868-968,Đồng Tháp 394-088 Miss
27-12-2020 Kiên Giang 116-252,Đà Lạt 438-828,Tiền Giang 833-156 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-12-2020 Hồ Chí Minh 767-813,Bình Phước 907-718,Hậu Giang 906-112,Long An 913-075 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-12-2020 Bình Dương 104-093,Trà Vinh 884-429,Vĩnh Long 793-510 Win Bình Dương,Trà Vinh
24-12-2020 An Giang 376-018,Tây Ninh 249-654,Binh Thuận 174-063 Miss
23-12-2020 Đồng Nai 964-414,Sóc Trăng 149-692,Cần Thơ 961-304 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-12-2020 Bạc Liêu 403-061,Bến Tre 641-738,Vũng Tàu 893-962 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-12-2020 Cà Mau 752-386,Hồ Chí Minh 362-986,Đồng Tháp 867-859 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-12-2020 Kiên Giang 825-387,Đà Lạt 820-270,Tiền Giang 902-888 Miss
19-12-2020 Hồ Chí Minh 545-600,Bình Phước 716-234,Hậu Giang 946-126,Long An 250-244 Win Hồ Chí Minh
18-12-2020 Bình Dương 599-018,Trà Vinh 805-925,Vĩnh Long 256-860 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-12-2020 An Giang 954-577,Tây Ninh 472-987,Binh Thuận 819-411 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-12-2020 Đồng Nai 553-901,Sóc Trăng 536-677,Cần Thơ 351-825 Miss
15-12-2020 Bạc Liêu 839-710,Bến Tre 711-182,Vũng Tàu 547-072 Win Bạc Liêu
14-12-2020 Cà Mau 828-477,Hồ Chí Minh 242-113,Đồng Tháp 210-479 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-12-2020 Kiên Giang 056-104,Đà Lạt 947-438,Tiền Giang 529-054 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-12-2020 Hồ Chí Minh 501-940,Bình Phước 962-848,Hậu Giang 171-349,Long An 946-408 Miss
11-12-2020 Bình Dương 871-507,Trà Vinh 248-503,Vĩnh Long 215-719 Win Bình Dương
10-12-2020 An Giang 005-832,Tây Ninh 902-435,Binh Thuận 475-111 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-12-2020 Đồng Nai 493-567,Sóc Trăng 021-571,Cần Thơ 479-766 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ