NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
08-07-2020 Đồng Nai 49,Sóc Trăng 90,Cần Thơ 77 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-07-2020 Bạc Liêu 13,Bến Tre 80,Vũng Tàu 61 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-07-2020 Cà Mau 86,Hồ Chí Minh 26,Đồng Tháp 00 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-07-2020 Kiên Giang 67,Đà Lạt 12,Tiền Giang 10 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-07-2020 Hồ Chí Minh 01,Bình Phước 92,Hậu Giang 01,Long An 76 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-07-2020 Bình Dương 89,Trà Vinh 88,Vĩnh Long 89 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-07-2020 An Giang 06,Tây Ninh 72,Binh Thuận 51 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-07-2020 Đồng Nai 82,Sóc Trăng 89,Cần Thơ 94 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-06-2020 Bạc Liêu 95,Bến Tre 96,Vũng Tàu 26 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-06-2020 Cà Mau 37,Hồ Chí Minh 79,Đồng Tháp 44 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-06-2020 Kiên Giang 17,Đà Lạt 34,Tiền Giang 81 Miss
27-06-2020 Hồ Chí Minh 36,Bình Phước 12,Hậu Giang 36,Long An 54 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước
26-06-2020 Bình Dương 88,Trà Vinh 76,Vĩnh Long 37 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-06-2020 An Giang 25,Tây Ninh 68,Binh Thuận 18 Miss
24-06-2020 Đồng Nai 41,Sóc Trăng 02,Cần Thơ 02 Win Đồng Nai
23-06-2020 Bạc Liêu 07,Bến Tre 42,Vũng Tàu 50 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-06-2020 Cà Mau 84,Hồ Chí Minh 73,Đồng Tháp 63 Win Cà Mau
21-06-2020 Kiên Giang 62,Đà Lạt 85,Tiền Giang 85 Miss
20-06-2020 Hồ Chí Minh 11,Bình Phước 40,Hậu Giang 14,Long An 07 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-06-2020 Bình Dương 40,Trà Vinh 94,Vĩnh Long 94 Win Vĩnh Long
18-06-2020 An Giang 34,Tây Ninh 70,Binh Thuận 17 Miss
17-06-2020 Đồng Nai 58,Sóc Trăng 91,Cần Thơ 21 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-06-2020 Bạc Liêu 75,Bến Tre 40,Vũng Tàu 15 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-06-2020 Cà Mau 74,Hồ Chí Minh 14,Đồng Tháp 21 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-06-2020 Kiên Giang 27,Đà Lạt 82,Tiền Giang 13 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-06-2020 Hồ Chí Minh 49,Bình Phước 73,Hậu Giang 71,Long An 27 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-06-2020 Bình Dương 22,Trà Vinh 96,Vĩnh Long 24 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-06-2020 An Giang 76,Tây Ninh 94,Binh Thuận 71 Miss
10-06-2020 Đồng Nai 64,Sóc Trăng 71,Cần Thơ 85 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-06-2020 Bạc Liêu 17,Bến Tre 79,Vũng Tàu 66 Miss
08-06-2020 Cà Mau 21,Hồ Chí Minh 55,Đồng Tháp 68 Miss
07-06-2020 Kiên Giang 13,Đà Lạt 65,Tiền Giang 20 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-06-2020 Hồ Chí Minh 18,Bình Phước 27,Hậu Giang 38,Long An 75 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-06-2020 Bình Dương 74,Trà Vinh 33,Vĩnh Long 52 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-06-2020 An Giang 30,Tây Ninh 21,Binh Thuận 92 Miss
03-06-2020 Đồng Nai 06,Sóc Trăng 19,Cần Thơ 56 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-06-2020 Bạc Liêu 23,Bến Tre 50,Vũng Tàu 00 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-06-2020 Cà Mau 38,Hồ Chí Minh 99,Đồng Tháp 81 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-05-2020 Kiên Giang 27,Đà Lạt 11,Tiền Giang 17 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-05-2020 Hồ Chí Minh 71,Bình Phước 23,Hậu Giang 17,Long An 80 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An