NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
04-03-2021 Bình Định 252,Quảng Bình 815,Quảng Trị 261 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-03-2021 Đà Nẵng 921,Khánh Hòa 579 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-03-2021 Đắc Lắc 014,Quảng Nam 510 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
01-03-2021 Phú Yên 323,Thừa Thiên Huế 286 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-02-2021 Khánh Hòa 133,Kon Tum 123 Miss
27-02-2021 Đà Nẵng 612,Đắc Nông 251,Quảng Ngãi 360 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-02-2021 Gia Lai 239,Ninh Thuận 914 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-02-2021 Bình Định 807,Quảng Bình 555,Quảng Trị 261 Win Bình Định
24-02-2021 Đà Nẵng 807,Khánh Hòa 273 Miss
23-02-2021 Đắc Lắc 467,Quảng Nam 429 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-02-2021 Phú Yên 388,Thừa Thiên Huế 747 Miss
21-02-2021 Khánh Hòa 727,Kon Tum 692 Win Khánh Hòa
20-02-2021 Đà Nẵng 802,Đắc Nông 788,Quảng Ngãi 134 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-02-2021 Gia Lai 563,Ninh Thuận 938 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-02-2021 Bình Định 083,Quảng Bình 887,Quảng Trị 425 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-02-2021 Đà Nẵng 677,Khánh Hòa 891 Miss
16-02-2021 Đắc Lắc 619,Quảng Nam 084 Win Đắc Lắc
15-02-2021 Phú Yên 920,Thừa Thiên Huế 223 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-02-2021 Khánh Hòa 078,Kon Tum 246 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-02-2021 Đà Nẵng 891,Đắc Nông 450,Quảng Ngãi 911 Miss
12-02-2021 Gia Lai 178,Ninh Thuận 133 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-02-2021 Bình Định 389,Quảng Bình 456,Quảng Trị 535 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-02-2021 Đà Nẵng 358,Khánh Hòa 119 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-02-2021 Đắc Lắc 832,Quảng Nam 213 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-02-2021 Phú Yên 839,Thừa Thiên Huế 251 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-02-2021 Khánh Hòa 057,Kon Tum 019 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-02-2021 Đà Nẵng 102,Đắc Nông 837,Quảng Ngãi 260 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-02-2021 Gia Lai 796,Ninh Thuận 326 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-02-2021 Bình Định 130,Quảng Bình 492,Quảng Trị 884 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-02-2021 Đà Nẵng 627,Khánh Hòa 746 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-02-2021 Đắc Lắc 794,Quảng Nam 718 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
01-02-2021 Phú Yên 691,Thừa Thiên Huế 769 Miss
31-01-2021 Khánh Hòa 704,Kon Tum 474 Win Khánh Hòa
30-01-2021 Đà Nẵng 913,Đắc Nông 070,Quảng Ngãi 351 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-01-2021 Gia Lai 780,Ninh Thuận 723 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-01-2021 Bình Định 039,Quảng Bình 458,Quảng Trị 559 Miss
27-01-2021 Đà Nẵng 997,Khánh Hòa 891 Win Đà Nẵng
26-01-2021 Đắc Lắc 840,Quảng Nam 348 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-01-2021 Phú Yên 324,Thừa Thiên Huế 581 Miss
24-01-2021 Khánh Hòa 750,Kon Tum 748 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-01-2021 Đà Nẵng 870,Đắc Nông 407,Quảng Ngãi 668 Win Đà Nẵng
22-01-2021 Gia Lai 958,Ninh Thuận 093 Miss
21-01-2021 Bình Định 386,Quảng Bình 852,Quảng Trị 069 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-01-2021 Đà Nẵng 152,Khánh Hòa 902 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-01-2021 Đắc Lắc 258,Quảng Nam 411 Miss
18-01-2021 Phú Yên 089,Thừa Thiên Huế 052 Win Phú Yên,
17-01-2021 Khánh Hòa 507,Kon Tum 448 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-01-2021 Đà Nẵng 537,Đắc Nông 485,Quảng Ngãi 761 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-01-2021 Gia Lai 778,Ninh Thuận 290 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-01-2021 Bình Định 812,Quảng Bình 065,Quảng Trị 048 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị