NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ XỈU CHỦ 1 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ 1 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
16-05-2021 Kiên Giang 197,Đà Lạt 175,Tiền Giang 139 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-05-2021 Hồ Chí Minh 211,Bình Phước 325,Hậu Giang 117,Long An 148 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-05-2021 Bình Dương 395,Trà Vinh 596,Vĩnh Long 978 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-05-2021 Tây Ninh 059,Binh Thuận 381 Win Tây Ninh,Binh Thuận
12-05-2021 Đồng Nai 055,Sóc Trăng 185,Cần Thơ 250 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-05-2021 Bạc Liêu 906,Bến Tre 492,Vũng Tàu 053 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-05-2021 Cà Mau 859,Hồ Chí Minh 384,Đồng Tháp 510 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-05-2021 Kiên Giang 951,Đà Lạt 335,Tiền Giang 836 Miss
08-05-2021 Hồ Chí Minh 418,Bình Phước 956,Hậu Giang 632,Long An 606 Win Hồ Chí Minh
07-05-2021 Bình Dương 456,Trà Vinh 663,Vĩnh Long 959 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-05-2021 An Giang 339,Tây Ninh 179,Binh Thuận 231 Miss
05-05-2021 Đồng Nai 509,Sóc Trăng 247,Cần Thơ 592 Win Đồng Nai
04-05-2021 Bạc Liêu 313,Bến Tre 350,Vũng Tàu 087 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-05-2021 Cà Mau 580,Hồ Chí Minh 046,Đồng Tháp 732 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-05-2021 Kiên Giang 840,Đà Lạt 238,Tiền Giang 552 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-05-2021 Hồ Chí Minh 798,Bình Phước 863,Hậu Giang 599,Long An 792 Miss
30-04-2021 Bình Dương 503,Trà Vinh 620,Vĩnh Long 554 Win Bình Dương
29-04-2021 An Giang 973,Tây Ninh 077,Binh Thuận 115 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-04-2021 Đồng Nai 688,Sóc Trăng 216,Cần Thơ 218 Miss
27-04-2021 Bạc Liêu 400,Bến Tre 101,Vũng Tàu 197 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-04-2021 Cà Mau 363,Hồ Chí Minh 430,Đồng Tháp 261 Miss
25-04-2021 Kiên Giang 441,Đà Lạt 824,Tiền Giang 135 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-04-2021 Hồ Chí Minh 021,Bình Phước 706,Hậu Giang 775,Long An 308 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-04-2021 Bình Dương 609,Trà Vinh 166,Vĩnh Long 651 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-04-2021 An Giang 547,Tây Ninh 065,Binh Thuận 035 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-04-2021 Đồng Nai 874,Sóc Trăng 189,Cần Thơ 005 Miss
20-04-2021 Bạc Liêu 314,Bến Tre 107,Vũng Tàu 412 Win Bạc Liêu
19-04-2021 Cà Mau 966,Hồ Chí Minh 558,Đồng Tháp 944 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-04-2021 Kiên Giang 067,Đà Lạt 479,Tiền Giang 361 Miss
17-04-2021 Hồ Chí Minh 679,Bình Phước 176,Hậu Giang 515,Long An 108 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-04-2021 Bình Dương 899,Trà Vinh 124,Vĩnh Long 263 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-04-2021 An Giang 821,Tây Ninh 195,Binh Thuận 890 Miss
14-04-2021 Đồng Nai 662,Sóc Trăng 619,Cần Thơ 320 Win Đồng Nai
13-04-2021 Bạc Liêu 881,Bến Tre 062,Vũng Tàu 666 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-04-2021 Cà Mau 484,Hồ Chí Minh 470,Đồng Tháp 928 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 945,Đà Lạt 662,Tiền Giang 678 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-04-2021 Hồ Chí Minh 593,Bình Phước 827,Hậu Giang 973,Long An 196 Miss
09-04-2021 Bình Dương 016,Trà Vinh 895,Vĩnh Long 995 Win Bình Dương
08-04-2021 An Giang 739,Tây Ninh 641,Binh Thuận 195 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-04-2021 Đồng Nai 542,Sóc Trăng 417,Cần Thơ 118 Miss