NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
25-10-2021 Phú Yên 73-90,Thừa Thiên Huế 63-95 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-10-2021 Khánh Hòa 34-33,Kon Tum 17-42 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-10-2021 Đà Nẵng 93-28,Đắc Nông 93-07,Quảng Ngãi 54-88 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-10-2021 Gia Lai 24-74,Ninh Thuận 27-43 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-10-2021 Bình Định 75-42,Quảng Bình 69-32,Quảng Trị 41-02 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-10-2021 Đà Nẵng 20-80,Khánh Hòa 06-33 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-10-2021 Đắc Lắc 76-71,Quảng Nam 18-09 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-10-2021 Phú Yên 70-64,Thừa Thiên Huế 87-48 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-10-2021 Khánh Hòa 13-83,Kon Tum 31-57 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-10-2021 Đà Nẵng 80-82,Đắc Nông 14-18,Quảng Ngãi 76-49 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-10-2021 Gia Lai 72-46,Ninh Thuận 81-85 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-10-2021 Bình Định 09-63,Quảng Bình 41-59,Quảng Trị 12-69 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-10-2021 Đà Nẵng 74-59,Khánh Hòa 23-12 Miss
12-10-2021 Đắc Lắc 39-08,Quảng Nam 78-42 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-10-2021 Phú Yên 77-67,Thừa Thiên Huế 10-59 Win Phú Yên
10-10-2021 Khánh Hòa 67-06,Kon Tum 53-90 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-10-2021 Đà Nẵng 64-52,Đắc Nông 19-41,Quảng Ngãi 61-78 Miss
08-10-2021 Gia Lai 55-81,Ninh Thuận 23-18 Win Gia Lai
07-10-2021 Bình Định 26-40,Quảng Bình 06-66,Quảng Trị 67-23 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-10-2021 Đà Nẵng 98-83,Khánh Hòa 58-38 Miss
05-10-2021 Đắc Lắc 21-66,Quảng Nam 72-22 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-10-2021 Phú Yên 63-27,Thừa Thiên Huế 12-71 Miss
03-10-2021 Khánh Hòa 65-13,Kon Tum 32-86 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-10-2021 Đà Nẵng 16-71,Đắc Nông 15-55,Quảng Ngãi 80-61 Win Đà Nẵng
01-10-2021 Gia Lai 37-51,Ninh Thuận 47-83 Miss
30-09-2021 Bình Định 33-25,Quảng Bình 64-95,Quảng Trị 28-06 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-09-2021 Đà Nẵng 52-73,Khánh Hòa 23-12 Win Đà Nẵng
28-09-2021 Đắc Lắc 11-43,Quảng Nam 84-75 Miss
27-09-2021 Phú Yên 37-18,Thừa Thiên Huế 06-81 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-09-2021 Khánh Hòa 71-84,Kon Tum 36-76 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-09-2021 Đà Nẵng 59-03,Đắc Nông 09-90,Quảng Ngãi 72-51 Miss
24-09-2021 Gia Lai 71-37,Ninh Thuận 40-74 Win Gia Lai
23-09-2021 Bình Định 79-95,Quảng Bình 94-47,Quảng Trị 38-36 Win Bình Định
22-09-2021 Đà Nẵng 27-77,Khánh Hòa 82-17 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-09-2021 Đắc Lắc 28-53,Quảng Nam 94-58 Win Đắc Lắc
20-09-2021 Phú Yên 83-43,Thừa Thiên Huế 16-81 Miss
19-09-2021 Khánh Hòa 79-13,Kon Tum 23-64 Win Khánh Hòa
18-09-2021 Đà Nẵng 62-42,Đắc Nông 74-69,Quảng Ngãi 30-75 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-09-2021 Gia Lai 22-92,Ninh Thuận 61-52 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-09-2021 Bình Định 76-50,Quảng Bình 76-48,Quảng Trị 31-87 Miss
15-09-2021 Đà Nẵng 47-78,Khánh Hòa 19-96 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-09-2021 Đắc Lắc 29-23,Quảng Nam 49-20 Win Đắc Lắc
13-09-2021 Phú Yên 25-87,Thừa Thiên Huế 68-94 Miss
12-09-2021 Khánh Hòa 42-61,Kon Tum 27-67 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-09-2021 Đà Nẵng 05-22,Đắc Nông 49-21,Quảng Ngãi 33-67 Miss
10-09-2021 Gia Lai 57-38,Ninh Thuận 73-24 Win Gia Lai
09-09-2021 Bình Định 60-98,Quảng Bình 36-78,Quảng Trị 78-66 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-09-2021 Đà Nẵng 79-25,Khánh Hòa 17-14 Miss
07-09-2021 Đắc Lắc 47-17,Quảng Nam 47-41 Win Đắc Lắc
06-09-2021 Phú Yên 96-94,Thừa Thiên Huế 31-29 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-09-2021 Khánh Hòa 63-69,Kon Tum 23-12 Miss
04-09-2021 Đà Nẵng 60-14,Đắc Nông 23-31 Win Đà Nẵng
03-09-2021 Gia Lai 18-77,Ninh Thuận 20-44 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-09-2021 Bình Định 45-36,Quảng Bình 91-48,Quảng Trị 20-34 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-09-2021 Đà Nẵng 68-27,Khánh Hòa 55-75 Miss
31-08-2021 Đắc Lắc 61-17,Quảng Nam 78-05 Win Đắc Lắc
30-08-2021 Phú Yên 05-25,Thừa Thiên Huế 39-56 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-08-2021 Khánh Hòa 09-61,Kon Tum 35-13 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-08-2021 Đà Nẵng 72-20,Đắc Nông 39-66,Quảng Ngãi 51-95 Miss
27-08-2021 Gia Lai 13-92,Ninh Thuận 20-55 Win Gia Lai
26-08-2021 Bình Định 72-98,Quảng Bình 34-96,Quảng Trị 55-58 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-08-2021 Đà Nẵng 45-30,Khánh Hòa 42-71 Miss
24-08-2021 Đắc Lắc 86-18,Quảng Nam 17-88 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-08-2021 Phú Yên 00-16,Thừa Thiên Huế 95-66 Miss
22-08-2021 Khánh Hòa 24-71,Kon Tum 64-61 Win Khánh Hòa
21-08-2021 Đắc Nông 99-08,Quảng Ngãi 29-70 Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-08-2021 Gia Lai 88-28,Ninh Thuận 95-01 Miss
19-08-2021 Bình Định 85-00,Quảng Bình 00-10,Quảng Trị 25-53 Miss
18-08-2021 Đà Nẵng 84-93,Khánh Hòa 67-48 Miss
17-08-2021 Đắc Lắc 08-63,Quảng Nam 02-10 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-08-2021 Phú Yên 63-56,Thừa Thiên Huế 78-13 Win Thừa Thiên Huế
15-08-2021 Khánh Hòa 97-94,Kon Tum 24-10 Miss
14-08-2021 Đà Nẵng 83-32,Đắc Nông 17-81,Quảng Ngãi 76-39 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-08-2021 Gia Lai 70-89,Ninh Thuận 04-79 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-08-2021 Bình Định 32-47,Quảng Bình 56-50,Quảng Trị 35-27 Miss
11-08-2021 Đà Nẵng 84-93,Khánh Hòa 67-48 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-08-2021 Đắc Lắc 90-76,Quảng Nam 84-68 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-08-2021 Phú Yên 23-24,Thừa Thiên Huế 39-23 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-08-2021 Gia Lai 34-18 Win Gia Lai
05-08-2021 Bình Định 36-71,Quảng Bình 38-99,Quảng Trị 23-18 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-08-2021 Quảng Nam 19-27 Win Quảng Nam
30-07-2021 Gia Lai 77-90,Ninh Thuận 88-97 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-07-2021 Bình Định 63-10,Quảng Bình 39-69,Quảng Trị 06-26 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
Nghỉ dịch covid
27-07-2021 Đắc Lắc 79-32,Quảng Nam 68-82 Miss
26-07-2021 Phú Yên 16-95,Thừa Thiên Huế 98-74 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-07-2021 Khánh Hòa 20-26,Kon Tum 55-22 Miss
24-07-2021 Đà Nẵng 32-82,Đắc Nông 93-81,Quảng Ngãi 03-42 Win Đà Nẵng
23-07-2021 Gia Lai 50-52,Ninh Thuận 98-13 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-07-2021 Bình Định 00-62,Quảng Bình 07-62,Quảng Trị 72-75 Miss