NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-11-2021 Bạc Liêu 51-58,Bến Tre 06-73,Vũng Tàu 38-39 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-11-2021 Cà Mau 33-64,Hồ Chí Minh 49-59,Đồng Tháp 44-03 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-11-2021 Kiên Giang 38-54,Đà Lạt 78-87,Tiền Giang 40-17 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-11-2021 Hồ Chí Minh 03-19,Bình Phước 80-85,Hậu Giang 64-08,Long An 29-92 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-11-2021 Bình Dương 07-86,Trà Vinh 41-79,Vĩnh Long 75-18 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-11-2021 An Giang 57-81,Tây Ninh 04-88,Binh Thuận 23-74 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-11-2021 Đồng Nai 79-08,Sóc Trăng 81-48,Cần Thơ 09-49 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-11-2021 Bạc Liêu 74-05,Bến Tre 54-51,Vũng Tàu 17-63 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-11-2021 Cà Mau 22-91,Hồ Chí Minh 21-92,Đồng Tháp 37-39 Miss
21-11-2021 Kiên Giang 87-39,Đà Lạt 62-14,Tiền Giang 82-66 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-11-2021 Hồ Chí Minh 20-21,Bình Phước 35-56,Hậu Giang 52-00,Long An 16-41 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-11-2021 Bình Dương 79-48,Trà Vinh 30-20,Vĩnh Long 42-09 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-11-2021 An Giang 38-30,Tây Ninh 55-08,Binh Thuận 03-52 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-11-2021 Đồng Nai 05-00,Sóc Trăng 64-39,Cần Thơ 16-59 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-11-2021 Bạc Liêu 40-59,Bến Tre 67-69,Vũng Tàu 54-21 Miss
15-11-2021 Cà Mau 52-24,Hồ Chí Minh 47-96,Đồng Tháp 45-89 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-11-2021 Kiên Giang 99-13,Đà Lạt 03-09,Tiền Giang 93-95 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-11-2021 Hồ Chí Minh 59-04,Bình Phước 86-98,Hậu Giang 85-27,Long An 29-41 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-11-2021 Bình Dương 58-44,Trà Vinh 96-29,Vĩnh Long 39-67 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-11-2021 An Giang 95-09,Tây Ninh 43-61,Binh Thuận 02-40 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-11-2021 Đồng Nai 72-66,Sóc Trăng 05-65,Cần Thơ 83-39 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-11-2021 Bạc Liêu 51-84,Bến Tre 44-93,Vũng Tàu 47-87 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-11-2021 Cà Mau 20-18,Hồ Chí Minh 08-88,Đồng Tháp 58-41 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-11-2021 Kiên Giang 92-79,Đà Lạt 69-56,Tiền Giang 20-87 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-11-2021 Hồ Chí Minh 48-94,Bình Phước 08-64,Hậu Giang 67-45,Long An 99-37 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-11-2021 Bình Dương 30-26,Trà Vinh 85-23,Vĩnh Long 40-98 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-11-2021 An Giang 46-37,Tây Ninh 33-77,Binh Thuận 41-96 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-11-2021 Đồng Nai 87-73,Sóc Trăng 65-73,Cần Thơ 75-43 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-11-2021 Bạc Liêu 95-59,Bến Tre 17-81,Vũng Tàu 17-76 Miss
01-11-2021 Cà Mau 56-55,Hồ Chí Minh 83-94,Đồng Tháp 24-93 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-10-2021 Kiên Giang 39-62,Đà Lạt 42-70,Tiền Giang 18-47 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-10-2021 Hồ Chí Minh 61-97,Bình Phước 15-30,Hậu Giang 49-30,Long An 17-52 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-10-2021 Bình Dương 70-07,Trà Vinh 17-07,Vĩnh Long 13-82 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-10-2021 An Giang 28-68,Tây Ninh 09-62,Binh Thuận 30-13 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-10-2021 Đồng Nai 59-33,Sóc Trăng 00-55,Cần Thơ 68-11 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-10-2021 Bạc Liêu 60-90,Bến Tre 86-80,Vũng Tàu 87-25 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-10-2021 Cà Mau 99-95,Hồ Chí Minh 78-24,Đồng Tháp 17-29 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-10-2021 Kiên Giang 34-91,Đà Lạt 29-22,Tiền Giang 60-44 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-10-2021 Hồ Chí Minh 07-38,Bình Phước 38-48,Hậu Giang 99-82,Long An 03-15 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-10-2021 Bình Dương 25-20,Trà Vinh 24-59,Vĩnh Long 58-56 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long