NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
23-09-2021 Bình Định 18,Quảng Bình 10,Quảng Trị 40 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-09-2021 Đà Nẵng 71,Khánh Hòa 40 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-09-2021 Đắc Lắc 31,Quảng Nam 86 Win Đắc Lắc
20-09-2021 Phú Yên 13,Thừa Thiên Huế 99 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-09-2021 Khánh Hòa 34,Kon Tum 76 Miss
18-09-2021 Đà Nẵng 80,Đắc Nông 96,Quảng Ngãi 49 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-09-2021 Gia Lai 95,Ninh Thuận 61 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-09-2021 Bình Định 83,Quảng Bình 75,Quảng Trị 37 Win Bình Định
15-09-2021 Đà Nẵng 42,Khánh Hòa 19 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-09-2021 Đắc Lắc 85,Quảng Nam 64 Miss
13-09-2021 Phú Yên 26,Thừa Thiên Huế 73 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-09-2021 Khánh Hòa 78,Kon Tum 23 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-09-2021 Đà Nẵng 30,Đắc Nông 33,Quảng Ngãi 63 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-09-2021 Gia Lai 67,Ninh Thuận 24 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-09-2021 Bình Định 98,Quảng Bình 15,Quảng Trị 69 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-09-2021 Đà Nẵng 32,Khánh Hòa 45 Miss
07-09-2021 Đắc Lắc 98,Quảng Nam 37 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-09-2021 Phú Yên 94,Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-09-2021 Khánh Hòa 47,Kon Tum 78 Win Khánh Hòa
04-09-2021 Đà Nẵng 74,Đắc Nông 95 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
03-09-2021 Gia Lai 38,Ninh Thuận 31 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-09-2021 Bình Định 23,Quảng Bình 52,Quảng Trị 65 Miss
01-09-2021 Đà Nẵng 70,Khánh Hòa 91 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-08-2021 Đắc Lắc 57,Quảng Nam 83 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-08-2021 Phú Yên 34,Thừa Thiên Huế 76 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-08-2021 Khánh Hòa 34,Kon Tum 56 Miss
28-08-2021 Đà Nẵng 63,Đắc Nông 95,Quảng Ngãi 64 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-08-2021 Gia Lai 54,Ninh Thuận 60 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-08-2021 Bình Định 71,Quảng Bình 20,Quảng Trị 09 Miss
25-08-2021 Đà Nẵng 76,Khánh Hòa 36 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-08-2021 Đắc Lắc 27,Quảng Nam 63 Win Đắc Lắc
23-08-2021 Phú Yên 22,Thừa Thiên Huế 18 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-08-2021 Khánh Hòa 89,Kon Tum 18 Miss
21-08-2021 Đắc Nông 12,Quảng Ngãi 48 Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-08-2021 Gia Lai 28,Ninh Thuận 70 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-08-2021 Bình Định 00,Quảng Bình 91,Quảng Trị 28 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-08-2021 Khánh Hòa 31 Win Khánh Hòa
17-08-2021 Đắc Lắc 63,Quảng Nam 18 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-08-2021 Phú Yên 56,Thừa Thiên Huế 36 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-08-2021 Khánh Hòa 23,Kon Tum 21 Miss
14-08-2021 Đà Nẵng 32,Đắc Nông 97,Quảng Ngãi 39 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-08-2021 Gia Lai 28,Ninh Thuận 86 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-08-2021 Bình Định 85,Quảng Bình 20,Quảng Trị 35 Miss
11-08-2021 Đà Nẵng 43,Khánh Hòa 76 Win Đà Nẵng
10-08-2021 Đắc Lắc 77,Quảng Nam 84 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-08-2021 Phú Yên 07,Thừa Thiên Huế 56 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-08-2021 Gia Lai 85 Win Gia Lai
05-08-2021 Bình Định 83,Quảng Bình 35,Quảng Trị 51 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-08-2021 Quảng Nam 19 Win Quảng Nam
30-07-2021 Gia Lai 59,Ninh Thuận 10 Win Gia Lai,Ninh Thuận