NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-10-2020 Cà Mau 27-85-66,Hồ Chí Minh 47-41-70,Đồng Tháp 68-27-00 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-10-2020 Kiên Giang 93-58-84,Đà Lạt 37-08-13,Tiền Giang 07-88-96 Miss
24-10-2020 Hồ Chí Minh 65-50-39,Bình Phước 29-87-04,Hậu Giang 34-32-05,Long An 45-36-34 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-10-2020 Bình Dương 68-66-54,Trà Vinh 42-58-01,Vĩnh Long 81-95-05 Win Bình Dương
22-10-2020 An Giang 30-37-06,Tây Ninh 13-91-73,Binh Thuận 93-59-84 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-10-2020 Đồng Nai 25-99-69,Sóc Trăng 48-00-12,Cần Thơ 59-67-42 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-10-2020 Bạc Liêu 64-90-20,Bến Tre 02-14-43,Vũng Tàu 06-29-11 Miss
19-10-2020 Cà Mau 04-75-90,Hồ Chí Minh 54-27-35,Đồng Tháp 55-41-20 Miss
18-10-2020 Kiên Giang 98-58-69,Đà Lạt 63-26-84,Tiền Giang 70-39-21 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-10-2020 Hồ Chí Minh 35-54-86,Bình Phước 90-31-51,Hậu Giang 14-37-95,Long An 74-13-88 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-10-2020 Bình Dương 88-36-21,Trà Vinh 64-81-17,Vĩnh Long 79-94-89 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-10-2020 An Giang 19-36-50,Tây Ninh 19-30-05,Binh Thuận 54-98-42 Miss
14-10-2020 Đồng Nai 97-07-56,Sóc Trăng 46-60-42,Cần Thơ 58-26-79 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-10-2020 Bạc Liêu 99-66-37,Bến Tre 55-21-49,Vũng Tàu 66-48-64 Win Bạc Liêu
12-10-2020 Cà Mau 38-94-30,Hồ Chí Minh 00-25-06,Đồng Tháp 06-24-64 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
11-10-2020 Kiên Giang 53-42-71,Đà Lạt 02-88-93,Tiền Giang 85-36-86 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-10-2020 Hồ Chí Minh 01-84-10,Bình Phước 55-42-69,Hậu Giang 09-10-55,Long An 45-38-24 Miss
09-10-2020 Bình Dương 71-96-33,Trà Vinh 65-88-36,Vĩnh Long 24-56-85 Win Bình Dương
08-10-2020 An Giang 54-81-83,Tây Ninh 42-76-04,Binh Thuận 95-26-09 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-10-2020 Đồng Nai 52-30-34,Sóc Trăng 41-02-54,Cần Thơ 13-59-21 Miss
06-10-2020 Bạc Liêu 44-33-76,Bến Tre 97-85-78,Vũng Tàu 73-85-12 Miss
05-10-2020 Cà Mau 21-60-22,Hồ Chí Minh 38-87-85,Đồng Tháp 58-07-75 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-10-2020 Kiên Giang 46-85-02,Đà Lạt 81-77-93,Tiền Giang 77-07-20 Miss
03-10-2020 Hồ Chí Minh 18-31-92,Bình Phước 18-21-68,Hậu Giang 15-79-12,Long An 13-96-70 Win Hồ Chí Minh
02-10-2020 Bình Dương 54-09-32,Trà Vinh 97-28-75,Vĩnh Long 65-55-22 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-10-2020 An Giang 98-25-65,Tây Ninh 11-80-90,Binh Thuận 89-03-66 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-09-2020 Đồng Nai 03-76-18,Sóc Trăng 52-13-37,Cần Thơ 40-76-77 Miss
29-09-2020 Bạc Liêu 55-25-82,Bến Tre 03-74-02,Vũng Tàu 01-02-25 Win Bạc Liêu
28-09-2020 Cà Mau 12-35-80,Hồ Chí Minh 99-71-79,Đồng Tháp 48-98-10 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-09-2020 Kiên Giang 38-41-31,Đà Lạt 13-03-10,Tiền Giang 79-21-84 Win Kiên Giang
26-09-2020 Hồ Chí Minh 18-73-80,Bình Phước 48-15-22,Hậu Giang 43-82-31,Long An 91-75-70 Miss
25-09-2020 Bình Dương 89-95-99,Trà Vinh 40-68-39,Vĩnh Long 04-95-54 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-09-2020 An Giang 40-45-42,Tây Ninh 75-13-25,Binh Thuận 16-79-63 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-09-2020 Đồng Nai 17-04-25,Sóc Trăng 91-03-46,Cần Thơ 93-09-15 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-09-2020 Bạc Liêu 82-94-20,Bến Tre 85-25-27,Vũng Tàu 40-01-79 Miss
21-09-2020 Cà Mau 58-53-38,Hồ Chí Minh 53-51-30,Đồng Tháp 28-82-04 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-09-2020 Kiên Giang 19-14-03,Đà Lạt 32-83-67,Tiền Giang 02-50-12 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 02-06-55,Bình Phước 72-99-45,Hậu Giang 40-84-78,Long An 61-51-63 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 09-56-71,Trà Vinh 86-54-26,Vĩnh Long 63-59-12 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 79-51-63,Tây Ninh 29-55-90,Binh Thuận 55-02-36 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-09-2020 Đồng Nai 64-26-71,Sóc Trăng 26-36-85,Cần Thơ 30-12-56 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-09-2020 Bạc Liêu 67-63-91,Bến Tre 57-42-55,Vũng Tàu 38-55-54 Miss
14-09-2020 Cà Mau 13-29-72,Hồ Chí Minh 07-86-49,Đồng Tháp 29-38-35 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-09-2020 Kiên Giang 86-30-00,Đà Lạt 76-47-80,Tiền Giang 80-04-17 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-09-2020 Hồ Chí Minh 40-29-90,Bình Phước 26-64-52,Hậu Giang 81-41-51,Long An 61-51-18 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-09-2020 Bình Dương 84-81-99,Trà Vinh 88-77-86,Vĩnh Long 57-34-46 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-09-2020 An Giang 98-47-96,Tây Ninh 41-14-46,Binh Thuận 80-57-06 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-09-2020 Đồng Nai 26-12-48,Sóc Trăng 25-15-26,Cần Thơ 53-69-57 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-09-2020 Bạc Liêu 18-64-23,Bến Tre 60-45-86,Vũng Tàu 22-94-86 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-09-2020 Cà Mau 09-45-14,Hồ Chí Minh 56-71-11,Đồng Tháp 21-58-83 Miss