NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
29-06-2022 Đồng Nai 14-52,Sóc Trăng 36-09,Cần Thơ 09-67 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-06-2022 Bạc Liêu 11-66,Bến Tre 33-11,Vũng Tàu 81-13 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-06-2022 Cà Mau 23-44,Hồ Chí Minh 71-25,Đồng Tháp 93-52 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-06-2022 Kiên Giang 25-80,Đà Lạt 48-05,Tiền Giang 81-98 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-06-2022 Hồ Chí Minh 96-78,Bình Phước 30-98,Hậu Giang 42-01,Long An 11-79 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-06-2022 Bình Dương 24-16,Trà Vinh 15-62,Vĩnh Long 17-08 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-06-2022 An Giang 47-00,Tây Ninh 13-91,Binh Thuận 63-26 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-06-2022 Đồng Nai 22-60,Sóc Trăng 94-10,Cần Thơ 81-19 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-06-2022 Bạc Liêu 42-99,Bến Tre 59-67,Vũng Tàu 23-11 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-06-2022 Cà Mau 00-62,Hồ Chí Minh 07-91,Đồng Tháp 77-73 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-06-2022 Kiên Giang 56-22,Đà Lạt 83-49,Tiền Giang 35-68 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-06-2022 Hồ Chí Minh 35-03,Bình Phước 98-36,Hậu Giang 77-98,Long An 61-55 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-06-2022 Bình Dương 13-63,Trà Vinh 70-79,Vĩnh Long 94-26 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-06-2022 An Giang 50-80,Tây Ninh 26-73,Binh Thuận 68-06 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-06-2022 Đồng Nai 37-68,Sóc Trăng 50-60,Cần Thơ 34-10 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-06-2022 Bạc Liêu 09-23,Bến Tre 52-99,Vũng Tàu 66-94 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-06-2022 Cà Mau 81-82,Hồ Chí Minh 93-59,Đồng Tháp 06-41 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-06-2022 Kiên Giang 48-45,Đà Lạt 61-69,Tiền Giang 24-94 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-06-2022 Hồ Chí Minh 27-65,Bình Phước 74-79,Hậu Giang 01-20,Long An 81-10 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-06-2022 Bình Dương 76-18,Trà Vinh 35-19,Vĩnh Long 73-56 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-06-2022 An Giang 84-18,Tây Ninh 72-63,Binh Thuận 44-46 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-06-2022 Đồng Nai 68-54,Sóc Trăng 97-91,Cần Thơ 31-73 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-06-2022 Bạc Liêu 65-48,Bến Tre 10-75,Vũng Tàu 55-66 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-06-2022 Cà Mau 06-52,Hồ Chí Minh 99-66,Đồng Tháp 23-65 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-06-2022 Kiên Giang 31-43,Đà Lạt 36-14,Tiền Giang 97-25 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-06-2022 Hồ Chí Minh 76-29,Bình Phước 52-77,Hậu Giang 95-26,Long An 99-19 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-06-2022 Bình Dương 83-59,Trà Vinh 36-82,Vĩnh Long 26-58 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-06-2022 An Giang 90-32,Tây Ninh 50-16,Binh Thuận 18-31 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-06-2022 Đồng Nai 31-95,Sóc Trăng 81-76,Cần Thơ 41-57 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-05-2022 Bạc Liêu 87-86,Bến Tre 10-81,Vũng Tàu 40-38 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-05-2022 Cà Mau 60-29,Hồ Chí Minh 32-26,Đồng Tháp 12-17 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-05-2022 Kiên Giang 71-04,Đà Lạt 24-47,Tiền Giang 70-15 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-05-2022 Hồ Chí Minh 52-86,Bình Phước 94-16,Hậu Giang 02-01,Long An 36-76 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-05-2022 Bình Dương 08-54,Trà Vinh 43-94,Vĩnh Long 09-37 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 21-24,Tây Ninh 69-39,Binh Thuận 80-50 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 51-82,Sóc Trăng 63-21,Cần Thơ 93-12 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 97-29,Bến Tre 26-39,Vũng Tàu 23-01 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 19-65,Hồ Chí Minh 45-25,Đồng Tháp 17-98 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 61-99,Đà Lạt 77-49,Tiền Giang 59-57 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 61-93,Bình Phước 34-41,Hậu Giang 48-80,Long An 96-75 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An