NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
16-05-2021 Kiên Giang 20-14,Đà Lạt 80-10,Tiền Giang 46-07 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-05-2021 Hồ Chí Minh 82-52,Bình Phước 72-36,Hậu Giang 93-79,Long An 05-62 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-05-2021 Bình Dương 50-37,Trà Vinh 79-96,Vĩnh Long 30-75 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-05-2021 Tây Ninh 93-44,Binh Thuận 23-13 Win Tây Ninh,Binh Thuận
12-05-2021 Đồng Nai 32-58,Sóc Trăng 76-72,Cần Thơ 57-46 Miss
11-05-2021 Bạc Liêu 40-57,Bến Tre 78-16,Vũng Tàu 44-13 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-05-2021 Cà Mau 27-29,Hồ Chí Minh 12-33,Đồng Tháp 66-75 Miss
09-05-2021 Kiên Giang 09-20,Đà Lạt 20-51,Tiền Giang 40-27 Win Kiên Giang
08-05-2021 Hồ Chí Minh 62-79,Bình Phước 51-30,Hậu Giang 52-37,Long An 74-23 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-05-2021 Bình Dương 24-20,Trà Vinh 57-51,Vĩnh Long 00-05 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-05-2021 An Giang 80-99,Tây Ninh 81-79,Binh Thuận 58-31 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-05-2021 Đồng Nai 09-91,Sóc Trăng 77-19,Cần Thơ 75-00 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-05-2021 Bạc Liêu 10-81,Bến Tre 36-29,Vũng Tàu 31-42 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-05-2021 Cà Mau 18-89,Hồ Chí Minh 24-23,Đồng Tháp 09-24 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-05-2021 Kiên Giang 58-00,Đà Lạt 61-75,Tiền Giang 08-99 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-05-2021 Hồ Chí Minh 73-69,Bình Phước 99-85,Hậu Giang 57-13,Long An 92-73 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-04-2021 Bình Dương 48-63,Trà Vinh 27-58,Vĩnh Long 90-37 Win Trà Vinh
29-04-2021 An Giang 98-60,Tây Ninh 64-90,Binh Thuận 45-61 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-04-2021 Đồng Nai 26-04,Sóc Trăng 56-96,Cần Thơ 91-23 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-04-2021 Bạc Liêu 00-95,Bến Tre 48-10,Vũng Tàu 54-98 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-04-2021 Cà Mau 31-72,Hồ Chí Minh 64-49,Đồng Tháp 13-46 Miss
25-04-2021 Kiên Giang 51-80,Đà Lạt 63-12,Tiền Giang 73-80 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-04-2021 Hồ Chí Minh 65-03,Bình Phước 17-38,Hậu Giang 25-20,Long An 66-60 Miss
23-04-2021 Bình Dương 64-21,Trà Vinh 35-62,Vĩnh Long 88-34 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-04-2021 An Giang 90-80,Tây Ninh 16-33,Binh Thuận 28-64 Win An Giang,Tây Ninh
21-04-2021 Đồng Nai 05-16,Sóc Trăng 83-02,Cần Thơ 03-69 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-04-2021 Bạc Liêu 55-71,Bến Tre 57-90,Vũng Tàu 80-81 Miss
19-04-2021 Cà Mau 33-58,Hồ Chí Minh 25-14,Đồng Tháp 74-95 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
18-04-2021 Kiên Giang 43-00,Đà Lạt 95-36,Tiền Giang 20-11 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-04-2021 Hồ Chí Minh 21-53,Bình Phước 88-82,Hậu Giang 95-28,Long An 47-56 Miss
16-04-2021 Bình Dương 59-99,Trà Vinh 51-17,Vĩnh Long 79-28 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-04-2021 An Giang 75-91,Tây Ninh 99-34,Binh Thuận 56-77 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-04-2021 Đồng Nai 62-77,Sóc Trăng 73-48,Cần Thơ 91-20 Miss
13-04-2021 Bạc Liêu 88-70,Bến Tre 25-78,Vũng Tàu 27-87 Win Bạc Liêu
12-04-2021 Cà Mau 14-73,Hồ Chí Minh 70-93,Đồng Tháp 53-86 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 15-21,Đà Lạt 89-84,Tiền Giang 62-28 Miss
10-04-2021 Hồ Chí Minh 85-98,Bình Phước 27-16,Hậu Giang 66-42,Long An 01-39 Miss
09-04-2021 Bình Dương 49-63,Trà Vinh 00-94,Vĩnh Long 15-83 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-04-2021 An Giang 14-69,Tây Ninh 57-09,Binh Thuận 90-51 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-04-2021 Đồng Nai 57-13,Sóc Trăng 70-54,Cần Thơ 70-33 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ