NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-10-2020 Cà Mau 034,Hồ Chí Minh 470,Đồng Tháp 192 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-10-2020 Kiên Giang 941,Đà Lạt 837,Tiền Giang 707 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-10-2020 Hồ Chí Minh 818,Bình Phước 789,Hậu Giang 872,Long An 274 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-10-2020 Bình Dương 780,Trà Vinh 446,Vĩnh Long 267 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-10-2020 An Giang 537,Tây Ninh 192,Binh Thuận 281 Miss
21-10-2020 Đồng Nai 782,Sóc Trăng 023,Cần Thơ 151 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-10-2020 Bạc Liêu 135,Bến Tre 025,Vũng Tàu 138 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-10-2020 Cà Mau 729,Hồ Chí Minh 363,Đồng Tháp 931 Miss
18-10-2020 Kiên Giang 398,Đà Lạt 457,Tiền Giang 848 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-10-2020 Hồ Chí Minh 477,Bình Phước 490,Hậu Giang 313,Long An 062 Win Hồ Chí Minh
16-10-2020 Bình Dương 716,Trà Vinh 997,Vĩnh Long 914 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-10-2020 An Giang 462,Tây Ninh 602,Binh Thuận 227 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-10-2020 Đồng Nai 562,Sóc Trăng 142,Cần Thơ 526 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-10-2020 Bạc Liêu 766,Bến Tre 382,Vũng Tàu 842 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-10-2020 Cà Mau 563,Hồ Chí Minh 118,Đồng Tháp 827 Win Cà Mau
11-10-2020 Kiên Giang 283,Đà Lạt 188,Tiền Giang 316 Miss
10-10-2020 Hồ Chí Minh 465,Bình Phước 913,Hậu Giang 185,Long An 458 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-10-2020 Bình Dương 843,Trà Vinh 144,Vĩnh Long 254 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-10-2020 An Giang 155,Tây Ninh 006,Binh Thuận 144 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-10-2020 Đồng Nai 834,Sóc Trăng 009,Cần Thơ 035 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-10-2020 Bạc Liêu 747,Bến Tre 903,Vũng Tàu 397 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-10-2020 Cà Mau 465,Hồ Chí Minh 347,Đồng Tháp 282 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-10-2020 Kiên Giang 321,Đà Lạt 468,Tiền Giang 807 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-10-2020 Hồ Chí Minh 131,Bình Phước 348,Hậu Giang 776,Long An 934 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-10-2020 Bình Dương 680,Trà Vinh 621,Vĩnh Long 647 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-10-2020 An Giang 965,Tây Ninh 757,Binh Thuận 304 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-09-2020 Đồng Nai 518,Sóc Trăng 308,Cần Thơ 566 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-09-2020 Bạc Liêu 688,Bến Tre 742,Vũng Tàu 796 Miss
28-09-2020 Cà Mau 431,Hồ Chí Minh 705,Đồng Tháp 364 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-09-2020 Kiên Giang 950,Đà Lạt 213,Tiền Giang 193 Win Kiên Giang
26-09-2020 Hồ Chí Minh 420,Bình Phước 706,Hậu Giang 023,Long An 370 Miss
25-09-2020 Bình Dương 451,Trà Vinh 842,Vĩnh Long 987 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-09-2020 An Giang 345,Tây Ninh 912,Binh Thuận 679 Win An Giang
23-09-2020 Đồng Nai 497,Sóc Trăng 591,Cần Thơ 811 Miss
22-09-2020 Bạc Liêu 567,Bến Tre 679,Vũng Tàu 985 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-09-2020 Cà Mau 684,Hồ Chí Minh 139,Đồng Tháp 856 Miss
20-09-2020 Kiên Giang 006,Đà Lạt 117,Tiền Giang 795 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 137,Bình Phước 438,Hậu Giang 378,Long An 445 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 652,Trà Vinh 686,Vĩnh Long 863 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 379,Tây Ninh 433,Binh Thuận 936 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận