NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
25-07-2021 Khánh Hòa 62,Kon Tum 32 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-07-2021 Đà Nẵng 65,Đắc Nông 65,Quảng Ngãi 27 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-07-2021 Gia Lai 33,Ninh Thuận 98 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-07-2021 Bình Định 20,Quảng Bình 87,Quảng Trị 53 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-07-2021 Đà Nẵng 44,Khánh Hòa 71 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-07-2021 Đắc Lắc 43,Quảng Nam 78 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-07-2021 Phú Yên 06,Thừa Thiên Huế 63 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-07-2021 Khánh Hòa 23,Kon Tum 71 Miss
17-07-2021 Đà Nẵng 75,Đắc Nông 38,Quảng Ngãi 30 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-07-2021 Gia Lai 64,Ninh Thuận 17 Win Gia Lai
15-07-2021 Bình Định 62,Quảng Bình 17,Quảng Trị 48 Miss
14-07-2021 Đà Nẵng 75,Khánh Hòa 47 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-07-2021 Đắc Lắc 16,Quảng Nam 68 Miss
12-07-2021 Phú Yên 50,Thừa Thiên Huế 61 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-07-2021 Khánh Hòa 38,Kon Tum 91 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-07-2021 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 71,Quảng Ngãi 35 Miss
09-07-2021 Gia Lai 65,Ninh Thuận 23 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-07-2021 Bình Định 38,Quảng Bình 72,Quảng Trị 80 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-07-2021 Đà Nẵng 30,Khánh Hòa 23 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-07-2021 Đắc Lắc 23,Quảng Nam 61 Miss
05-07-2021 Phú Yên 98,Thừa Thiên Huế 81 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-07-2021 Khánh Hòa 93,Kon Tum 42 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-07-2021 Đà Nẵng 00,Đắc Nông 41,Quảng Ngãi 37 Miss
02-07-2021 Gia Lai 40,Ninh Thuận 31 Win Gia Lai
01-07-2021 Bình Định 19,Quảng Bình 23,Quảng Trị 98 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-06-2021 Đà Nẵng 66,Khánh Hòa 53 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-06-2021 Đắc Lắc 99,Quảng Nam 34 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-06-2021 Phú Yên 97,Thừa Thiên Huế 02 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-06-2021 Khánh Hòa 16,Kon Tum 19 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-06-2021 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 10,Quảng Ngãi 52 Miss
25-06-2021 Gia Lai 79,Ninh Thuận 42 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-06-2021 Bình Định 08,Quảng Bình 77,Quảng Trị 18 Win Bình Định
23-06-2021 Đà Nẵng 35,Khánh Hòa 75 Miss
22-06-2021 Đắc Lắc 43,Quảng Nam 57 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-06-2021 Phú Yên 56,Thừa Thiên Huế 50 Miss
20-06-2021 Khánh Hòa 04,Kon Tum 39 Miss
19-06-2021 Đà Nẵng 58,Đắc Nông 22,Quảng Ngãi 63 Miss
18-06-2021 Gia Lai 37,Ninh Thuận 52 Miss
17-06-2021 Bình Định 87,Quảng Bình 29,Quảng Trị 78 Miss
16-06-2021 Đà Nẵng 47,Khánh Hòa 97 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa