NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-05-2022 Bình Dương 994,Trà Vinh 852,Vĩnh Long 416 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 835,Tây Ninh 150,Binh Thuận 370 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 866,Sóc Trăng 556,Cần Thơ 900 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 777,Bến Tre 176,Vũng Tàu 247 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 922,Hồ Chí Minh 495,Đồng Tháp 308 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 104,Đà Lạt 168,Tiền Giang 255 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 840,Bình Phước 566,Hậu Giang 784,Long An 506 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-05-2022 Bình Dương 438,Trà Vinh 785,Vĩnh Long 502 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-05-2022 An Giang 709,Tây Ninh 195,Binh Thuận 181 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-05-2022 Đồng Nai 860,Sóc Trăng 054,Cần Thơ 303 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-05-2022 Bạc Liêu 666,Bến Tre 133,Vũng Tàu 942 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-05-2022 Cà Mau 554,Hồ Chí Minh 002,Đồng Tháp 054 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-05-2022 Kiên Giang 080,Đà Lạt 945,Tiền Giang 326 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-05-2022 Hồ Chí Minh 361,Bình Phước 353,Hậu Giang 753,Long An 904 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-05-2022 Bình Dương 851,Trà Vinh 861,Vĩnh Long 767 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-05-2022 An Giang 451,Tây Ninh 063,Binh Thuận 900 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-05-2022 Đồng Nai 427,Sóc Trăng 171,Cần Thơ 196 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-05-2022 Bạc Liêu 306,Bến Tre 143,Vũng Tàu 647 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-05-2022 Cà Mau 884,Hồ Chí Minh 835,Đồng Tháp 852 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-05-2022 Kiên Giang 379,Đà Lạt 434,Tiền Giang 650 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-05-2022 Hồ Chí Minh 938,Bình Phước 324,Hậu Giang 646,Long An 579 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-05-2022 Bình Dương 526,Trà Vinh 186,Vĩnh Long 707 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-05-2022 An Giang 164,Tây Ninh 115,Binh Thuận 518 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-05-2022 Đồng Nai 643,Sóc Trăng 946,Cần Thơ 373 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-05-2022 Bạc Liêu 991,Bến Tre 132,Vũng Tàu 597 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-05-2022 Cà Mau 393,Hồ Chí Minh 330,Đồng Tháp 098 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-05-2022 Kiên Giang 024,Đà Lạt 890,Tiền Giang 025 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-04-2022 Hồ Chí Minh 317,Bình Phước 602,Hậu Giang 086,Long An 549 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-04-2022 Bình Dương 941,Trà Vinh 968,Vĩnh Long 625 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-04-2022 An Giang 901,Tây Ninh 620,Binh Thuận 860 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-04-2022 Đồng Nai 529,Sóc Trăng 957,Cần Thơ 362 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-04-2022 Bạc Liêu 128,Bến Tre 254,Vũng Tàu 113 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-04-2022 Cà Mau 837,Hồ Chí Minh 785,Đồng Tháp 096 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-04-2022 Kiên Giang 468,Đà Lạt 279,Tiền Giang 834 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-04-2022 Hồ Chí Minh 606,Bình Phước 149,Hậu Giang 470,Long An 806 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-04-2022 Bình Dương 651,Trà Vinh 714,Vĩnh Long 146 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-04-2022 An Giang 307,Tây Ninh 642,Binh Thuận 485 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-04-2022 Đồng Nai 299,Sóc Trăng 003,Cần Thơ 330 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-04-2022 Bạc Liêu 346,Bến Tre 265,Vũng Tàu 621 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-04-2022 Cà Mau 074,Hồ Chí Minh 252,Đồng Tháp 142 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp