NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ 1 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ 1 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
16-05-2021 Kiên Giang 197,Đà Lạt 397,Tiền Giang 445 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-05-2021 Hồ Chí Minh 211,Bình Phước 325,Hậu Giang 699,Long An 662 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-05-2021 Bình Dương 395,Trà Vinh 596,Vĩnh Long 978 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-05-2021 Tây Ninh 059,Binh Thuận 381 Win Tây Ninh,Binh Thuận
12-05-2021 Đồng Nai 055,Sóc Trăng 543,Cần Thơ 250 Miss
11-05-2021 Bạc Liêu 906,Bến Tre 492,Vũng Tàu 255 Win Bạc Liêu
10-05-2021 Cà Mau 471,Hồ Chí Minh 878,Đồng Tháp 510 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-05-2021 Kiên Giang 951,Đà Lạt 644,Tiền Giang 836 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-05-2021 Hồ Chí Minh 418,Bình Phước 956,Hậu Giang 632,Long An 446 Miss
07-05-2021 Bình Dương 456,Trà Vinh 663,Vĩnh Long 959 Win Bình Dương,Trà Vinh
06-05-2021 An Giang 339,Tây Ninh 179,Binh Thuận 294 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-05-2021 Đồng Nai 509,Sóc Trăng 314,Cần Thơ 592 Miss
04-05-2021 Bạc Liêu 242,Bến Tre 350,Vũng Tàu 204 Win Bạc Liêu
03-05-2021 Cà Mau 975,Hồ Chí Minh 046,Đồng Tháp 732 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-05-2021 Kiên Giang 840,Đà Lạt 238,Tiền Giang 552 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-05-2021 Hồ Chí Minh 798,Bình Phước 863,Hậu Giang 599,Long An 792 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-04-2021 Bình Dương 869,Trà Vinh 620,Vĩnh Long 554 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-04-2021 An Giang 467,Tây Ninh 077,Binh Thuận 787 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-04-2021 Đồng Nai 553,Sóc Trăng 216,Cần Thơ 247 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-04-2021 Bạc Liêu 012,Bến Tre 202,Vũng Tàu 798 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-04-2021 Cà Mau 500,Hồ Chí Minh 430,Đồng Tháp 536 Miss
25-04-2021 Kiên Giang 441,Đà Lạt 071,Tiền Giang 135 Win Kiên Giang
24-04-2021 Hồ Chí Minh 273,Bình Phước 706,Hậu Giang 775,Long An 308 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-04-2021 Bình Dương 609,Trà Vinh 166,Vĩnh Long 651 Miss
22-04-2021 An Giang 547,Tây Ninh 065,Binh Thuận 035 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-04-2021 Đồng Nai 232,Sóc Trăng 970,Cần Thơ 373 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-04-2021 Bạc Liêu 314,Bến Tre 107,Vũng Tàu 412 Miss
19-04-2021 Cà Mau 966,Hồ Chí Minh 910,Đồng Tháp 944 Win Cà Mau
18-04-2021 Kiên Giang 025,Đà Lạt 033,Tiền Giang 064 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-04-2021 Hồ Chí Minh 436,Bình Phước 688,Hậu Giang 901,Long An 108 Miss
16-04-2021 Bình Dương 899,Trà Vinh 599,Vĩnh Long 263 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-04-2021 An Giang 782,Tây Ninh 195,Binh Thuận 890 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-04-2021 Đồng Nai 677,Sóc Trăng 173,Cần Thơ 320 Win Đồng Nai
13-04-2021 Bạc Liêu 551,Bến Tre 131,Vũng Tàu 095 Miss
12-04-2021 Cà Mau 484,Hồ Chí Minh 470,Đồng Tháp 928 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 886,Đà Lạt 489,Tiền Giang 869 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-04-2021 Hồ Chí Minh 593,Bình Phước 210,Hậu Giang 130,Long An 196 Miss
09-04-2021 Bình Dương 507,Trà Vinh 895,Vĩnh Long 995 Win Bình Dương
08-04-2021 An Giang 739,Tây Ninh 809,Binh Thuận 705 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-04-2021 Đồng Nai 542,Sóc Trăng 585,Cần Thơ 118 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ