NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
16-05-2021 Kiên Giang 54-76-20,Đà Lạt 80-10-41,Tiền Giang 39-59-09 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-05-2021 Hồ Chí Minh 11-75-49,Bình Phước 80-36-37,Hậu Giang 82-54-79,Long An 20-08-62 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-05-2021 Bình Dương 95-69-50,Trà Vinh 79-64-05,Vĩnh Long 17-42-29 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-05-2021 Tây Ninh 43-59-28,Binh Thuận 52-13-43 Win Tây Ninh,Binh Thuận
12-05-2021 Đồng Nai 55-21-50,Sóc Trăng 95-76-19,Cần Thơ 81-53-25 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-05-2021 Bạc Liêu 89-73-94,Bến Tre 45-71-27,Vũng Tàu 80-39-02 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-05-2021 Cà Mau 85-24-18,Hồ Chí Minh 53-80-15,Đồng Tháp 05-04-81 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-05-2021 Kiên Giang 72-86-75,Đà Lạt 27-12-44,Tiền Giang 68-64-30 Miss
08-05-2021 Hồ Chí Minh 62-78-51,Bình Phước 00-70-08,Hậu Giang 98-54-32,Long An 06-39-69 Win Hồ Chí Minh
07-05-2021 Bình Dương 92-07-09,Trà Vinh 00-22-78,Vĩnh Long 20-63-80 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-05-2021 An Giang 33-99-80,Tây Ninh 72-88-92,Binh Thuận 59-41-51 Miss
05-05-2021 Đồng Nai 23-89-55,Sóc Trăng 77-72-91,Cần Thơ 75-92-00 Win Đồng Nai
04-05-2021 Bạc Liêu 13-96-10,Bến Tre 11-70-36,Vũng Tàu 42-87-80 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-05-2021 Cà Mau 18-23-59,Hồ Chí Minh 46-57-03,Đồng Tháp 63-78-32 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-05-2021 Kiên Giang 00-92-17,Đà Lạt 94-98-42,Tiền Giang 24-09-57 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-05-2021 Hồ Chí Minh 95-66-02,Bình Phước 80-86-58,Hậu Giang 30-34-13,Long An 17-49-81 Miss
30-04-2021 Bình Dương 03-69-51,Trà Vinh 60-58-79,Vĩnh Long 01-29-87 Win Bình Dương
29-04-2021 An Giang 32-98-71,Tây Ninh 07-11-67,Binh Thuận 51-71-52 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-04-2021 Đồng Nai 04-63-74,Sóc Trăng 81-11-96,Cần Thơ 29-70-85 Miss
27-04-2021 Bạc Liêu 00-71-88,Bến Tre 48-86-49,Vũng Tàu 39-03-63 Miss
26-04-2021 Cà Mau 72-26-09,Hồ Chí Minh 53-49-03,Đồng Tháp 23-69-09 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-04-2021 Kiên Giang 62-85-92,Đà Lạt 25-24-60,Tiền Giang 92-62-49 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-04-2021 Hồ Chí Minh 54-14-09,Bình Phước 03-11-13,Hậu Giang 71-56-68,Long An 92-45-89 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-04-2021 Bình Dương 73-21-79,Trà Vinh 19-47-03,Vĩnh Long 88-41-61 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-04-2021 An Giang 53-73-60,Tây Ninh 51-03-89,Binh Thuận 52-76-13 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-04-2021 Đồng Nai 84-14-16,Sóc Trăng 35-89-58,Cần Thơ 02-82-73 Miss
20-04-2021 Bạc Liêu 12-80-47,Bến Tre 42-31-90,Vũng Tàu 12-00-80 Win Bạc Liêu,Bến Tre
19-04-2021 Cà Mau 03-47-21,Hồ Chí Minh 74-25-44,Đồng Tháp 44-02-37 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-04-2021 Kiên Giang 11-49-25,Đà Lạt 29-61-68,Tiền Giang 02-23-13 Miss
17-04-2021 Hồ Chí Minh 51-42-79,Bình Phước 48-31-11,Hậu Giang 06-89-42,Long An 49-37-91 Win Hồ Chí Minh
16-04-2021 Bình Dương 60-46-57,Trà Vinh 24-68-94,Vĩnh Long 02-79-83 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-04-2021 An Giang 82-29-75,Tây Ninh 14-64-84,Binh Thuận 85-77-32 Miss
14-04-2021 Đồng Nai 41-70-62,Sóc Trăng 49-12-68,Cần Thơ 79-57-90 Win Đồng Nai
13-04-2021 Bạc Liêu 29-06-03,Bến Tre 78-50-61,Vũng Tàu 49-21-87 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-04-2021 Cà Mau 70-34-63,Hồ Chí Minh 99-68-20,Đồng Tháp 13-32-57 Miss
11-04-2021 Kiên Giang 34-21-79,Đà Lạt 69-59-00,Tiền Giang 44-92-47 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-04-2021 Hồ Chí Minh 35-54-42,Bình Phước 29-01-28,Hậu Giang 73-66-77,Long An 15-83-14 Miss
09-04-2021 Bình Dương 63-69-90,Trà Vinh 51-24-50,Vĩnh Long 66-15-02 Win Bình Dương
08-04-2021 An Giang 52-14-82,Tây Ninh 55-79-76,Binh Thuận 14-05-75 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-04-2021 Đồng Nai 30-43-04,Sóc Trăng 69-84-96,Cần Thơ 70-72-32 Miss