NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-09-2022 Bình Dương 60-18,Trà Vinh 33-04,Vĩnh Long 98-69 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-09-2022 An Giang 87-55,Tây Ninh 32-63,Binh Thuận 79-82 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-09-2022 Đồng Nai 56-25,Sóc Trăng 11-16,Cần Thơ 85-89 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-09-2022 Bạc Liêu 97-82,Bến Tre 60-64,Vũng Tàu 02-07 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-09-2022 Cà Mau 34-92,Hồ Chí Minh 75-40,Đồng Tháp 92-04 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-09-2022 Kiên Giang 84-75,Đà Lạt 79-62,Tiền Giang 27-23 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-09-2022 Hồ Chí Minh 07-89,Bình Phước 14-38,Hậu Giang 45-21,Long An 98-30 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-09-2022 Bình Dương 83-47,Trà Vinh 93-44,Vĩnh Long 76-42 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-09-2022 An Giang 85-42,Tây Ninh 60-12,Binh Thuận 43-75 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-09-2022 Đồng Nai 57-39,Sóc Trăng 88-59,Cần Thơ 89-23 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-09-2022 Bạc Liêu 71-02,Bến Tre 92-98,Vũng Tàu 36-62 Win Bạc Liêu
19-09-2022 Cà Mau 69-51,Hồ Chí Minh 72-15,Đồng Tháp 22-83 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-09-2022 Kiên Giang 75-39,Đà Lạt 74-84,Tiền Giang 56-24 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-09-2022 Hồ Chí Minh 84-86,Bình Phước 56-77,Hậu Giang 04-90,Long An 64-01 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-09-2022 Bình Dương 57-50,Trà Vinh 57-70,Vĩnh Long 71-59 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-09-2022 An Giang 99-82,Tây Ninh 95-91,Binh Thuận 21-37 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-09-2022 Đồng Nai 56-91,Sóc Trăng 65-51,Cần Thơ 75-39 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-09-2022 Bạc Liêu 02-52,Bến Tre 04-70,Vũng Tàu 97-60 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-09-2022 Cà Mau 42-54,Hồ Chí Minh 13-75,Đồng Tháp 60-94 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-09-2022 Kiên Giang 06-22,Đà Lạt 68-42,Tiền Giang 36-44 Win Kiên Giang,Đà Lạt
10-09-2022 Hồ Chí Minh 67-51,Bình Phước 67-31,Hậu Giang 80-43,Long An 21-39 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-09-2022 Bình Dương 83-27,Trà Vinh 53-34,Vĩnh Long 49-54 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-09-2022 An Giang 14-27,Tây Ninh 97-02,Binh Thuận 33-49 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-09-2022 Đồng Nai 52-82,Sóc Trăng 55-61,Cần Thơ 99-34 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-09-2022 Bạc Liêu 35-30,Bến Tre 04-86,Vũng Tàu 92-85 Win Bạc Liêu,Vũng Tàu
05-09-2022 Cà Mau 94-84,Hồ Chí Minh 84-20,Đồng Tháp 71-10 Win Hồ Chí Minh
04-09-2022 Kiên Giang 58-18,Đà Lạt 54-33,Tiền Giang 65-73 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-09-2022 Hồ Chí Minh 23-79,Bình Phước 75-53,Hậu Giang 77-41,Long An 47-29 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-09-2022 Bình Dương 54-20,Trà Vinh 90-18,Vĩnh Long 91-01 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-09-2022 An Giang 35-72,Tây Ninh 08-91,Binh Thuận 81-18 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-08-2022 Đồng Nai 37-05,Sóc Trăng 56-90,Cần Thơ 28-85 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-08-2022 Bạc Liêu 04-94,Bến Tre 26-47,Vũng Tàu 73-16 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-08-2022 Cà Mau 36-39,Hồ Chí Minh 08-44,Đồng Tháp 62-32 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-08-2022 Kiên Giang 61-46,Đà Lạt 51-06,Tiền Giang 99-58 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-08-2022 Hồ Chí Minh 85-35,Bình Phước 41-07,Hậu Giang 93-17,Long An 72-02 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-08-2022 Hồ Chí Minh 95-12,Bình Phước 79-19,Hậu Giang 29-28,Long An 53-85 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2022 Bạc Liêu 00-47,Bến Tre 65-39,Vũng Tàu 11-35 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-08-2022 Cà Mau 03-55,Hồ Chí Minh 82-80,Đồng Tháp 53-06 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-08-2022 Kiên Giang 48-02,Đà Lạt 55-89,Tiền Giang 94-41 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-08-2022 Hồ Chí Minh 67-37,Bình Phước 90-96,Hậu Giang 29-11,Long An 49-15 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An