NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
18-04-2021 Kiên Giang 067-025,Đà Lạt 033-479,Tiền Giang 064-361 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-04-2021 Hồ Chí Minh 436-679,Bình Phước 176-688,Hậu Giang 515-901,Long An 629-108 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-04-2021 Bình Dương 731-899,Trà Vinh 124-599,Vĩnh Long 263-267 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-04-2021 An Giang 782-821,Tây Ninh 195-864,Binh Thuận 877-890 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-04-2021 Đồng Nai 677-662,Sóc Trăng 619-173,Cần Thơ 779-320 Miss
13-04-2021 Bạc Liêu 881-888,Bến Tre 062-500,Vũng Tàu 533-666 Win Bạc Liêu
12-04-2021 Cà Mau 484-437,Hồ Chí Minh 914-470,Đồng Tháp 182-928 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 945-886,Đà Lạt 489-662,Tiền Giang 869-678 Miss
10-04-2021 Hồ Chí Minh 833-593,Bình Phước 210-827,Hậu Giang 973-130,Long An 196-815 Win Hồ Chí Minh
09-04-2021 Bình Dương 507-016,Trà Vinh 850-895,Vĩnh Long 542-995 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-04-2021 An Giang 262-739,Tây Ninh 809-641,Binh Thuận 195-705 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-04-2021 Đồng Nai 918-542,Sóc Trăng 585-417,Cần Thơ 670-118 Miss
06-04-2021 Bạc Liêu 576-472,Bến Tre 790-760,Vũng Tàu 246-861 Win Bạc Liêu
05-04-2021 Cà Mau 193-751,Hồ Chí Minh 554-254,Đồng Tháp 718-428 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-04-2021 Kiên Giang 942-775,Đà Lạt 421-413,Tiền Giang 390-942 Miss
03-04-2021 Hồ Chí Minh 946-845,Bình Phước 644-964,Hậu Giang 132-567,Long An 601-080 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-04-2021 Bình Dương 531-943,Trà Vinh 489-293,Vĩnh Long 655-179 Win Bình Dương
01-04-2021 An Giang 071-694,Tây Ninh 827-449,Binh Thuận 398-405 Miss
31-03-2021 Đồng Nai 347-523,Sóc Trăng 407-660,Cần Thơ 912-996 Win Đồng Nai
30-03-2021 Bạc Liêu 120-166,Bến Tre 779-074,Vũng Tàu 462-823 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-03-2021 Cà Mau 008-201,Hồ Chí Minh 963-964,Đồng Tháp 404-680 Miss
28-03-2021 Kiên Giang 051-400,Đà Lạt 789-902,Tiền Giang 032-197 Win Kiên Giang
27-03-2021 Hồ Chí Minh 574-862,Bình Phước 310-850,Hậu Giang 360-767,Long An 664-229 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-03-2021 Bình Dương 652-852,Trà Vinh 120-988,Vĩnh Long 537-310 Miss
25-03-2021 An Giang 242-139,Tây Ninh 929-093,Binh Thuận 643-917 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-03-2021 Đồng Nai 581-871,Sóc Trăng 389-585,Cần Thơ 302-691 Miss
23-03-2021 Bạc Liêu 781-303,Bến Tre 014-804,Vũng Tàu 693-971 Win Bạc Liêu
22-03-2021 Cà Mau 745-528,Hồ Chí Minh 890-626,Đồng Tháp 330-903 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-03-2021 Kiên Giang 239-871,Đà Lạt 368-916,Tiền Giang 858-448 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-03-2021 Hồ Chí Minh 332-273,Bình Phước 196-283,Hậu Giang 156-766,Long An 460-869 Miss
19-03-2021 Bình Dương 067-010,Trà Vinh 907-539,Vĩnh Long 289-201 Win Bình Dương
18-03-2021 An Giang 018-719,Tây Ninh 083-782,Binh Thuận 337-673 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-03-2021 Đồng Nai 405-757,Sóc Trăng 833-322,Cần Thơ 019-397 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-03-2021 Bạc Liêu 975-744,Bến Tre 508-299,Vũng Tàu 081-031 Miss
15-03-2021 Cà Mau 087-535,Hồ Chí Minh 903-243,Đồng Tháp 983-882 Win Cà Mau
14-03-2021 Kiên Giang 938-767,Đà Lạt 794-039,Tiền Giang 787-274 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-03-2021 Hồ Chí Minh 441-279,Bình Phước 493-209,Hậu Giang 654-757,Long An 877-480 Miss
12-03-2021 Bình Dương 856-724,Trà Vinh 204-898,Vĩnh Long 490-494 Win Bình Dương
11-03-2021 An Giang 271-936,Tây Ninh 476-772,Binh Thuận 687-616 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-03-2021 Đồng Nai 631-627,Sóc Trăng 383-491,Cần Thơ 701-680 Miss
09-03-2021 Bạc Liêu 426-380,Bến Tre 176-691,Vũng Tàu 109-434 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-03-2021 Cà Mau 804-800,Hồ Chí Minh 000-556,Đồng Tháp 658-178 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-03-2021 Kiên Giang 886-546,Đà Lạt 660-336,Tiền Giang 789-591 Miss
06-03-2021 Hồ Chí Minh 750-862,Bình Phước 166-301,Hậu Giang 461-792,Long An 990-809 Win Hồ Chí Minh
05-03-2021 Bình Dương 311-660,Trà Vinh 302-634,Vĩnh Long 421-921 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-03-2021 An Giang 008-318,Tây Ninh 910-454,Binh Thuận 843-017 Miss
03-03-2021 Đồng Nai 065-699,Sóc Trăng 847-127,Cần Thơ 222-303 Miss
02-03-2021 Bạc Liêu 364-727,Bến Tre 874-929,Vũng Tàu 089-006 Win Bạc Liêu
01-03-2021 Cà Mau 708-398,Hồ Chí Minh 507-273,Đồng Tháp 800-125 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-02-2021 Kiên Giang 938-219,Đà Lạt 741-392,Tiền Giang 574-688 Miss