NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
08-07-2020 Đồng Nai 125-955,Sóc Trăng 574-276,Cần Thơ 224-884 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-07-2020 Bạc Liêu 160-556,Bến Tre 624-782,Vũng Tàu 636-205 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-07-2020 Cà Mau 388-059,Hồ Chí Minh 311-104,Đồng Tháp 853-739 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-07-2020 Kiên Giang 290-674,Đà Lạt 610-796,Tiền Giang 770-209 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-07-2020 Hồ Chí Minh 802-267,Bình Phước 304-847,Hậu Giang 602-747,Long An 736-578 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-07-2020 Bình Dương 036-119,Trà Vinh 757-746,Vĩnh Long 742-215 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-07-2020 An Giang 969-011,Tây Ninh 914-000,Binh Thuận 921-838 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-07-2020 Đồng Nai 852-440,Sóc Trăng 304-233,Cần Thơ 873-481 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-06-2020 Bạc Liêu 469-483,Bến Tre 540-304,Vũng Tàu 253-988 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-06-2020 Cà Mau 388-501,Hồ Chí Minh 615-942,Đồng Tháp 510-933 Win Cà Mau
28-06-2020 Kiên Giang 007-923,Đà Lạt 285-932,Tiền Giang 226-574 Miss
27-06-2020 Hồ Chí Minh 065-053,Bình Phước 225-226,Hậu Giang 386-605,Long An 528-754 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-06-2020 Bình Dương 792-441,Trà Vinh 723-647,Vĩnh Long 857-702 Win Bình Dương
25-06-2020 An Giang 277-617,Tây Ninh 679-083,Binh Thuận 945-594 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-06-2020 Đồng Nai 596-491,Sóc Trăng 300-029,Cần Thơ 535-445 Miss
23-06-2020 Bạc Liêu 277-379,Bến Tre 888-795,Vũng Tàu 098-034 Win Bạc Liêu,Bến Tre
22-06-2020 Cà Mau 598-200,Hồ Chí Minh 497-625,Đồng Tháp 167-276 Win Cà Mau
21-06-2020 Kiên Giang 787-302,Đà Lạt 816-663,Tiền Giang 754-212 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-06-2020 Hồ Chí Minh 337-167,Bình Phước 594-629,Hậu Giang 304-774,Long An 848-158 Miss
19-06-2020 Bình Dương 584-725,Trà Vinh 243-179,Vĩnh Long 188-225 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-06-2020 An Giang 056-243,Tây Ninh 189-181,Binh Thuận 116-716 Miss
17-06-2020 Đồng Nai 004-731,Sóc Trăng 294-091,Cần Thơ 397-149 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-06-2020 Bạc Liêu 209-991,Bến Tre 369-752,Vũng Tàu 556-428 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-06-2020 Cà Mau 634-892,Hồ Chí Minh 826-774,Đồng Tháp 384-362 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-06-2020 Kiên Giang 026-985,Đà Lạt 954-977,Tiền Giang 277-677 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-06-2020 Hồ Chí Minh 735-707,Bình Phước 989-637,Hậu Giang 952-047,Long An 909-606 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-06-2020 Bình Dương 574-566,Trà Vinh 576-530,Vĩnh Long 844-318 Miss
11-06-2020 An Giang 550-488,Tây Ninh 088-123,Binh Thuận 905-804 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-06-2020 Đồng Nai 285-028,Sóc Trăng 330-504,Cần Thơ 879-705 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-06-2020 Bạc Liêu 409-017,Bến Tre 200-391,Vũng Tàu 653-610 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-06-2020 Cà Mau 150-459,Hồ Chí Minh 382-064,Đồng Tháp 830-148 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-06-2020 Kiên Giang 816-165,Đà Lạt 488-194,Tiền Giang 471-797 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-06-2020 Hồ Chí Minh 635-400,Bình Phước 341-044,Hậu Giang 455-282,Long An 702-868 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-06-2020 Bình Dương 772-517,Trà Vinh 884-720,Vĩnh Long 792-867 Miss
04-06-2020 An Giang 572-412,Tây Ninh 689-338,Binh Thuận 909-334 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-06-2020 Đồng Nai 625-655,Sóc Trăng 838-055,Cần Thơ 134-332 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-06-2020 Bạc Liêu 809-362,Bến Tre 757-381,Vũng Tàu 935-462 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-06-2020 Cà Mau 533-581,Hồ Chí Minh 298-172,Đồng Tháp 390-875 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-05-2020 Kiên Giang 756-742,Đà Lạt 039-909,Tiền Giang 498-109 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-05-2020 Hồ Chí Minh 577-413,Bình Phước 505-044,Hậu Giang 245-336,Long An 163-086 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-05-2020 Bình Dương 722-623,Trà Vinh 343-146,Vĩnh Long 238-927 Miss
28-05-2020 An Giang 701-632,Tây Ninh 825-150,Binh Thuận 284-371 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-05-2020 Đồng Nai 918-047,Sóc Trăng 981-919,Cần Thơ 166-006 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-05-2020 Bạc Liêu 143-852,Bến Tre 153-589,Vũng Tàu 434-423 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-05-2020 Cà Mau 238-756,Hồ Chí Minh 419-149,Đồng Tháp 909-985 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-05-2020 Kiên Giang 968-582,Đà Lạt 531-601,Tiền Giang 691-560 Miss
23-05-2020 Hồ Chí Minh 012-480,Bình Phước 812-946,Hậu Giang 737-984,Long An 442-192 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-05-2020 Bình Dương 610-720,Trà Vinh 502-899,Vĩnh Long 623-977 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-05-2020 An Giang 221-951,Tây Ninh 483-236,Binh Thuận 379-737 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-05-2020 Đồng Nai 472-666,Sóc Trăng 558-945,Cần Thơ 452-912 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ