NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-10-2020 Cà Mau 56-65,Hồ Chí Minh 16-76,Đồng Tháp 98-68 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-10-2020 Kiên Giang 93-90,Đà Lạt 36-12,Tiền Giang 82-27 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-10-2020 Hồ Chí Minh 21-09,Bình Phước 87-91,Hậu Giang 00-24,Long An 86-45 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-10-2020 Bình Dương 00-41,Trà Vinh 01-50,Vĩnh Long 49-11 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-10-2020 An Giang 81-93,Tây Ninh 94-02,Binh Thuận 93-51 Miss
21-10-2020 Đồng Nai 82-62,Sóc Trăng 97-04,Cần Thơ 51-00 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-10-2020 Bạc Liêu 29-72,Bến Tre 85-83,Vũng Tàu 98-16 Win Bạc Liêu
19-10-2020 Cà Mau 81-20,Hồ Chí Minh 63-27,Đồng Tháp 58-20 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-10-2020 Kiên Giang 98-17,Đà Lạt 31-77,Tiền Giang 48-21 Miss
17-10-2020 Hồ Chí Minh 54-62,Bình Phước 11-73,Hậu Giang 66-52,Long An 56-85 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-10-2020 Bình Dương 43-34,Trà Vinh 47-10,Vĩnh Long 40-14 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-10-2020 An Giang 42-50,Tây Ninh 78-12,Binh Thuận 69-68 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-10-2020 Đồng Nai 01-97,Sóc Trăng 48-10,Cần Thơ 61-26 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-10-2020 Bạc Liêu 37-30,Bến Tre 79-32,Vũng Tàu 07-25 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-10-2020 Cà Mau 93-51,Hồ Chí Minh 87-10,Đồng Tháp 60-42 Miss
11-10-2020 Kiên Giang 36-02,Đà Lạt 22-86,Tiền Giang 00-49 Win Kiên Giang,Đà Lạt
10-10-2020 Hồ Chí Minh 84-42,Bình Phước 26-40,Hậu Giang 16-73,Long An 95-46 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-10-2020 Bình Dương 90-10,Trà Vinh 88-61,Vĩnh Long 27-24 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-10-2020 An Giang 00-48,Tây Ninh 60-56,Binh Thuận 03-57 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-10-2020 Đồng Nai 09-56,Sóc Trăng 18-09,Cần Thơ 13-00 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-10-2020 Bạc Liêu 02-31,Bến Tre 18-62,Vũng Tàu 16-72 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-10-2020 Cà Mau 60-24,Hồ Chí Minh 76-38,Đồng Tháp 67-12 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-10-2020 Kiên Giang 21-77,Đà Lạt 85-23,Tiền Giang 05-02 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-10-2020 Hồ Chí Minh 55-71,Bình Phước 61-32,Hậu Giang 59-12,Long An 63-70 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-10-2020 Bình Dương 80-22,Trà Vinh 99-80,Vĩnh Long 49-54 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-10-2020 An Giang 85-98,Tây Ninh 15-57,Binh Thuận 66-04 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-09-2020 Đồng Nai 19-40,Sóc Trăng 25-97,Cần Thơ 39-40 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-09-2020 Bạc Liêu 04-14,Bến Tre 55-17,Vũng Tàu 16-98 Miss
28-09-2020 Cà Mau 31-46,Hồ Chí Minh 12-32,Đồng Tháp 10-96 Win Cà Mau
27-09-2020 Kiên Giang 40-07,Đà Lạt 57-03,Tiền Giang 51-04 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-09-2020 Hồ Chí Minh 15-63,Bình Phước 06-30,Hậu Giang 43-82,Long An 12-75 Win Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-09-2020 Bình Dương 51-53,Trà Vinh 81-58,Vĩnh Long 08-95 Miss
24-09-2020 An Giang 77-15,Tây Ninh 87-47,Binh Thuận 68-98 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-09-2020 Đồng Nai 16-47,Sóc Trăng 46-32,Cần Thơ 20-15 Miss
22-09-2020 Bạc Liêu 99-15,Bến Tre 96-34,Vũng Tàu 89-26 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-09-2020 Cà Mau 39-00,Hồ Chí Minh 71-04,Đồng Tháp 95-46 Win Hồ Chí Minh
20-09-2020 Kiên Giang 19-96,Đà Lạt 37-23,Tiền Giang 02-83 Miss
19-09-2020 Hồ Chí Minh 34-91,Bình Phước 45-99,Hậu Giang 87-74,Long An 44-51 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 88-05,Trà Vinh 19-94,Vĩnh Long 63-58 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 07-71,Tây Ninh 90-16,Binh Thuận 94-14 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận