NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
23-09-2021 Bình Định 244,Quảng Bình 570,Quảng Trị 910 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-09-2021 Đà Nẵng 508,Khánh Hòa 329 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-09-2021 Đắc Lắc 782,Quảng Nam 542 Win Quảng Nam
20-09-2021 Phú Yên 605,Thừa Thiên Huế 149 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-09-2021 Khánh Hòa 343,Kon Tum 085 Miss
18-09-2021 Đà Nẵng 402,Đắc Nông 839,Quảng Ngãi 157 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-09-2021 Gia Lai 266,Ninh Thuận 284 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-09-2021 Bình Định 540,Quảng Bình 752,Quảng Trị 213 Win Quảng Trị
15-09-2021 Đà Nẵng 157,Khánh Hòa 032 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-09-2021 Đắc Lắc 343,Quảng Nam 291 Miss
13-09-2021 Phú Yên 217,Thừa Thiên Huế 912 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-09-2021 Khánh Hòa 061,Kon Tum 767 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-09-2021 Đà Nẵng 765,Đắc Nông 433,Quảng Ngãi 305 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-09-2021 Gia Lai 223,Ninh Thuận 646 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-09-2021 Bình Định 657,Quảng Bình 250,Quảng Trị 024 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-09-2021 Đà Nẵng 968,Khánh Hòa 581 Win Đà Nẵng
07-09-2021 Đắc Lắc 799,Quảng Nam 664 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-09-2021 Phú Yên 254,Thừa Thiên Huế 001 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-09-2021 Khánh Hòa 341,Kon Tum 864 Miss
04-09-2021 Đà Nẵng 260,Đắc Nông 930 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
03-09-2021 Gia Lai 277,Ninh Thuận 712 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-09-2021 Bình Định 599,Quảng Bình 456,Quảng Trị 452 Win Bình Định
01-09-2021 Đà Nẵng 082,Khánh Hòa 227 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-08-2021 Đắc Lắc 383,Quảng Nam 232 Win Quảng Nam
30-08-2021 Phú Yên 610,Thừa Thiên Huế 539 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-08-2021 Khánh Hòa 858,Kon Tum 452 Miss
28-08-2021 Đà Nẵng 883,Đắc Nông 678,Quảng Ngãi 251 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-08-2021 Gia Lai 375,Ninh Thuận 307 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-08-2021 Bình Định 397,Quảng Bình 034,Quảng Trị 984 Win Bình Định
25-08-2021 Đà Nẵng 938,Khánh Hòa 898 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-08-2021 Đắc Lắc 190,Quảng Nam 274 Miss
23-08-2021 Phú Yên 368,Thừa Thiên Huế 801 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-08-2021 Khánh Hòa 121,Kon Tum 321 Miss
21-08-2021 Đắc Nông 308,Quảng Ngãi 629 Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-08-2021 Gia Lai 146,Ninh Thuận 195 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-08-2021 Bình Định 975,Quảng Bình 642,Quảng Trị 087 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-08-2021 Khánh Hòa 757 Win Khánh Hòa
17-08-2021 Đắc Lắc 991,Quảng Nam 848 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-08-2021 Phú Yên 948,Thừa Thiên Huế 589 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-08-2021 Khánh Hòa 127,Kon Tum 012 Miss
14-08-2021 Đà Nẵng 618,Đắc Nông 392,Quảng Ngãi 073 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-08-2021 Gia Lai 897,Ninh Thuận 134 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-08-2021 Bình Định 565,Quảng Bình 062,Quảng Trị 389 Miss
11-08-2021 Đà Nẵng 171,Khánh Hòa 362 Miss
10-08-2021 Đắc Lắc 472,Quảng Nam 976 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-08-2021 Phú Yên 742,Thừa Thiên Huế 188 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-08-2021 Gia Lai 751 Win Gia Lai
05-08-2021 Bình Định 013,Quảng Bình 040,Quảng Trị 192 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-08-2021 Quảng Nam 493 Win Quảng Nam
30-07-2021 Gia Lai 876,Ninh Thuận 951 Win Gia Lai,Ninh Thuận