NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-10-2020 Cà Mau 66-88,Hồ Chí Minh 86-93,Đồng Tháp 74-12 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-10-2020 Kiên Giang 11-22,Đà Lạt 67-12,Tiền Giang 53-21 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-10-2020 Hồ Chí Minh 21-73,Bình Phước 87-30,Hậu Giang 32-38,Long An 36-15 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-10-2020 Bình Dương 35-61,Trà Vinh 01-19,Vĩnh Long 95-42 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-10-2020 An Giang 30-06,Tây Ninh 92-33,Binh Thuận 76-08 Miss
21-10-2020 Đồng Nai 99-55,Sóc Trăng 34-03,Cần Thơ 51-09 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-10-2020 Bạc Liêu 58-35,Bến Tre 43-52,Vũng Tàu 43-66 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-10-2020 Cà Mau 29-04,Hồ Chí Minh 51-32,Đồng Tháp 31-79 Win Cà Mau
18-10-2020 Kiên Giang 71-09,Đà Lạt 71-60,Tiền Giang 04-17 Miss
17-10-2020 Hồ Chí Minh 30-76,Bình Phước 83-11,Hậu Giang 19-23,Long An 62-73 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-10-2020 Bình Dương 67-12,Trà Vinh 69-81,Vĩnh Long 59-79 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-10-2020 An Giang 48-29,Tây Ninh 69-86,Binh Thuận 24-88 Miss
14-10-2020 Đồng Nai 88-97,Sóc Trăng 27-10,Cần Thơ 26-58 Win Đồng Nai
13-10-2020 Bạc Liêu 60-69,Bến Tre 37-63,Vũng Tàu 68-56 Miss
12-10-2020 Cà Mau 71-69,Hồ Chí Minh 22-65,Đồng Tháp 47-20 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
11-10-2020 Kiên Giang 36-65,Đà Lạt 01-93,Tiền Giang 75-27 Win Kiên Giang,Đà Lạt
10-10-2020 Hồ Chí Minh 24-17,Bình Phước 77-14,Hậu Giang 65-03,Long An 22-80 Win Hồ Chí Minh
09-10-2020 Bình Dương 09-91,Trà Vinh 20-93,Vĩnh Long 31-95 Miss
08-10-2020 An Giang 90-09,Tây Ninh 94-07,Binh Thuận 31-43 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-10-2020 Đồng Nai 09-05,Sóc Trăng 45-93,Cần Thơ 40-08 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-10-2020 Bạc Liêu 31-68,Bến Tre 32-78,Vũng Tàu 12-16 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-10-2020 Cà Mau 60-23,Hồ Chí Minh 48-37,Đồng Tháp 01-06 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-10-2020 Kiên Giang 77-88,Đà Lạt 55-86,Tiền Giang 22-56 Miss
03-10-2020 Hồ Chí Minh 56-30,Bình Phước 45-39,Hậu Giang 55-36,Long An 85-87 Win Long An
02-10-2020 Bình Dương 94-54,Trà Vinh 83-04,Vĩnh Long 54-99 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-10-2020 An Giang 77-51,Tây Ninh 92-72,Binh Thuận 75-74 Win An Giang
30-09-2020 Đồng Nai 73-50,Sóc Trăng 14-25,Cần Thơ 32-39 Win Sóc Trăng,Cần Thơ
29-09-2020 Bạc Liêu 87-85,Bến Tre 97-02,Vũng Tàu 16-75 Win Bạc Liêu,Bến Tre
28-09-2020 Cà Mau 54-22,Hồ Chí Minh 68-90,Đồng Tháp 95-20 Miss
27-09-2020 Kiên Giang 40-91,Đà Lạt 09-72,Tiền Giang 81-20 Win Kiên Giang,Tiền Giang
26-09-2020 Hồ Chí Minh 73-32,Bình Phước 30-48,Hậu Giang 69-31,Long An 58-42 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-09-2020 Bình Dương 31-07,Trà Vinh 14-55,Vĩnh Long 30-71 Miss
24-09-2020 An Giang 20-84,Tây Ninh 85-26,Binh Thuận 29-19 Miss
23-09-2020 Đồng Nai 28-43,Sóc Trăng 63-22,Cần Thơ 79-63 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-09-2020 Bạc Liêu 70-40,Bến Tre 73-99,Vũng Tàu 40-26 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-09-2020 Cà Mau 31-58,Hồ Chí Minh 76-34,Đồng Tháp 35-68 Win Cà Mau
20-09-2020 Kiên Giang 14-97,Đà Lạt 29-67,Tiền Giang 71-80 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 19-98,Bình Phước 88-03,Hậu Giang 27-96,Long An 18-72 Win Bình Phước
18-09-2020 Bình Dương 54-97,Trà Vinh 62-32,Vĩnh Long 83-76 Miss
17-09-2020 An Giang 16-45,Tây Ninh 33-90,Binh Thuận 75-36 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận