NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
18-04-2021 Kiên Giang 067,Đà Lạt 033,Tiền Giang 064 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-04-2021 Hồ Chí Minh 436,Bình Phước 176,Hậu Giang 901,Long An 629 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-04-2021 Bình Dương 899,Trà Vinh 124,Vĩnh Long 267 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-04-2021 An Giang 782,Tây Ninh 864,Binh Thuận 890 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-04-2021 Đồng Nai 662,Sóc Trăng 173,Cần Thơ 779 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-04-2021 Bạc Liêu 888,Bến Tre 500,Vũng Tàu 666 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-04-2021 Cà Mau 437,Hồ Chí Minh 470,Đồng Tháp 182 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 945,Đà Lạt 489,Tiền Giang 869 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-04-2021 Hồ Chí Minh 593,Bình Phước 210,Hậu Giang 973,Long An 196 Miss
09-04-2021 Bình Dương 016,Trà Vinh 850,Vĩnh Long 542 Win Bình Dương
08-04-2021 An Giang 262,Tây Ninh 641,Binh Thuận 705 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-04-2021 Đồng Nai 542,Sóc Trăng 417,Cần Thơ 670 Miss
06-04-2021 Bạc Liêu 472,Bến Tre 760,Vũng Tàu 861 Win Bạc Liêu
05-04-2021 Cà Mau 193,Hồ Chí Minh 254,Đồng Tháp 718 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-04-2021 Kiên Giang 775,Đà Lạt 421,Tiền Giang 942 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-04-2021 Hồ Chí Minh 946,Bình Phước 964,Hậu Giang 567,Long An 601 Miss
02-04-2021 Bình Dương 943,Trà Vinh 489,Vĩnh Long 179 Win Bình Dương
01-04-2021 An Giang 071,Tây Ninh 449,Binh Thuận 398 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-03-2021 Đồng Nai 347,Sóc Trăng 407,Cần Thơ 996 Miss
30-03-2021 Bạc Liêu 166,Bến Tre 074,Vũng Tàu 462 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-03-2021 Cà Mau 201,Hồ Chí Minh 964,Đồng Tháp 680 Miss
28-03-2021 Kiên Giang 051,Đà Lạt 902,Tiền Giang 032 Win Kiên Giang
27-03-2021 Hồ Chí Minh 862,Bình Phước 850,Hậu Giang 767,Long An 664 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-03-2021 Bình Dương 852,Trà Vinh 120,Vĩnh Long 537 Miss
25-03-2021 An Giang 139,Tây Ninh 093,Binh Thuận 917 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-03-2021 Đồng Nai 871,Sóc Trăng 585,Cần Thơ 691 Miss
23-03-2021 Bạc Liêu 781,Bến Tre 804,Vũng Tàu 971 Win Bạc Liêu
22-03-2021 Cà Mau 528,Hồ Chí Minh 626,Đồng Tháp 330 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-03-2021 Kiên Giang 239,Đà Lạt 368,Tiền Giang 858 Miss
20-03-2021 Hồ Chí Minh 273,Bình Phước 283,Hậu Giang 766,Long An 460 Win Hồ Chí Minh
19-03-2021 Bình Dương 067,Trà Vinh 907,Vĩnh Long 201 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-03-2021 An Giang 018,Tây Ninh 083,Binh Thuận 673 Miss
17-03-2021 Đồng Nai 415,Sóc Trăng 332,Cần Thơ 391 Miss
16-03-2021 Bạc Liêu 975,Bến Tre 508,Vũng Tàu 081 Win Bạc Liêu
15-03-2021 Cà Mau 535,Hồ Chí Minh 243,Đồng Tháp 882 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-03-2021 Kiên Giang 938,Đà Lạt 794,Tiền Giang 787 Miss
13-03-2021 Hồ Chí Minh 441,Bình Phước 493,Hậu Giang 757,Long An 877 Win Hồ Chí Minh
12-03-2021 Bình Dương 724,Trà Vinh 204,Vĩnh Long 490 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-03-2021 An Giang 271,Tây Ninh 476,Binh Thuận 687 Miss
10-03-2021 Đồng Nai 627,Sóc Trăng 491,Cần Thơ 680 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ