NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
25-07-2021 Khánh Hòa 96-06,Kon Tum 14-62 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-07-2021 Đà Nẵng 56-67,Đắc Nông 56-59,Quảng Ngãi 80-29 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-07-2021 Gia Lai 43-52,Ninh Thuận 67-33 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-07-2021 Bình Định 00-62,Quảng Bình 07-39,Quảng Trị 70-78 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-07-2021 Đà Nẵng 24-14,Khánh Hòa 48-09 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-07-2021 Đắc Lắc 23-01,Quảng Nam 23-41 Miss
19-07-2021 Phú Yên 04-89,Thừa Thiên Huế 29-80 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-07-2021 Khánh Hòa 33-24,Kon Tum 02-67 Win Khánh Hòa
17-07-2021 Đà Nẵng 70-53,Đắc Nông 17-16,Quảng Ngãi 80-07 Miss
16-07-2021 Gia Lai 91-36,Ninh Thuận 04-01 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-07-2021 Bình Định 22-69,Quảng Bình 95-34,Quảng Trị 68-50 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-07-2021 Đà Nẵng 11-38,Khánh Hòa 23-01 Miss
13-07-2021 Đắc Lắc 52-15,Quảng Nam 33-15 Win Đắc Lắc
12-07-2021 Phú Yên 68-56,Thừa Thiên Huế 42-14 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-07-2021 Khánh Hòa 52-72,Kon Tum 32-01 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-07-2021 Đà Nẵng 65-67,Đắc Nông 18-66,Quảng Ngãi 77-84 Miss
09-07-2021 Gia Lai 69-38,Ninh Thuận 56-15 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-07-2021 Bình Định 36-03,Quảng Bình 68-67,Quảng Trị 69-10 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-07-2021 Đà Nẵng 46-56,Khánh Hòa 37-77 Miss
06-07-2021 Đắc Lắc 49-34,Quảng Nam 27-30 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-07-2021 Phú Yên 99-64,Thừa Thiên Huế 79-92 Win Phú Yên
04-07-2021 Khánh Hòa 36-28,Kon Tum 22-74 Miss
03-07-2021 Đà Nẵng 93-72,Đắc Nông 66-22,Quảng Ngãi 63-26 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-07-2021 Gia Lai 62-32,Ninh Thuận 43-87 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-07-2021 Bình Định 21-43,Quảng Bình 73-68,Quảng Trị 50-07 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-06-2021 Đà Nẵng 27-57,Khánh Hòa 93-78 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-06-2021 Đắc Lắc 55-19,Quảng Nam 02-30 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-06-2021 Phú Yên 76-74,Thừa Thiên Huế 49-28 Miss
27-06-2021 Khánh Hòa 38-05,Kon Tum 64-81 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-06-2021 Đà Nẵng 04-68,Đắc Nông 54-20,Quảng Ngãi 86-54 Win Đà Nẵng
25-06-2021 Gia Lai 71-99,Ninh Thuận 56-48 Miss
24-06-2021 Bình Định 91-89,Quảng Bình 99-86,Quảng Trị 53-35 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-06-2021 Đà Nẵng 46-14,Khánh Hòa 53-95 Miss
22-06-2021 Đắc Lắc 91-43,Quảng Nam 62-72 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-06-2021 Phú Yên 88-04,Thừa Thiên Huế 29-51 Win Phú Yên
20-06-2021 Khánh Hòa 85-22,Kon Tum 21-68 Miss
19-06-2021 Đà Nẵng 19-70,Đắc Nông 67-63,Quảng Ngãi 39-82 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-06-2021 Gia Lai 05-47,Ninh Thuận 39-00 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-06-2021 Bình Định 37-82,Quảng Bình 44-48,Quảng Trị 03-54 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-06-2021 Đà Nẵng 31-34,Khánh Hòa 11-12 Miss
15-06-2021 Đắc Lắc 33-83,Quảng Nam 76-75 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-06-2021 Phú Yên 25-97,Thừa Thiên Huế 30-86 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-06-2021 Khánh Hòa 69-88,Kon Tum 34-10 Miss
12-06-2021 Đà Nẵng 12-89,Đắc Nông 54-17,Quảng Ngãi 52-58 Win Đà Nẵng
11-06-2021 Gia Lai 30-16,Ninh Thuận 41-98 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-06-2021 Bình Định 49-32,Quảng Bình 07-16,Quảng Trị 52-06 Miss
09-06-2021 Đà Nẵng 37-55,Khánh Hòa 12-02 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-06-2021 Đắc Lắc 97-72,Quảng Nam 29-37 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-06-2021 Phú Yên 44-19,Thừa Thiên Huế 99-58 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-06-2021 Khánh Hòa 95-57,Kon Tum 77-83 Miss