THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
28-01-2022 Bình Dương 03-17,Trà Vinh 32-93,Vĩnh Long 30-63 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-01-2022 An Giang 88-56,Tây Ninh 18-53,Binh Thuận 22-88 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-01-2022 Đồng Nai 28-03,Sóc Trăng 89-33,Cần Thơ 83-35 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-01-2022 Bạc Liêu 78-59,Bến Tre 13-37,Vũng Tàu 31-78 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-01-2022 Cà Mau 16-12,Hồ Chí Minh 94-37,Đồng Tháp 95-43 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-01-2022 Kiên Giang 85-73,Đà Lạt 18-16,Tiền Giang 09-19 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-01-2022 Hồ Chí Minh 90-55,Bình Phước 69-25,Hậu Giang 53-86,Long An 57-52 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-01-2022 Bình Dương 43-83,Trà Vinh 34-61,Vĩnh Long 67-87 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-01-2022 An Giang 79-34,Tây Ninh 67-30,Binh Thuận 57-37 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-01-2022 Đồng Nai 16-20,Sóc Trăng 37-10,Cần Thơ 51-54 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-01-2022 Bạc Liêu 77-26,Bến Tre 98-97,Vũng Tàu 03-90 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-01-2022 Cà Mau 60-14,Hồ Chí Minh 01-62,Đồng Tháp 63-91 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-01-2022 Kiên Giang 67-26,Đà Lạt 18-41,Tiền Giang 87-44 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-01-2022 Hồ Chí Minh 14-47,Bình Phước 34-38,Hậu Giang 52-42,Long An 19-71 Miss
14-01-2022 Bình Dương 26-08,Trà Vinh 50-12,Vĩnh Long 15-92 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-01-2022 An Giang 49-67,Tây Ninh 28-22,Binh Thuận 21-30 Win An Giang
12-01-2022 Đồng Nai 18-13,Sóc Trăng 19-36,Cần Thơ 55-56 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-01-2022 Bạc Liêu 63-87,Bến Tre 44-06,Vũng Tàu 77-14 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-01-2022 Cà Mau 34-09,Hồ Chí Minh 99-67,Đồng Tháp 86-88 Miss
09-01-2022 Kiên Giang 55-46,Đà Lạt 02-91,Tiền Giang 64-89 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-01-2022 Hồ Chí Minh 78-73,Bình Phước 48-68,Hậu Giang 37-60,Long An 09-35 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-01-2022 Bình Dương 39-22,Trà Vinh 27-86,Vĩnh Long 72-48 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-01-2022 An Giang 26-22,Tây Ninh 06-62,Binh Thuận 03-63 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-01-2022 Đồng Nai 62-76,Sóc Trăng 47-35,Cần Thơ 49-12 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-01-2022 Bạc Liêu 60-52,Bến Tre 25-69,Vũng Tàu 01-98 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-01-2022 Cà Mau 67-14,Hồ Chí Minh 68-98,Đồng Tháp 67-56 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-01-2022 Kiên Giang 32-11,Đà Lạt 64-56,Tiền Giang 87-02 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-01-2022 Hồ Chí Minh 87-56,Bình Phước 82-79,Hậu Giang 35-95,Long An 28-45 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-12-2021 Bình Dương 99-51,Trà Vinh 29-77,Vĩnh Long 41-80 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-12-2021 An Giang 52-98,Tây Ninh 13-67,Binh Thuận 58-72 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-12-2021 Đồng Nai 78-99,Sóc Trăng 42-36,Cần Thơ 90-78 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-12-2021 Bạc Liêu 92-66,Bến Tre 15-36,Vũng Tàu 86-39 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-12-2021 Cà Mau 08-86,Hồ Chí Minh 44-80,Đồng Tháp 26-34 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-12-2021 Kiên Giang 97-43,Đà Lạt 58-56,Tiền Giang 04-88 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-12-2021 Hồ Chí Minh 62-88,Bình Phước 86-45,Hậu Giang 50-63,Long An 25-23 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-12-2021 Bình Dương 76-14,Trà Vinh 57-88,Vĩnh Long 45-30 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-12-2021 An Giang 71-31,Tây Ninh 72-80,Binh Thuận 99-01 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-12-2021 Đồng Nai 79-85,Sóc Trăng 64-76,Cần Thơ 67-55 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-12-2021 Bạc Liêu 41-38,Bến Tre 37-69,Vũng Tàu 54-22 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-12-2021 Cà Mau 49-60,Hồ Chí Minh 23-85,Đồng Tháp 95-05 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-12-2021 Kiên Giang 52-45,Đà Lạt 64-71,Tiền Giang 28-69 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-12-2021 Hồ Chí Minh 49-29,Bình Phước 08-72,Hậu Giang 78-71,Long An 68-00 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-12-2021 Bình Dương 69-91,Trà Vinh 46-53,Vĩnh Long 97-96 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-12-2021 An Giang 30-50,Tây Ninh 20-36,Binh Thuận 84-69 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-12-2021 Đồng Nai 32-47,Sóc Trăng 42-62,Cần Thơ 54-92 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-12-2021 Bạc Liêu 96-54,Bến Tre 43-77,Vũng Tàu 42-10 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-12-2021 Cà Mau 32-56,Hồ Chí Minh 36-15,Đồng Tháp 93-39 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-12-2021 Kiên Giang 06-22,Đà Lạt 80-12,Tiền Giang 41-17 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-12-2021 Hồ Chí Minh 07-39,Bình Phước 83-58,Hậu Giang 72-88,Long An 42-94 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-12-2021 Bình Dương 49-56,Trà Vinh 66-08,Vĩnh Long 91-16 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long