NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ GIẢI 8 MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
18-04-2021 Khánh Hòa 51,Kon Tum 33 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-04-2021 Đà Nẵng 19,Đắc Nông 65,Quảng Ngãi 53 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-04-2021 Gia Lai 09,Ninh Thuận 71 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-04-2021 Bình Định 68,Quảng Bình 71,Quảng Trị 57 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-04-2021 Đà Nẵng 80,Khánh Hòa 76 Miss
13-04-2021 Đắc Lắc 94,Quảng Nam 00 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-04-2021 Phú Yên 39,Thừa Thiên Huế 77 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-04-2021 Khánh Hòa 33,Kon Tum 59 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-04-2021 Đà Nẵng 52,Đắc Nông 97,Quảng Ngãi 80 Miss
09-04-2021 Gia Lai 94,Ninh Thuận 59 Win Gia Lai
08-04-2021 Bình Định 72,Quảng Bình 20,Quảng Trị 71 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-04-2021 Đà Nẵng 04,Khánh Hòa 66 Win Đà Nẵng
06-04-2021 Đắc Lắc 61,Quảng Nam 74 Miss
05-04-2021 Phú Yên 47,Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-04-2021 Khánh Hòa 91,Kon Tum 61 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-04-2021 Đà Nẵng 39,Đắc Nông 99,Quảng Ngãi 00 Miss
02-04-2021 Gia Lai 27,Ninh Thuận 60 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-04-2021 Bình Định 85,Quảng Bình 61,Quảng Trị 90 Win Bình Định
31-03-2021 Đà Nẵng 19,Khánh Hòa 42 Miss
30-03-2021 Đắc Lắc 98,Quảng Nam 94 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-03-2021 Phú Yên 24,Thừa Thiên Huế 78 Miss
28-03-2021 Khánh Hòa 04,Kon Tum 21 Win Khánh Hòa
27-03-2021 Đà Nẵng 90,Đắc Nông 56,Quảng Ngãi 63 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-03-2021 Gia Lai 86,Ninh Thuận 12 Miss
25-03-2021 Bình Định 39,Quảng Bình 63,Quảng Trị 82 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-03-2021 Đà Nẵng 42,Khánh Hòa 12 Miss
23-03-2021 Đắc Lắc 60,Quảng Nam 99 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-03-2021 Phú Yên 72,Thừa Thiên Huế 39 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-03-2021 Khánh Hòa 17,Kon Tum 63 Miss
20-03-2021 Đà Nẵng 27,Đắc Nông 22,Quảng Ngãi 54 Win Đà Nẵng
19-03-2021 Gia Lai 50,Ninh Thuận 12 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-03-2021 Bình Định 74,Quảng Bình 21,Quảng Trị 65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-03-2021 Đà Nẵng 12,Khánh Hòa 74 Miss
16-03-2021 Đắc Lắc 96,Quảng Nam 79 Win Đắc Lắc
15-03-2021 Phú Yên 12,Thừa Thiên Huế 61 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-03-2021 Khánh Hòa 34,Kon Tum 45 Miss
13-03-2021 Đà Nẵng 03,Đắc Nông 28,Quảng Ngãi 88 Win Đà Nẵng
12-03-2021 Gia Lai 50,Ninh Thuận 72 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-03-2021 Bình Định 30,Quảng Bình 49,Quảng Trị 82 Miss
10-03-2021 Đà Nẵng 16,Khánh Hòa 29 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-03-2021 Đắc Lắc 96,Quảng Nam 60 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-03-2021 Phú Yên 40,Thừa Thiên Huế 79 Miss
07-03-2021 Khánh Hòa 92,Kon Tum 98 Win Khánh Hòa
06-03-2021 Đà Nẵng 56,Đắc Nông 96,Quảng Ngãi 31 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-03-2021 Gia Lai 79,Ninh Thuận 31 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-03-2021 Bình Định 03,Quảng Bình 37,Quảng Trị 01 Miss
03-03-2021 Đà Nẵng 04,Khánh Hòa 76 Win Đà Nẵng
02-03-2021 Đắc Lắc 67,Quảng Nam 97 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
01-03-2021 Phú Yên 11,Thừa Thiên Huế 61 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-02-2021 Khánh Hòa 38,Kon Tum 76 Miss