NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-09-2022 Gia Lai 26,Ninh Thuận 65 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-09-2022 Bình Định 00,Quảng Bình 93,Quảng Trị 91 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-09-2022 Đà Nẵng 11,Khánh Hòa 04 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-09-2022 Đắc Lắc 16,Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-09-2022 Phú Yên 56,Thừa Thiên Huế 33 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-09-2022 Khánh Hòa 33,Kon Tum 73 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-09-2022 Đà Nẵng 93,Đắc Nông 07,Quảng Ngãi 72 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-09-2022 Gia Lai 01,Ninh Thuận 92 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-09-2022 Bình Định 18,Quảng Bình 00,Quảng Trị 16 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-09-2022 Đà Nẵng 60,Khánh Hòa 13 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-09-2022 Đắc Lắc 07,Quảng Nam 08 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-09-2022 Phú Yên 03,Thừa Thiên Huế 98 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-09-2022 Khánh Hòa 09,Kon Tum 67 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-09-2022 Đà Nẵng 21,Đắc Nông 57,Quảng Ngãi 53 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-09-2022 Gia Lai 57,Ninh Thuận 76 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-09-2022 Bình Định 31,Quảng Bình 24,Quảng Trị 56 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-09-2022 Đà Nẵng 78,Khánh Hòa 37 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-09-2022 Đắc Lắc 03,Quảng Nam 21 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-09-2022 Phú Yên 87,Thừa Thiên Huế 04 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-09-2022 Khánh Hòa 98,Kon Tum 23 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-09-2022 Đà Nẵng 77,Đắc Nông 33,Quảng Ngãi 55 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-09-2022 Gia Lai 75,Ninh Thuận 59 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-09-2022 Bình Định 36,Quảng Bình 93,Quảng Trị 54 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-09-2022 Đà Nẵng 95,Khánh Hòa 58 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-09-2022 Đắc Lắc 03,Quảng Nam 90 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-09-2022 Phú Yên 45,Thừa Thiên Huế 05 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-09-2022 Khánh Hòa 61,Kon Tum 21 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-09-2022 Đà Nẵng 66,Đắc Nông 06,Quảng Ngãi 86 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-09-2022 Gia Lai 81,Ninh Thuận 11 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-09-2022 Bình Định 38,Quảng Bình 63,Quảng Trị 59 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-08-2022 Đà Nẵng 36,Khánh Hòa 00 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-08-2022 Đắc Lắc 36,Quảng Nam 92 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-08-2022 Phú Yên 94,Thừa Thiên Huế 97 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-08-2022 Khánh Hòa 51,Kon Tum 04 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-08-2022 Đà Nẵng 35,Đắc Nông 37,Quảng Ngãi 22 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-08-2022 Win
23-08-2022 Đắc Lắc 86,Quảng Nam 14 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-08-2022 Phú Yên 58,Thừa Thiên Huế 86 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-08-2022 Khánh Hòa 02,Kon Tum 16 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-08-2022 Đà Nẵng 61,Đắc Nông 11,Quảng Ngãi 47 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-08-2022 Gia Lai 00,Ninh Thuận 40 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-08-2022 Bình Định 27,Quảng Bình 90,Quảng Trị 54 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-08-2022 Đà Nẵng 68,Khánh Hòa 28 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-08-2022 Đắc Lắc 99,Quảng Nam 58 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-08-2022 Phú Yên 20,Thừa Thiên Huế 01 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-08-2022 Khánh Hòa 77,Kon Tum 75 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-08-2022 Đà Nẵng 94,Đắc Nông 57,Quảng Ngãi 29 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-08-2022 Gia Lai 97,Ninh Thuận 00 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-08-2022 Bình Định 26,Quảng Bình 85,Quảng Trị 76 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-08-2022 Đà Nẵng 22,Khánh Hòa 07 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa