NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ SIÊU XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY SIÊU XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-01-2021 Đồng Nai 116,Sóc Trăng 470,Cần Thơ 378 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-01-2021 Bạc Liêu 627,Bến Tre 481,Vũng Tàu 597 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-01-2021 Cà Mau 811,Hồ Chí Minh 842,Đồng Tháp 826 Miss
24-01-2021 Kiên Giang 813,Đà Lạt 432,Tiền Giang 015 Win Kiên Giang
23-01-2021 Hồ Chí Minh 261,Bình Phước 429,Hậu Giang 442,Long An 867 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-01-2021 Bình Dương 360,Trà Vinh 744,Vĩnh Long 149 Miss
21-01-2021 An Giang 318,Tây Ninh 515,Binh Thuận 424 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-01-2021 Đồng Nai 042,Sóc Trăng 680,Cần Thơ 895 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-01-2021 Bạc Liêu 615,Bến Tre 128,Vũng Tàu 962 Miss
18-01-2021 Cà Mau 832,Hồ Chí Minh 204,Đồng Tháp 747 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
17-01-2021 Kiên Giang 087,Đà Lạt 641,Tiền Giang 007 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-01-2021 Hồ Chí Minh 511,Bình Phước 662,Hậu Giang 293,Long An 540 Miss
15-01-2021 Bình Dương 408,Trà Vinh 088,Vĩnh Long 747 Win Bình Dương
14-01-2021 An Giang 685,Tây Ninh 206,Binh Thuận 172 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-01-2021 Đồng Nai 398,Sóc Trăng 037,Cần Thơ 362 Miss
12-01-2021 Bạc Liêu 219,Bến Tre 252,Vũng Tàu 909 Win Bạc Liêu
11-01-2021 Cà Mau 614,Hồ Chí Minh 040,Đồng Tháp 778 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-01-2021 Kiên Giang 741,Đà Lạt 358,Tiền Giang 388 Win Kiên Giang,Đà Lạt
09-01-2021 Hồ Chí Minh 339,Bình Phước 633,Hậu Giang 304,Long An 489 Miss
08-01-2021 Bình Dương 951,Trà Vinh 521,Vĩnh Long 698 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-01-2021 An Giang 626,Tây Ninh 517,Binh Thuận 542 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-01-2021 Đồng Nai 660,Sóc Trăng 087,Cần Thơ 304 Miss
05-01-2021 Bạc Liêu 913,Bến Tre 340,Vũng Tàu 629 Win Bạc Liêu,Bến Tre
04-01-2021 Cà Mau 455,Hồ Chí Minh 242,Đồng Tháp 959 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-01-2021 Kiên Giang 852,Đà Lạt 948,Tiền Giang 794 Win Kiên Giang
02-01-2021 Hồ Chí Minh 914,Bình Phước 022,Hậu Giang 595,Long An 274 Miss
01-01-2021 Bình Dương 854,Trà Vinh 862,Vĩnh Long 743 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
31-12-2020 An Giang 617,Tây Ninh 831,Binh Thuận 618 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-12-2020 Đồng Nai 918,Sóc Trăng 573,Cần Thơ 956 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-12-2020 Bạc Liêu 082,Bến Tre 873,Vũng Tàu 993 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-12-2020 Cà Mau 051,Hồ Chí Minh 044,Đồng Tháp 085 Miss
27-12-2020 Kiên Giang 252,Đà Lạt 438,Tiền Giang 833 Win Kiên Giang
26-12-2020 Hồ Chí Minh 767,Bình Phước 907,Hậu Giang 906,Long An 913 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-12-2020 Bình Dương 104,Trà Vinh 429,Vĩnh Long 510 Win Bình Dương
24-12-2020 An Giang 018,Tây Ninh 654,Binh Thuận 174 Miss
23-12-2020 Đồng Nai 414,Sóc Trăng 692,Cần Thơ 304 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-12-2020 Bạc Liêu 403,Bến Tre 738,Vũng Tàu 893 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-12-2020 Cà Mau 752,Hồ Chí Minh 986,Đồng Tháp 859 Win Cà Mau
20-12-2020 Kiên Giang 387,Đà Lạt 820,Tiền Giang 902 Miss
19-12-2020 Hồ Chí Minh 545,Bình Phước 234,Hậu Giang 126,Long An 250 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-12-2020 Bình Dương 018,Trà Vinh 805,Vĩnh Long 256 Win Bình Dương,Trà Vinh
17-12-2020 An Giang 577,Tây Ninh 987,Binh Thuận 819 Miss
16-12-2020 Đồng Nai 901,Sóc Trăng 677,Cần Thơ 825 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-12-2020 Bạc Liêu 710,Bến Tre 711,Vũng Tàu 072 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-12-2020 Cà Mau 477,Hồ Chí Minh 242,Đồng Tháp 479 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-12-2020 Kiên Giang 056,Đà Lạt 438,Tiền Giang 529 Miss
12-12-2020 Hồ Chí Minh 501,Bình Phước 962,Hậu Giang 171,Long An 946 Win Hồ Chí Minh
11-12-2020 Bình Dương 507,Trà Vinh 248,Vĩnh Long 215 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-12-2020 An Giang 832,Tây Ninh 435,Binh Thuận 111 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-12-2020 Đồng Nai 493,Sóc Trăng 021,Cần Thơ 766 Miss