NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ GIẢI TÁM CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI TÁM CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-10-2020 Phú Yên 06,Thừa Thiên Huế 06 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-10-2020 Khánh Hòa 42,Kon Tum 41 Miss
24-10-2020 Đà Nẵng 62,Đắc Nông 27,Quảng Ngãi 48 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-10-2020 Gia Lai 58,Ninh Thuận 29 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-10-2020 Bình Định 27,Quảng Bình 80,Quảng Trị 48 Win Bình Định
21-10-2020 Đà Nẵng 35,Khánh Hòa 74 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-10-2020 Đắc Lắc 73,Quảng Nam 19 Miss
19-10-2020 Phú Yên 54,Thừa Thiên Huế 71 Win Phú Yên
18-10-2020 Khánh Hòa 23,Kon Tum 67 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-10-2020 Đà Nẵng 92,Đắc Nông 95,Quảng Ngãi 42 Miss
16-10-2020 Gia Lai 58,Ninh Thuận 50 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-10-2020 Bình Định 46,Quảng Bình 06,Quảng Trị 75 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-10-2020 Đà Nẵng 68,Khánh Hòa 01 Miss
13-10-2020 Đắc Lắc 43,Quảng Nam 71 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-10-2020 Phú Yên 17,Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-10-2020 Khánh Hòa 05,Kon Tum 06 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-10-2020 Đà Nẵng 69,Đắc Nông 05,Quảng Ngãi 03 Miss
09-10-2020 Gia Lai 70,Ninh Thuận 54 Win Gia Lai
08-10-2020 Bình Định 43,Quảng Bình 49,Quảng Trị 12 Miss
07-10-2020 Đà Nẵng 49,Khánh Hòa 57 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-10-2020 Đắc Lắc 92,Quảng Nam 40 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-10-2020 Phú Yên 32,Thừa Thiên Huế 62 Miss
04-10-2020 Khánh Hòa 78,Kon Tum 65 Miss
03-10-2020 Đà Nẵng 33,Đắc Nông 09,Quảng Ngãi 52 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-10-2020 Gia Lai 32,Ninh Thuận 48 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-10-2020 Bình Định 87,Quảng Bình 84,Quảng Trị 05 Win Bình Định
30-09-2020 Đà Nẵng 35,Khánh Hòa 16 Miss
29-09-2020 Đắc Lắc 92,Quảng Nam 90 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-09-2020 Phú Yên 03,Thừa Thiên Huế 17 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-09-2020 Khánh Hòa 59,Kon Tum 82 Win Kon Tum
26-09-2020 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 39,Quảng Ngãi 79 Miss
25-09-2020 Gia Lai 76,Ninh Thuận 99 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-09-2020 Bình Định 42,Quảng Bình 28,Quảng Trị 13 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-09-2020 Đà Nẵng 53,Khánh Hòa 93 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-09-2020 Đắc Lắc 63,Quảng Nam 96 Miss
21-09-2020 Phú Yên 28,Thừa Thiên Huế 22 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-09-2020 Khánh Hòa 89,Kon Tum 51 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-09-2020 Đà Nẵng 73,Đắc Nông 55,Quảng Ngãi 98 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-09-2020 Gia Lai 79,Ninh Thuận 96 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-09-2020 Bình Định 96,Quảng Bình 76,Quảng Trị 84 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-09-2020 Đà Nẵng 69,Khánh Hòa 80 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-09-2020 Đắc Lắc 86,Quảng Nam 27 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-09-2020 Phú Yên 77,Thừa Thiên Huế 11 Miss
13-09-2020 Khánh Hòa 28,Kon Tum 15 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-09-2020 Đà Nẵng 31,Đắc Nông 53,Quảng Ngãi 82 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-09-2020 Gia Lai 71,Ninh Thuận 71 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-09-2020 Bình Định 47,Quảng Bình 00,Quảng Trị 71 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-09-2020 Đà Nẵng 27,Khánh Hòa 78 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-09-2020 Đắc Lắc 02,Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-09-2020 Phú Yên 23,Thừa Thiên Huế 51 Miss