NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
08-07-2020 Đồng Nai 125,Sóc Trăng 276,Cần Thơ 224 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-07-2020 Bạc Liêu 160,Bến Tre 782,Vũng Tàu 205 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-07-2020 Cà Mau 059,Hồ Chí Minh 311,Đồng Tháp 739 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-07-2020 Kiên Giang 290,Đà Lạt 610,Tiền Giang 770 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-07-2020 Hồ Chí Minh 802,Bình Phước 847,Hậu Giang 602,Long An 578 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-07-2020 Bình Dương 036,Trà Vinh 757,Vĩnh Long 742 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-07-2020 An Giang 969,Tây Ninh 914,Binh Thuận 921 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-07-2020 Đồng Nai 440,Sóc Trăng 304,Cần Thơ 873 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-06-2020 Bạc Liêu 483,Bến Tre 304,Vũng Tàu 988 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-06-2020 Cà Mau 388,Hồ Chí Minh 635,Đồng Tháp 590 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-06-2020 Kiên Giang 340,Đà Lạt 087,Tiền Giang 967 Miss
27-06-2020 Hồ Chí Minh 065,Bình Phước 225,Hậu Giang 186,Long An 124 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước
26-06-2020 Bình Dương 792,Trà Vinh 723,Vĩnh Long 702 Win Bình Dương
25-06-2020 An Giang 617,Tây Ninh 083,Binh Thuận 594 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-06-2020 Đồng Nai 491,Sóc Trăng 300,Cần Thơ 535 Miss
23-06-2020 Bạc Liêu 379,Bến Tre 795,Vũng Tàu 034 Miss
22-06-2020 Cà Mau 200,Hồ Chí Minh 497,Đồng Tháp 276 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
21-06-2020 Kiên Giang 302,Đà Lạt 663,Tiền Giang 754 Win Kiên Giang
20-06-2020 Hồ Chí Minh 167,Bình Phước 629,Hậu Giang 304,Long An 158 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-06-2020 Bình Dương 584,Trà Vinh 179,Vĩnh Long 225 Miss
18-06-2020 An Giang 246,Tây Ninh 858,Binh Thuận 233 Miss
17-06-2020 Đồng Nai 987,Sóc Trăng 725,Cần Thơ 032 Miss
16-06-2020 Bạc Liêu 209,Bến Tre 752,Vũng Tàu 428 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-06-2020 Cà Mau 634,Hồ Chí Minh 774,Đồng Tháp 362 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-06-2020 Kiên Giang 985,Đà Lạt 954,Tiền Giang 677 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-06-2020 Hồ Chí Minh 707,Bình Phước 637,Hậu Giang 952,Long An 606 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-06-2020 Bình Dương 458,Trà Vinh 517,Vĩnh Long 971 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-06-2020 An Giang 862,Tây Ninh 268,Binh Thuận 890 Miss
10-06-2020 Đồng Nai 285,Sóc Trăng 504,Cần Thơ 879 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-06-2020 Bạc Liêu 409,Bến Tre 391,Vũng Tàu 653 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-06-2020 Cà Mau 150,Hồ Chí Minh 064,Đồng Tháp 830 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-06-2020 Kiên Giang 816,Đà Lạt 194,Tiền Giang 797 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-06-2020 Hồ Chí Minh 400,Bình Phước 044,Hậu Giang 455,Long An 702 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-06-2020 Bình Dương 431,Trà Vinh 852,Vĩnh Long 758 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-06-2020 An Giang 051,Tây Ninh 971,Binh Thuận 722 Miss
03-06-2020 Đồng Nai 655,Sóc Trăng 838,Cần Thơ 134 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-06-2020 Bạc Liêu 809,Bến Tre 757,Vũng Tàu 462 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-06-2020 Cà Mau 533,Hồ Chí Minh 298,Đồng Tháp 390 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-05-2020 Kiên Giang 742,Đà Lạt 039,Tiền Giang 498 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-05-2020 Hồ Chí Minh 413,Bình Phước 505,Hậu Giang 336,Long An 163 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An