NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
18-04-2021 Kiên Giang 067,Đà Lạt 033,Tiền Giang 064 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-04-2021 Hồ Chí Minh 679,Bình Phước 176,Hậu Giang 515,Long An 108 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-04-2021 Bình Dương 899,Trà Vinh 599,Vĩnh Long 267 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-04-2021 An Giang 782,Tây Ninh 195,Binh Thuận 877 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-04-2021 Đồng Nai 677,Sóc Trăng 173,Cần Thơ 320 Miss
13-04-2021 Bạc Liêu 881,Bến Tre 500,Vũng Tàu 533 Win Bạc Liêu
12-04-2021 Cà Mau 437,Hồ Chí Minh 914,Đồng Tháp 182 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 945,Đà Lạt 662,Tiền Giang 869 Miss
10-04-2021 Hồ Chí Minh 833,Bình Phước 827,Hậu Giang 130,Long An 815 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-04-2021 Bình Dương 507,Trà Vinh 895,Vĩnh Long 542 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-04-2021 An Giang 262,Tây Ninh 809,Binh Thuận 705 Miss
07-04-2021 Đồng Nai 542,Sóc Trăng 585,Cần Thơ 118 Win Đồng Nai
06-04-2021 Bạc Liêu 472,Bến Tre 790,Vũng Tàu 246 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-04-2021 Cà Mau 751,Hồ Chí Minh 554,Đồng Tháp 428 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-04-2021 Kiên Giang 775,Đà Lạt 421,Tiền Giang 942 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-04-2021 Hồ Chí Minh 845,Bình Phước 964,Hậu Giang 132,Long An 601 Miss
02-04-2021 Bình Dương 943,Trà Vinh 293,Vĩnh Long 655 Win Bình Dương
01-04-2021 An Giang 694,Tây Ninh 827,Binh Thuận 405 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-03-2021 Đồng Nai 523,Sóc Trăng 660,Cần Thơ 996 Miss
30-03-2021 Bạc Liêu 166,Bến Tre 074,Vũng Tàu 462 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-03-2021 Cà Mau 008,Hồ Chí Minh 964,Đồng Tháp 404 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-03-2021 Kiên Giang 051,Đà Lạt 789,Tiền Giang 032 Miss
27-03-2021 Hồ Chí Minh 574,Bình Phước 310,Hậu Giang 767,Long An 664 Win Hồ Chí Minh
26-03-2021 Bình Dương 652,Trà Vinh 988,Vĩnh Long 537 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-03-2021 An Giang 139,Tây Ninh 093,Binh Thuận 917 Miss
24-03-2021 Đồng Nai 871,Sóc Trăng 389,Cần Thơ 691 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-03-2021 Bạc Liêu 781,Bến Tre 014,Vũng Tàu 971 Miss
22-03-2021 Cà Mau 528,Hồ Chí Minh 626,Đồng Tháp 903 Win Cà Mau
21-03-2021 Kiên Giang 239,Đà Lạt 368,Tiền Giang 448 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-03-2021 Hồ Chí Minh 332,Bình Phước 283,Hậu Giang 766,Long An 460 Miss
19-03-2021 Bình Dương 010,Trà Vinh 539,Vĩnh Long 289 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-03-2021 An Giang 018,Tây Ninh 083,Binh Thuận 337 Win An Giang
17-03-2021 Đồng Nai 405,Sóc Trăng 833,Cần Thơ 019 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-03-2021 Bạc Liêu 975,Bến Tre 508,Vũng Tàu 081 Miss
15-03-2021 Cà Mau 087,Hồ Chí Minh 243,Đồng Tháp 882 Win Cà Mau
14-03-2021 Kiên Giang 938,Đà Lạt 039,Tiền Giang 274 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-03-2021 Hồ Chí Minh 279,Bình Phước 209,Hậu Giang 654,Long An 877 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-03-2021 Bình Dương 724,Trà Vinh 898,Vĩnh Long 490 Miss
11-03-2021 An Giang 936,Tây Ninh 476,Binh Thuận 616 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-03-2021 Đồng Nai 627,Sóc Trăng 491,Cần Thơ 701 Miss