NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
04-03-2021 An Giang 72-65,Tây Ninh 67-86,Binh Thuận 83-84 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-03-2021 Đồng Nai 80-45,Sóc Trăng 90-55,Cần Thơ 21-59 Miss
02-03-2021 Bạc Liêu 46-28,Bến Tre 58-08,Vũng Tàu 64-54 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-03-2021 Cà Mau 21-19,Hồ Chí Minh 04-03,Đồng Tháp 62-04 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-02-2021 Kiên Giang 70-06,Đà Lạt 95-73,Tiền Giang 61-15 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-02-2021 Hồ Chí Minh 37-21,Bình Phước 43-76,Hậu Giang 52-51,Long An 73-23 Miss
26-02-2021 Bình Dương 22-45,Trà Vinh 56-78,Vĩnh Long 25-68 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-02-2021 An Giang 60-53,Tây Ninh 28-44,Binh Thuận 70-90 Win An Giang
24-02-2021 Đồng Nai 69-99,Sóc Trăng 09-24,Cần Thơ 11-86 Miss
23-02-2021 Bạc Liêu 05-40,Bến Tre 38-17,Vũng Tàu 36-91 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-02-2021 Cà Mau 79-71,Hồ Chí Minh 69-27,Đồng Tháp 23-06 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-02-2021 Kiên Giang 60-67,Đà Lạt 58-36,Tiền Giang 07-37 Miss
20-02-2021 Hồ Chí Minh 29-18,Bình Phước 37-87,Hậu Giang 33-75,Long An 78-89 Win Hồ Chí Minh
19-02-2021 Bình Dương 28-26,Trà Vinh 63-82,Vĩnh Long 57-69 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-02-2021 An Giang 52-45,Tây Ninh 59-88,Binh Thuận 71-36 Miss
17-02-2021 Đồng Nai 27-23,Sóc Trăng 41-87,Cần Thơ 34-58 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-02-2021 Bạc Liêu 78-67,Bến Tre 11-51,Vũng Tàu 71-88 Miss
15-02-2021 Cà Mau 48-96,Hồ Chí Minh 96-73,Đồng Tháp 37-43 Win Cà Mau
14-02-2021 Kiên Giang 94-26,Đà Lạt 01-76,Tiền Giang 99-34 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-02-2021 Hồ Chí Minh 15-33,Bình Phước 18-24,Hậu Giang 51-93,Long An 63-07 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-02-2021 Bình Dương 35-08,Trà Vinh 23-12,Vĩnh Long 42-43 Miss
11-02-2021 An Giang 50-94,Tây Ninh 01-34,Binh Thuận 62-85 Win An Giang
10-02-2021 Đồng Nai 83-60,Sóc Trăng 82-59,Cần Thơ 98-66 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-02-2021 Bạc Liêu 89-83,Bến Tre 13-81,Vũng Tàu 47-88 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-02-2021 Cà Mau 57-56,Hồ Chí Minh 17-35,Đồng Tháp 29-07 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-02-2021 Kiên Giang 73-93,Đà Lạt 38-91,Tiền Giang 56-36 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-02-2021 Hồ Chí Minh 64-42,Bình Phước 97-62,Hậu Giang 89-77,Long An 67-43 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-02-2021 Bình Dương 06-92,Trà Vinh 29-82,Vĩnh Long 72-16 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-02-2021 An Giang 69-66,Tây Ninh 53-87,Binh Thuận 07-13 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-02-2021 Đồng Nai 25-34,Sóc Trăng 36-28,Cần Thơ 81-50 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-02-2021 Bạc Liêu 25-05,Bến Tre 04-98,Vũng Tàu 93-10 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-02-2021 Cà Mau 85-90,Hồ Chí Minh 74-32,Đồng Tháp 36-65 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-01-2021 Kiên Giang 73-55,Đà Lạt 71-27,Tiền Giang 98-06 Miss
30-01-2021 Hồ Chí Minh 47-39,Bình Phước 48-36,Hậu Giang 34-60,Long An 78-87 Win Hồ Chí Minh
29-01-2021 Bình Dương 29-41,Trà Vinh 48-30,Vĩnh Long 51-31 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-01-2021 An Giang 03-26,Tây Ninh 60-15,Binh Thuận 41-73 Miss
27-01-2021 Đồng Nai 08-38,Sóc Trăng 12-35,Cần Thơ 33-68 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-01-2021 Bạc Liêu 29-93,Bến Tre 86-70,Vũng Tàu 11-23 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-01-2021 Cà Mau 02-11,Hồ Chí Minh 60-80,Đồng Tháp 17-40 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-01-2021 Kiên Giang 61-65,Đà Lạt 97-19,Tiền Giang 27-33 Miss