NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
02-12-2022 Bình Dương 761-095,Trà Vinh 760-775,Vĩnh Long 314-559 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-12-2022 An Giang 479-101,Tây Ninh 653-836,Binh Thuận 867-489 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-11-2022 Đồng Nai 166-563,Sóc Trăng 744-278,Cần Thơ 270-944 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-11-2022 Bạc Liêu 692-770,Bến Tre 922-310,Vũng Tàu 165-079 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-11-2022 Cà Mau 536-654,Hồ Chí Minh 428-412,Đồng Tháp 474-253 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-11-2022 Kiên Giang 051-866,Đà Lạt 099-764,Tiền Giang 393-338 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-11-2022 Hồ Chí Minh 816-392,Bình Phước 806-889,Hậu Giang 219-233,Long An 139-698 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-11-2022 Bình Dương 857-235,Trà Vinh 491-428,Vĩnh Long 083-567 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-11-2022 An Giang 495-945,Tây Ninh 886-526,Binh Thuận 776-228 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-11-2022 Đồng Nai 396-591,Sóc Trăng 036-645,Cần Thơ 760-567 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-11-2022 Bạc Liêu 579-609,Bến Tre 257-949,Vũng Tàu 917-250 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-11-2022 Cà Mau 542-893,Hồ Chí Minh 564-610,Đồng Tháp 839-926 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-11-2022 Kiên Giang 984-905,Đà Lạt 808-596,Tiền Giang 399-555 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-11-2022 Hồ Chí Minh 741-816,Bình Phước 320-939,Hậu Giang 179-038,Long An 071-083 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-11-2022 Bình Dương 327-099,Trà Vinh 125-772,Vĩnh Long 455-219 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-11-2022 An Giang 856-839,Tây Ninh 130-516,Binh Thuận 559-587 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-11-2022 Đồng Nai 122-889,Sóc Trăng 394-076,Cần Thơ 749-544 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-11-2022 Bạc Liêu 637-755,Bến Tre 486-966,Vũng Tàu 342-725 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-11-2022 Cà Mau 527-215,Hồ Chí Minh 081-267,Đồng Tháp 253-395 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-11-2022 Kiên Giang 658-144,Đà Lạt 310-226,Tiền Giang 979-232 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-11-2022 Hồ Chí Minh 841-058,Bình Phước 855-314,Hậu Giang 406-807,Long An 656-456 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-11-2022 Bình Dương 733-151,Trà Vinh 214-001,Vĩnh Long 665-570 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-11-2022 An Giang 646-851,Tây Ninh 402-524,Binh Thuận 540-324 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-11-2022 Đồng Nai 487-754,Sóc Trăng 454-160,Cần Thơ 760-943 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-11-2022 Bạc Liêu 493-521,Bến Tre 126-976,Vũng Tàu 839-163 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-11-2022 Cà Mau 569-140,Hồ Chí Minh 596-396,Đồng Tháp 614-212 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-11-2022 Kiên Giang 888-812,Đà Lạt 509-158,Tiền Giang 947-708 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-11-2022 Hồ Chí Minh 690-128,Bình Phước 021-484,Hậu Giang 062-926,Long An 372-568 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-11-2022 Bình Dương 861-082,Trà Vinh 850-992,Vĩnh Long 189-799 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-11-2022 An Giang 450-311,Tây Ninh 273-196,Binh Thuận 336-090 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-11-2022 Đồng Nai 415-351,Sóc Trăng 342-737,Cần Thơ 832-318 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-11-2022 Bạc Liêu 815-665,Bến Tre 552-454,Vũng Tàu 010-585 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-10-2022 Cà Mau 901-103,Hồ Chí Minh 239-455,Đồng Tháp 051-143 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-10-2022 Kiên Giang 519-280,Đà Lạt 765-834,Tiền Giang 849-379 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-10-2022 Hồ Chí Minh 433-479,Bình Phước 792-064,Hậu Giang 951-620,Long An 947-794 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-10-2022 Bình Dương 427-938,Trà Vinh 458-280,Vĩnh Long 693-536 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-10-2022 An Giang 871-541,Tây Ninh 199-506,Binh Thuận 052-896 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-10-2022 Đồng Nai 890-309,Sóc Trăng 482-336,Cần Thơ 344-228 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-10-2022 Bạc Liêu 656-677,Bến Tre 026-923,Vũng Tàu 368-577 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-10-2022 Cà Mau 715-582,Hồ Chí Minh 849-412,Đồng Tháp 158-656 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-10-2022 Kiên Giang 078-935,Đà Lạt 441-532,Tiền Giang 836-872 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-10-2022 Hồ Chí Minh 186-618,Bình Phước 452-475,Hậu Giang 150-621,Long An 613-807 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-10-2022 Bình Dương 477-900,Trà Vinh 248-392,Vĩnh Long 954-515 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-10-2022 An Giang 564-751,Tây Ninh 074-993,Binh Thuận 881-163 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-10-2022 Đồng Nai 588-019,Sóc Trăng 955-634,Cần Thơ 700-259 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-10-2022 Bạc Liêu 263-243,Bến Tre 212-527,Vũng Tàu 648-429 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-10-2022 Cà Mau 514-761,Hồ Chí Minh 276-844,Đồng Tháp 030-474 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-10-2022 Kiên Giang 183-169,Đà Lạt 398-311,Tiền Giang 729-710 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-10-2022 Hồ Chí Minh 836-652,Bình Phước 076-556,Hậu Giang 548-647,Long An 225-617 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-10-2022 Bình Dương 494-670,Trà Vinh 754-301,Vĩnh Long 422-170 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long