NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP

NGÀY CẦU XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-09-2022 Gia Lai 534,Ninh Thuận 048 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-09-2022 Bình Định 167,Quảng Bình 264,Quảng Trị 229 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-09-2022 Đà Nẵng 961,Khánh Hòa 474 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-09-2022 Đắc Lắc 384,Quảng Nam 056 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-09-2022 Phú Yên 984,Thừa Thiên Huế 341 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-09-2022 Khánh Hòa 623,Kon Tum 073 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-09-2022 Đà Nẵng 089,Đắc Nông 440,Quảng Ngãi 931 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-09-2022 Gia Lai 994,Ninh Thuận 160 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-09-2022 Bình Định 944,Quảng Bình 860,Quảng Trị 860 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-09-2022 Đà Nẵng 072,Khánh Hòa 050 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-09-2022 Đắc Lắc 258,Quảng Nam 231 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-09-2022 Phú Yên 273,Thừa Thiên Huế 494 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-09-2022 Khánh Hòa 856,Kon Tum 135 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-09-2022 Đà Nẵng 459,Đắc Nông 166,Quảng Ngãi 859 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-09-2022 Gia Lai 907,Ninh Thuận 314 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-09-2022 Bình Định 612,Quảng Bình 618,Quảng Trị 045 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-09-2022 Đà Nẵng 551,Khánh Hòa 424 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-09-2022 Đắc Lắc 482,Quảng Nam 591 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-09-2022 Phú Yên 528,Thừa Thiên Huế 566 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-09-2022 Khánh Hòa 525,Kon Tum 413 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-09-2022 Đà Nẵng 959,Đắc Nông 167,Quảng Ngãi 600 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-09-2022 Gia Lai 531,Ninh Thuận 654 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-09-2022 Bình Định 287,Quảng Bình 209,Quảng Trị 576 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-09-2022 Đà Nẵng 622,Khánh Hòa 239 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-09-2022 Đắc Lắc 485,Quảng Nam 414 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-09-2022 Phú Yên 848,Thừa Thiên Huế 580 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-09-2022 Khánh Hòa 930,Kon Tum 422 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-09-2022 Đà Nẵng 388,Đắc Nông 288,Quảng Ngãi 919 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-09-2022 Gia Lai 759,Ninh Thuận 488 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-09-2022 Bình Định 403,Quảng Bình 671,Quảng Trị 898 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-08-2022 Đà Nẵng 843,Khánh Hòa 028 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-08-2022 Đắc Lắc 484,Quảng Nam 001 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-08-2022 Phú Yên 495,Thừa Thiên Huế 086 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-08-2022 Khánh Hòa 724,Kon Tum 193 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-08-2022 Đà Nẵng 715,Đắc Nông 261,Quảng Ngãi 119 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-08-2022 Win
23-08-2022 Đắc Lắc 458,Quảng Nam 714 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-08-2022 Phú Yên 595,Thừa Thiên Huế 404 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-08-2022 Khánh Hòa 483,Kon Tum 787 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-08-2022 Đà Nẵng 609,Đắc Nông 117,Quảng Ngãi 756 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-08-2022 Gia Lai 106,Ninh Thuận 324 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-08-2022 Bình Định 406,Quảng Bình 691,Quảng Trị 392 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-08-2022 Đà Nẵng 530,Khánh Hòa 937 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-08-2022 Đắc Lắc 187,Quảng Nam 671 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-08-2022 Phú Yên 990,Thừa Thiên Huế 134 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-08-2022 Khánh Hòa 170,Kon Tum 231 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-08-2022 Đà Nẵng 406,Đắc Nông 518,Quảng Ngãi 833 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-08-2022 Gia Lai 952,Ninh Thuận 551 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-08-2022 Bình Định 656,Quảng Bình 398,Quảng Trị 044 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-08-2022 Đà Nẵng 113,Khánh Hòa 623 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa