NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
08-07-2020 Đồng Nai 125-955,Sóc Trăng 276-574,Cần Thơ 884-224 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-07-2020 Bạc Liêu 556-160,Bến Tre 624-782,Vũng Tàu 205-636 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-07-2020 Cà Mau 059-388,Hồ Chí Minh 104-311,Đồng Tháp 853-739 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-07-2020 Kiên Giang 290-674,Đà Lạt 796-610,Tiền Giang 209-770 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-07-2020 Hồ Chí Minh 267-802,Bình Phước 304-847,Hậu Giang 602-747,Long An 578-736 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-07-2020 Bình Dương 036-119,Trà Vinh 757-746,Vĩnh Long 215-742 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-07-2020 An Giang 011-969,Tây Ninh 914-000,Binh Thuận 921-838 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-07-2020 Đồng Nai 440-852,Sóc Trăng 233-304,Cần Thơ 481-873 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-06-2020 Bạc Liêu 483-469,Bến Tre 304-540,Vũng Tàu 253-988 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-06-2020 Cà Mau 125-252,Hồ Chí Minh 760-298,Đồng Tháp 356-354 Miss
28-06-2020 Kiên Giang 923-007,Đà Lạt 932-285,Tiền Giang 574-226 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-06-2020 Hồ Chí Minh 053-065,Bình Phước 226-225,Hậu Giang 386-605,Long An 754-528 Win Long An
26-06-2020 Bình Dương 441-792,Trà Vinh 647-723,Vĩnh Long 857-702 Win Bình Dương
25-06-2020 An Giang 617-277,Tây Ninh 083-679,Binh Thuận 945-594 Miss
24-06-2020 Đồng Nai 596-491,Sóc Trăng 029-300,Cần Thơ 535-445 Win Đồng Nai,Sóc Trăng
23-06-2020 Bạc Liêu 379-277,Bến Tre 888-795,Vũng Tàu 034-098 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-06-2020 Cà Mau 598-200,Hồ Chí Minh 497-625,Đồng Tháp 276-167 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
21-06-2020 Kiên Giang 302-787,Đà Lạt 663-816,Tiền Giang 212-754 Win Kiên Giang
20-06-2020 Hồ Chí Minh 337-167,Bình Phước 629-594,Hậu Giang 304-774,Long An 848-158 Miss
19-06-2020 Bình Dương 584-725,Trà Vinh 179-243,Vĩnh Long 188-225 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-06-2020 An Giang 602-508,Tây Ninh 693-334,Binh Thuận 286-352 Miss
17-06-2020 Đồng Nai 731-004,Sóc Trăng 294-091,Cần Thơ 397-149 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-06-2020 Bạc Liêu 991-209,Bến Tre 752-369,Vũng Tàu 428-556 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-06-2020 Cà Mau 892-634,Hồ Chí Minh 826-774,Đồng Tháp 384-362 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-06-2020 Kiên Giang 026-985,Đà Lạt 954-977,Tiền Giang 277-677 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-06-2020 Hồ Chí Minh 707-735,Bình Phước 637-989,Hậu Giang 952-047,Long An 606-909 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-06-2020 Bình Dương 601-741,Trà Vinh 119-355,Vĩnh Long 304-310 Miss
11-06-2020 An Giang 550-488,Tây Ninh 123-088,Binh Thuận 804-905 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-06-2020 Đồng Nai 028-285,Sóc Trăng 330-504,Cần Thơ 705-879 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-06-2020 Bạc Liêu 409-017,Bến Tre 391-200,Vũng Tàu 610-653 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-06-2020 Cà Mau 459-150,Hồ Chí Minh 064-382,Đồng Tháp 148-830 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-06-2020 Kiên Giang 165-816,Đà Lạt 194-488,Tiền Giang 797-471 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-06-2020 Hồ Chí Minh 400-635,Bình Phước 044-341,Hậu Giang 455-282,Long An 868-702 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-06-2020 Bình Dương 058-944,Trà Vinh 645-604,Vĩnh Long 059-477 Miss
04-06-2020 An Giang 572-412,Tây Ninh 338-689,Binh Thuận 909-334 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-06-2020 Đồng Nai 625-655,Sóc Trăng 838-055,Cần Thơ 134-332 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-06-2020 Bạc Liêu 362-809,Bến Tre 381-757,Vũng Tàu 462-935 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-06-2020 Cà Mau 533-581,Hồ Chí Minh 172-298,Đồng Tháp 390-875 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-05-2020 Kiên Giang 756-742,Đà Lạt 039-909,Tiền Giang 109-498 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-05-2020 Hồ Chí Minh 577-413,Bình Phước 505-044,Hậu Giang 336-245,Long An 086-163 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-05-2020 Bình Dương 462-735,Trà Vinh 830-869,Vĩnh Long 085-750 Miss
28-05-2020 An Giang 701-632,Tây Ninh 825-150,Binh Thuận 371-284 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-05-2020 Đồng Nai 047-918,Sóc Trăng 981-919,Cần Thơ 166-006 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-05-2020 Bạc Liêu 143-852,Bến Tre 153-589,Vũng Tàu 434-423 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-05-2020 Cà Mau 238-756,Hồ Chí Minh 419-149,Đồng Tháp 985-909 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-05-2020 Kiên Giang 878-463,Đà Lạt 770-815,Tiền Giang 873-163 Miss
23-05-2020 Hồ Chí Minh 480-012,Bình Phước 946-812,Hậu Giang 737-984,Long An 442-192 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-05-2020 Bình Dương 720-610,Trà Vinh 502-899,Vĩnh Long 977-623 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-05-2020 An Giang 951-221,Tây Ninh 483-236,Binh Thuận 379-737 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-05-2020 Đồng Nai 472-666,Sóc Trăng 558-945,Cần Thơ 452-912 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ