NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
20-06-2021 Khánh Hòa 658,Kon Tum 721 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-06-2021 Đà Nẵng 252,Đắc Nông 313,Quảng Ngãi 213 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-06-2021 Gia Lai 987,Ninh Thuận 729 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-06-2021 Bình Định 965,Quảng Bình 291,Quảng Trị 599 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-06-2021 Đà Nẵng 917,Khánh Hòa 212 Miss
15-06-2021 Đắc Lắc 133,Quảng Nam 334 Win Đắc Lắc
14-06-2021 Phú Yên 225,Thừa Thiên Huế 706 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-06-2021 Khánh Hòa 870,Kon Tum 383 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-06-2021 Đà Nẵng 245,Đắc Nông 118,Quảng Ngãi 889 Miss
11-06-2021 Gia Lai 416,Ninh Thuận 958 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-06-2021 Bình Định 733,Quảng Bình 336,Quảng Trị 829 Win Bình Định
09-06-2021 Đà Nẵng 693,Khánh Hòa 999 Miss
08-06-2021 Đắc Lắc 843,Quảng Nam 773 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-06-2021 Phú Yên 312,Thừa Thiên Huế 009 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-06-2021 Khánh Hòa 734,Kon Tum 391 Miss
05-06-2021 Đà Nẵng 815,Đắc Nông 373,Quảng Ngãi 193 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-06-2021 Gia Lai 271,Ninh Thuận 317 Win Gia Lai
03-06-2021 Bình Định 581,Quảng Bình 459,Quảng Trị 219 Miss
02-06-2021 Đà Nẵng 539,Khánh Hòa 222 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-06-2021 Đắc Lắc 273,Quảng Nam 700 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-05-2021 Phú Yên 815,Thừa Thiên Huế 591 Miss
30-05-2021 Khánh Hòa 452,Kon Tum 780 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-05-2021 Đà Nẵng 324,Đắc Nông 795,Quảng Ngãi 219 Win Đà Nẵng
28-05-2021 Gia Lai 440,Ninh Thuận 441 Miss
27-05-2021 Bình Định 204,Quảng Bình 616,Quảng Trị 712 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-05-2021 Đà Nẵng 470,Khánh Hòa 764 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-05-2021 Đắc Lắc 412,Quảng Nam 721 Miss
24-05-2021 Phú Yên 540,Thừa Thiên Huế 003 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-05-2021 Khánh Hòa 526,Kon Tum 827 Win Khánh Hòa
22-05-2021 Đà Nẵng 201,Đắc Nông 870,Quảng Ngãi 339 Miss
21-05-2021 Gia Lai 971,Ninh Thuận 063 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-05-2021 Bình Định 118,Quảng Bình 849,Quảng Trị 384 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-05-2021 Đà Nẵng 071,Khánh Hòa 612 Miss
18-05-2021 Đắc Lắc 652,Quảng Nam 995 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-05-2021 Phú Yên 506,Thừa Thiên Huế 543 Win Phú Yên
16-05-2021 Khánh Hòa 207,Kon Tum 436 Miss
15-05-2021 Đà Nẵng 716,Đắc Nông 381,Quảng Ngãi 110 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-05-2021 Gia Lai 333,Ninh Thuận 854 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-05-2021 Bình Định 372,Quảng Bình 624,Quảng Trị 974 Miss
12-05-2021 Đà Nẵng 507,Khánh Hòa 922 Win Đà Nẵng
11-05-2021 Đắc Lắc 407,Quảng Nam 163 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-05-2021 Phú Yên 547,Thừa Thiên Huế 769 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-05-2021 Khánh Hòa 078,Kon Tum 332 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-05-2021 Đà Nẵng 499,Đắc Nông 257,Quảng Ngãi 506 Miss
07-05-2021 Gia Lai 808,Ninh Thuận 182 Win Gia Lai
06-05-2021 Bình Định 731,Quảng Bình 114,Quảng Trị 571 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-05-2021 Đà Nẵng 669,Khánh Hòa 801 Win Đà Nẵng
04-05-2021 Đắc Lắc 129,Quảng Nam 711 Miss
03-05-2021 Phú Yên 088,Thừa Thiên Huế 757 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-05-2021 Khánh Hòa 925,Kon Tum 034 Win Khánh Hòa,Kon Tum