NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ 1 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ 1 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
28-01-2022 Bình Dương 903,Trà Vinh 106,Vĩnh Long 254 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-01-2022 An Giang 388,Tây Ninh 476,Binh Thuận 853 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-01-2022 Đồng Nai 858,Sóc Trăng 853,Cần Thơ 305 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-01-2022 Bạc Liêu 737,Bến Tre 165,Vũng Tàu 113 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-01-2022 Cà Mau 810,Hồ Chí Minh 375,Đồng Tháp 554 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-01-2022 Kiên Giang 921,Đà Lạt 044,Tiền Giang 168 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-01-2022 Hồ Chí Minh 290,Bình Phước 633,Hậu Giang 338,Long An 822 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-01-2022 Bình Dương 497,Trà Vinh 538,Vĩnh Long 616 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-01-2022 An Giang 134,Tây Ninh 355,Binh Thuận 857 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-01-2022 Đồng Nai 265,Sóc Trăng 210,Cần Thơ 248 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-01-2022 Bạc Liêu 003,Bến Tre 537,Vũng Tàu 029 Miss
17-01-2022 Cà Mau 848,Hồ Chí Minh 068,Đồng Tháp 828 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
16-01-2022 Kiên Giang 811,Đà Lạt 167,Tiền Giang 158 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-01-2022 Hồ Chí Minh 392,Bình Phước 784,Hậu Giang 604,Long An 400 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-01-2022 Bình Dương 139,Trà Vinh 681,Vĩnh Long 331 Miss
13-01-2022 An Giang 921,Tây Ninh 371,Binh Thuận 794 Win An Giang
12-01-2022 Đồng Nai 142,Sóc Trăng 062,Cần Thơ 173 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-01-2022 Bạc Liêu 807,Bến Tre 966,Vũng Tàu 600 Miss
10-01-2022 Cà Mau 090,Hồ Chí Minh 043,Đồng Tháp 894 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-01-2022 Kiên Giang 966,Đà Lạt 471,Tiền Giang 089 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-01-2022 Hồ Chí Minh 915,Bình Phước 636,Hậu Giang 893,Long An 810 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-01-2022 Bình Dương 477,Trà Vinh 363,Vĩnh Long 354 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-01-2022 An Giang 826,Tây Ninh 725,Binh Thuận 022 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-01-2022 Đồng Nai 049,Sóc Trăng 971,Cần Thơ 386 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-01-2022 Bạc Liêu 904,Bến Tre 051,Vũng Tàu 098 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-01-2022 Cà Mau 350,Hồ Chí Minh 006,Đồng Tháp 348 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-01-2022 Kiên Giang 063,Đà Lạt 520,Tiền Giang 865 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-01-2022 Hồ Chí Minh 869,Bình Phước 449,Hậu Giang 536,Long An 796 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-12-2021 Bình Dương 289,Trà Vinh 614,Vĩnh Long 017 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-12-2021 An Giang 952,Tây Ninh 203,Binh Thuận 943 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-12-2021 Đồng Nai 987,Sóc Trăng 473,Cần Thơ 145 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-12-2021 Bạc Liêu 945,Bến Tre 913,Vũng Tàu 067 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-12-2021 Cà Mau 351,Hồ Chí Minh 480,Đồng Tháp 247 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-12-2021 Kiên Giang 462,Đà Lạt 956,Tiền Giang 880 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-12-2021 Hồ Chí Minh 189,Bình Phước 452,Hậu Giang 167,Long An 070 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-12-2021 Bình Dương 661,Trà Vinh 598,Vĩnh Long 221 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-12-2021 An Giang 349,Tây Ninh 238,Binh Thuận 001 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-12-2021 Đồng Nai 918,Sóc Trăng 752,Cần Thơ 939 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-12-2021 Bạc Liêu 537,Bến Tre 531,Vũng Tàu 698 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-12-2021 Cà Mau 644,Hồ Chí Minh 623,Đồng Tháp 522 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp