NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ SIÊU XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY SIÊU XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
18-04-2021 Kiên Giang 025,Đà Lạt 033,Tiền Giang 361 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-04-2021 Hồ Chí Minh 436,Bình Phước 688,Hậu Giang 515,Long An 629 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-04-2021 Bình Dương 731,Trà Vinh 124,Vĩnh Long 267 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-04-2021 An Giang 782,Tây Ninh 864,Binh Thuận 890 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-04-2021 Đồng Nai 662,Sóc Trăng 173,Cần Thơ 320 Miss
13-04-2021 Bạc Liêu 888,Bến Tre 062,Vũng Tàu 533 Win Bạc Liêu
12-04-2021 Cà Mau 437,Hồ Chí Minh 914,Đồng Tháp 182 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 886,Đà Lạt 489,Tiền Giang 869 Miss
10-04-2021 Hồ Chí Minh 593,Bình Phước 210,Hậu Giang 973,Long An 815 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-04-2021 Bình Dương 016,Trà Vinh 895,Vĩnh Long 995 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-04-2021 An Giang 739,Tây Ninh 809,Binh Thuận 195 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-04-2021 Đồng Nai 918,Sóc Trăng 585,Cần Thơ 118 Miss
06-04-2021 Bạc Liêu 576,Bến Tre 790,Vũng Tàu 246 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-04-2021 Cà Mau 193,Hồ Chí Minh 554,Đồng Tháp 428 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-04-2021 Kiên Giang 775,Đà Lạt 413,Tiền Giang 942 Miss
03-04-2021 Hồ Chí Minh 845,Bình Phước 644,Hậu Giang 132,Long An 601 Win Hồ Chí Minh
02-04-2021 Bình Dương 943,Trà Vinh 489,Vĩnh Long 655 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-04-2021 An Giang 071,Tây Ninh 827,Binh Thuận 398 Miss
31-03-2021 Đồng Nai 523,Sóc Trăng 660,Cần Thơ 996 Win Đồng Nai
30-03-2021 Bạc Liêu 120,Bến Tre 779,Vũng Tàu 823 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-03-2021 Cà Mau 201,Hồ Chí Minh 963,Đồng Tháp 680 Miss
28-03-2021 Kiên Giang 051,Đà Lạt 789,Tiền Giang 032 Win Kiên Giang
27-03-2021 Hồ Chí Minh 574,Bình Phước 850,Hậu Giang 767,Long An 229 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-03-2021 Bình Dương 652,Trà Vinh 120,Vĩnh Long 537 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-03-2021 An Giang 139,Tây Ninh 093,Binh Thuận 917 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-03-2021 Đồng Nai 871,Sóc Trăng 389,Cần Thơ 691 Miss
23-03-2021 Bạc Liêu 781,Bến Tre 804,Vũng Tàu 693 Win Bạc Liêu
22-03-2021 Cà Mau 745,Hồ Chí Minh 890,Đồng Tháp 330 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-03-2021 Kiên Giang 239,Đà Lạt 916,Tiền Giang 858 Miss
20-03-2021 Hồ Chí Minh 332,Bình Phước 283,Hậu Giang 766,Long An 869 Win Hồ Chí Minh
19-03-2021 Bình Dương 010,Trà Vinh 539,Vĩnh Long 201 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-03-2021 An Giang 719,Tây Ninh 782,Binh Thuận 337 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-03-2021 Đồng Nai 757,Sóc Trăng 833,Cần Thơ 397 Miss
16-03-2021 Bạc Liêu 975,Bến Tre 508,Vũng Tàu 031 Win Bạc Liêu
15-03-2021 Cà Mau 087,Hồ Chí Minh 903,Đồng Tháp 983 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-03-2021 Kiên Giang 767,Đà Lạt 794,Tiền Giang 787 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-03-2021 Hồ Chí Minh 441,Bình Phước 209,Hậu Giang 654,Long An 877 Miss
12-03-2021 Bình Dương 724,Trà Vinh 204,Vĩnh Long 490 Win Bình Dương
11-03-2021 An Giang 936,Tây Ninh 476,Binh Thuận 616 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-03-2021 Đồng Nai 627,Sóc Trăng 491,Cần Thơ 680 Miss
09-03-2021 Bạc Liêu 426,Bến Tre 691,Vũng Tàu 434 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-03-2021 Cà Mau 800,Hồ Chí Minh 000,Đồng Tháp 658 Miss
07-03-2021 Kiên Giang 546,Đà Lạt 336,Tiền Giang 591 Win Kiên Giang,Đà Lạt
06-03-2021 Hồ Chí Minh 862,Bình Phước 301,Hậu Giang 792,Long An 809 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-03-2021 Bình Dương 660,Trà Vinh 302,Vĩnh Long 421 Miss
04-03-2021 An Giang 318,Tây Ninh 454,Binh Thuận 017 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-03-2021 Đồng Nai 699,Sóc Trăng 127,Cần Thơ 303 Miss
02-03-2021 Bạc Liêu 727,Bến Tre 874,Vũng Tàu 089 Win Bạc Liêu
01-03-2021 Cà Mau 708,Hồ Chí Minh 507,Đồng Tháp 800 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-02-2021 Kiên Giang 938,Đà Lạt 741,Tiền Giang 574 Miss