NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-05-2022 Bình Dương 994-153,Trà Vinh 852-019,Vĩnh Long 337-416 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 835-827,Tây Ninh 150-259,Binh Thuận 370-902 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 866-750,Sóc Trăng 208-556,Cần Thơ 900-263 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 777-451,Bến Tre 176-125,Vũng Tàu 247-101 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 922-468,Hồ Chí Minh 345-495,Đồng Tháp 704-308 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 104-405,Đà Lạt 168-770,Tiền Giang 702-255 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 840-098,Bình Phước 768-566,Hậu Giang 550-784,Long An 506-827 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-05-2022 Bình Dương 438-297,Trà Vinh 487-785,Vĩnh Long 502-232 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-05-2022 An Giang 709-760,Tây Ninh 195-156,Binh Thuận 181-069 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-05-2022 Đồng Nai 860-782,Sóc Trăng 365-054,Cần Thơ 303-224 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-05-2022 Bạc Liêu 666-046,Bến Tre 133-307,Vũng Tàu 467-942 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-05-2022 Cà Mau 300-554,Hồ Chí Minh 447-002,Đồng Tháp 054-468 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-05-2022 Kiên Giang 080-741,Đà Lạt 945-531,Tiền Giang 326-551 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-05-2022 Hồ Chí Minh 912-361,Bình Phước 330-353,Hậu Giang 549-753,Long An 348-904 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-05-2022 Bình Dương 426-851,Trà Vinh 969-861,Vĩnh Long 767-087 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-05-2022 An Giang 204-451,Tây Ninh 063-693,Binh Thuận 753-900 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-05-2022 Đồng Nai 427-634,Sóc Trăng 760-171,Cần Thơ 196-658 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-05-2022 Bạc Liêu 425-306,Bến Tre 143-080,Vũng Tàu 139-647 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-05-2022 Cà Mau 884-737,Hồ Chí Minh 289-835,Đồng Tháp 852-017 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-05-2022 Kiên Giang 943-379,Đà Lạt 434-464,Tiền Giang 371-650 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-05-2022 Hồ Chí Minh 938-344,Bình Phước 262-324,Hậu Giang 743-646,Long An 579-742 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-05-2022 Bình Dương 499-526,Trà Vinh 186-488,Vĩnh Long 232-707 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-05-2022 An Giang 164-085,Tây Ninh 115-820,Binh Thuận 518-995 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-05-2022 Đồng Nai 643-323,Sóc Trăng 151-946,Cần Thơ 373-654 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-05-2022 Bạc Liêu 991-593,Bến Tre 132-556,Vũng Tàu 597-329 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-05-2022 Cà Mau 393-813,Hồ Chí Minh 875-330,Đồng Tháp 098-053 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-05-2022 Kiên Giang 024-798,Đà Lạt 783-890,Tiền Giang 025-878 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-04-2022 Hồ Chí Minh 317-005,Bình Phước 602-358,Hậu Giang 883-086,Long An 244-549 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-04-2022 Bình Dương 491-941,Trà Vinh 096-968,Vĩnh Long 006-625 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-04-2022 An Giang 901-088,Tây Ninh 186-620,Binh Thuận 860-241 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-04-2022 Đồng Nai 569-529,Sóc Trăng 957-591,Cần Thơ 362-864 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-04-2022 Bạc Liêu 128-542,Bến Tre 254-164,Vũng Tàu 918-113 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-04-2022 Cà Mau 996-837,Hồ Chí Minh 912-785,Đồng Tháp 936-096 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-04-2022 Kiên Giang 468-196,Đà Lạt 362-279,Tiền Giang 834-509 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-04-2022 Hồ Chí Minh 606-438,Bình Phước 394-149,Hậu Giang 353-470,Long An 806-522 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-04-2022 Bình Dương 838-651,Trà Vinh 714-406,Vĩnh Long 227-146 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-04-2022 An Giang 307-846,Tây Ninh 642-481,Binh Thuận 840-485 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-04-2022 Đồng Nai 299-961,Sóc Trăng 711-003,Cần Thơ 330-992 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-04-2022 Bạc Liêu 126-346,Bến Tre 992-265,Vũng Tàu 621-701 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-04-2022 Cà Mau 319-074,Hồ Chí Minh 724-252,Đồng Tháp 616-142 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-04-2022 Kiên Giang 175-909,Đà Lạt 106-760,Tiền Giang 904-581 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-04-2022 Hồ Chí Minh 212-479,Bình Phước 289-870,Hậu Giang 699-709,Long An 933-809 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-04-2022 Bình Dương 663-518,Trà Vinh 426-846,Vĩnh Long 842-971 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-04-2022 An Giang 630-502,Tây Ninh 946-386,Binh Thuận 849-226 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-04-2022 Đồng Nai 714-123,Sóc Trăng 189-768,Cần Thơ 667-326 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-04-2022 Bạc Liêu 375-343,Bến Tre 324-562,Vũng Tàu 546-915 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-04-2022 Cà Mau 202-612,Hồ Chí Minh 611-356,Đồng Tháp 236-454 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-04-2022 Kiên Giang 880-845,Đà Lạt 525-134,Tiền Giang 756-978 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-04-2022 Hồ Chí Minh 475-575,Bình Phước 286-118,Hậu Giang 958-663,Long An 239-298 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-04-2022 Bình Dương 910-027,Trà Vinh 193-563,Vĩnh Long 179-023 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long