NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CÁC ĐÀI CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CÁC ĐÀI CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
04-03-2021 An Giang 008-318,Tây Ninh 910-454,Binh Thuận 843-017 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-03-2021 Đồng Nai 065-699,Sóc Trăng 847-127,Cần Thơ 303-222 Miss
02-03-2021 Bạc Liêu 364-727,Bến Tre 874-929,Vũng Tàu 089-006 Win Bạc Liêu
01-03-2021 Cà Mau 708-398,Hồ Chí Minh 507-273,Đồng Tháp 125-800 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-02-2021 Kiên Giang 938-219,Đà Lạt 741-392,Tiền Giang 688-574 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-02-2021 Hồ Chí Minh 616-895,Bình Phước 340-476,Hậu Giang 534-467,Long An 652-680 Miss
26-02-2021 Bình Dương 093-736,Trà Vinh 933-143,Vĩnh Long 384-446 Win Bình Dương
25-02-2021 An Giang 953-627,Tây Ninh 841-844,Binh Thuận 893-251 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-02-2021 Đồng Nai 578-014,Sóc Trăng 802-911,Cần Thơ 225-986 Miss
23-02-2021 Bạc Liêu 942-008,Bến Tre 291-630,Vũng Tàu 470-726 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-02-2021 Cà Mau 231-977,Hồ Chí Minh 003-894,Đồng Tháp 510-258 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-02-2021 Kiên Giang 955-446,Đà Lạt 532-000,Tiền Giang 679-495 Miss
20-02-2021 Hồ Chí Minh 723-807,Bình Phước 691-320,Hậu Giang 316-421,Long An 930-948 Win Hồ Chí Minh
19-02-2021 Bình Dương 136-753,Trà Vinh 271-367,Vĩnh Long 959-838 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-02-2021 An Giang 825-170,Tây Ninh 111-925,Binh Thuận 800-152 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-02-2021 Đồng Nai 727-051,Sóc Trăng 211-549,Cần Thơ 451-595 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-02-2021 Bạc Liêu 501-041,Bến Tre 397-175,Vũng Tàu 653-409 Miss
15-02-2021 Cà Mau 299-547,Hồ Chí Minh 356-458,Đồng Tháp 099-870 Win Cà Mau
14-02-2021 Kiên Giang 324-615,Đà Lạt 009-933,Tiền Giang 068-235 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-02-2021 Hồ Chí Minh 789-015,Bình Phước 831-234,Hậu Giang 568-752,Long An 865-883 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-02-2021 Bình Dương 424-285,Trà Vinh 171-914,Vĩnh Long 686-691 Miss
11-02-2021 An Giang 202-945,Tây Ninh 134-020,Binh Thuận 132-362 Win An Giang
10-02-2021 Đồng Nai 878-677,Sóc Trăng 860-159,Cần Thơ 101-698 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-02-2021 Bạc Liêu 262-433,Bến Tre 993-969,Vũng Tàu 375-970 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-02-2021 Cà Mau 321-707,Hồ Chí Minh 711-117,Đồng Tháp 163-577 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-02-2021 Kiên Giang 672-178,Đà Lạt 420-392,Tiền Giang 910-000 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-02-2021 Hồ Chí Minh 519-464,Bình Phước 427-993,Hậu Giang 990-894,Long An 721-643 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-02-2021 Bình Dương 853-735,Trà Vinh 764-039,Vĩnh Long 856-704 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-02-2021 An Giang 425-648,Tây Ninh 045-108,Binh Thuận 250-548 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-02-2021 Đồng Nai 936-134,Sóc Trăng 728-637,Cần Thơ 250-062 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-02-2021 Bạc Liêu 058-096,Bến Tre 651-946,Vũng Tàu 010-177 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-02-2021 Cà Mau 425-356,Hồ Chí Minh 174-115,Đồng Tháp 243-310 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-01-2021 Kiên Giang 673-194,Đà Lạt 423-666,Tiền Giang 583-044 Miss
30-01-2021 Hồ Chí Minh 381-031,Bình Phước 041-092,Hậu Giang 444-772,Long An 228-382 Win Hồ Chí Minh
29-01-2021 Bình Dương 061-860,Trà Vinh 520-304,Vĩnh Long 544-155 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-01-2021 An Giang 136-955,Tây Ninh 003-009,Binh Thuận 866-382 Miss
27-01-2021 Đồng Nai 623-116,Sóc Trăng 366-470,Cần Thơ 378-287 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-01-2021 Bạc Liêu 627-407,Bến Tre 439-481,Vũng Tàu 164-597 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-01-2021 Cà Mau 811-805,Hồ Chí Minh 842-583,Đồng Tháp 072-826 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-01-2021 Kiên Giang 813-633,Đà Lạt 432-831,Tiền Giang 760-015 Miss