NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-01-2021 Đồng Nai 116-623,Sóc Trăng 470-366,Cần Thơ 287-378 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-01-2021 Bạc Liêu 407-627,Bến Tre 439-481,Vũng Tàu 597-164 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-01-2021 Cà Mau 805-811,Hồ Chí Minh 583-842,Đồng Tháp 826-072 Miss
24-01-2021 Kiên Giang 633-813,Đà Lạt 432-831,Tiền Giang 760-015 Win Kiên Giang,Đà Lạt
23-01-2021 Hồ Chí Minh 261-683,Bình Phước 429-178,Hậu Giang 086-442,Long An 428-867 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-01-2021 Bình Dương 639-360,Trà Vinh 087-744,Vĩnh Long 149-628 Miss
21-01-2021 An Giang 814-318,Tây Ninh 143-515,Binh Thuận 897-424 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-01-2021 Đồng Nai 042-378,Sóc Trăng 680-026,Cần Thơ 247-895 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-01-2021 Bạc Liêu 615-165,Bến Tre 128-241,Vũng Tàu 697-962 Miss
18-01-2021 Cà Mau 868-832,Hồ Chí Minh 204-349,Đồng Tháp 264-747 Win Cà Mau
17-01-2021 Kiên Giang 087-080,Đà Lạt 932-641,Tiền Giang 007-322 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-01-2021 Hồ Chí Minh 628-511,Bình Phước 884-662,Hậu Giang 293-244,Long An 540-376 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-01-2021 Bình Dương 408-664,Trà Vinh 621-088,Vĩnh Long 747-821 Miss
14-01-2021 An Giang 685-851,Tây Ninh 649-206,Binh Thuận 172-246 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-01-2021 Đồng Nai 398-587,Sóc Trăng 585-037,Cần Thơ 968-362 Miss
12-01-2021 Bạc Liêu 219-641,Bến Tre 252-421,Vũng Tàu 568-909 Win Bạc Liêu
11-01-2021 Cà Mau 614-218,Hồ Chí Minh 126-040,Đồng Tháp 107-778 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-01-2021 Kiên Giang 092-741,Đà Lạt 358-613,Tiền Giang 301-388 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-01-2021 Hồ Chí Minh 248-339,Bình Phước 633-796,Hậu Giang 304-777,Long An 489-478 Miss
08-01-2021 Bình Dương 181-951,Trà Vinh 521-616,Vĩnh Long 698-499 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-01-2021 An Giang 626-981,Tây Ninh 517-352,Binh Thuận 542-067 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-01-2021 Đồng Nai 660-958,Sóc Trăng 803-087,Cần Thơ 243-304 Miss
05-01-2021 Bạc Liêu 913-020,Bến Tre 991-340,Vũng Tàu 263-629 Win Bạc Liêu
04-01-2021 Cà Mau 962-455,Hồ Chí Minh 324-242,Đồng Tháp 867-959 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-01-2021 Kiên Giang 980-852,Đà Lạt 746-948,Tiền Giang 197-794 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-01-2021 Hồ Chí Minh 129-914,Bình Phước 486-022,Hậu Giang 595-942,Long An 105-274 Win Hồ Chí Minh
01-01-2021 Bình Dương 854-730,Trà Vinh 862-444,Vĩnh Long 743-972 Miss
31-12-2020 An Giang 688-617,Tây Ninh 415-831,Binh Thuận 141-618 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-12-2020 Đồng Nai 450-918,Sóc Trăng 573-116,Cần Thơ 919-956 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-12-2020 Bạc Liêu 033-082,Bến Tre 873-859,Vũng Tàu 993-231 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-12-2020 Cà Mau 281-051,Hồ Chí Minh 044-820,Đồng Tháp 085-459 Miss
27-12-2020 Kiên Giang 116-252,Đà Lạt 438-828,Tiền Giang 833-156 Win Kiên Giang
26-12-2020 Hồ Chí Minh 813-767,Bình Phước 718-907,Hậu Giang 112-906,Long An 075-913 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-12-2020 Bình Dương 104-093,Trà Vinh 884-429,Vĩnh Long 793-510 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-12-2020 An Giang 376-018,Tây Ninh 249-654,Binh Thuận 063-174 Miss
23-12-2020 Đồng Nai 964-414,Sóc Trăng 149-692,Cần Thơ 961-304 Win Đồng Nai
22-12-2020 Bạc Liêu 061-403,Bến Tre 641-738,Vũng Tàu 893-962 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-12-2020 Cà Mau 386-752,Hồ Chí Minh 362-986,Đồng Tháp 867-859 Miss
20-12-2020 Kiên Giang 387-825,Đà Lạt 270-820,Tiền Giang 888-902 Win Kiên Giang
19-12-2020 Hồ Chí Minh 545-600,Bình Phước 234-716,Hậu Giang 126-946,Long An 244-250 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-12-2020 Bình Dương 599-018,Trà Vinh 925-805,Vĩnh Long 256-860 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-12-2020 An Giang 954-577,Tây Ninh 472-987,Binh Thuận 411-819 Miss
16-12-2020 Đồng Nai 553-901,Sóc Trăng 677-536,Cần Thơ 351-825 Win Đồng Nai
15-12-2020 Bạc Liêu 710-839,Bến Tre 182-711,Vũng Tàu 547-072 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-12-2020 Cà Mau 828-477,Hồ Chí Minh 113-242,Đồng Tháp 479-210 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-12-2020 Kiên Giang 104-056,Đà Lạt 947-438,Tiền Giang 054-529 Miss
12-12-2020 Hồ Chí Minh 501-940,Bình Phước 848-962,Hậu Giang 349-171,Long An 408-946 Win Hồ Chí Minh
11-12-2020 Bình Dương 871-507,Trà Vinh 503-248,Vĩnh Long 719-215 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-12-2020 An Giang 005-832,Tây Ninh 435-902,Binh Thuận 475-111 Miss
09-12-2020 Đồng Nai 567-493,Sóc Trăng 571-021,Cần Thơ 479-766 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ