NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
16-05-2021 Khánh Hòa 50,Kon Tum 18 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-05-2021 Đà Nẵng 20,Đắc Nông 81,Quảng Ngãi 04 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-05-2021 Gia Lai 21,Ninh Thuận 79 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-05-2021 Bình Định 47,Quảng Bình 23,Quảng Trị 24 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-05-2021 Đà Nẵng 45,Khánh Hòa 23 Miss
11-05-2021 Đắc Lắc 96,Quảng Nam 81 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-05-2021 Phú Yên 98,Thừa Thiên Huế 27 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-05-2021 Khánh Hòa 49,Kon Tum 90 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-05-2021 Đà Nẵng 24,Đắc Nông 94,Quảng Ngãi 97 Miss
07-05-2021 Gia Lai 43,Ninh Thuận 69 Win Gia Lai
06-05-2021 Bình Định 11,Quảng Bình 67,Quảng Trị 12 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-05-2021 Đà Nẵng 81,Khánh Hòa 55 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-05-2021 Đắc Lắc 55,Quảng Nam 77 Miss
03-05-2021 Phú Yên 97,Thừa Thiên Huế 36 Win Phú Yên
02-05-2021 Khánh Hòa 75,Kon Tum 97 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-05-2021 Đà Nẵng 96,Đắc Nông 61,Quảng Ngãi 35 Miss
30-04-2021 Gia Lai 07,Ninh Thuận 96 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-04-2021 Bình Định 24,Quảng Bình 21,Quảng Trị 40 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-04-2021 Đà Nẵng 33,Khánh Hòa 79 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-04-2021 Đắc Lắc 63,Quảng Nam 41 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-04-2021 Phú Yên 76,Thừa Thiên Huế 42 Miss
25-04-2021 Khánh Hòa 90,Kon Tum 17 Win Khánh Hòa
24-04-2021 Đà Nẵng 06,Đắc Nông 80,Quảng Ngãi 15 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-04-2021 Gia Lai 17,Ninh Thuận 53 Miss
22-04-2021 Bình Định 82,Quảng Bình 28,Quảng Trị 26 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-04-2021 Đà Nẵng 61,Khánh Hòa 81 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-04-2021 Đắc Lắc 43,Quảng Nam 60 Miss
19-04-2021 Phú Yên 79,Thừa Thiên Huế 00 Win Phú Yên
18-04-2021 Khánh Hòa 76,Kon Tum 14 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-04-2021 Đà Nẵng 18,Đắc Nông 94,Quảng Ngãi 14 Miss
16-04-2021 Gia Lai 10,Ninh Thuận 41 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-04-2021 Bình Định 38,Quảng Bình 18,Quảng Trị 57 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-04-2021 Đà Nẵng 08,Khánh Hòa 15 Miss
13-04-2021 Đắc Lắc 11,Quảng Nam 98 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-04-2021 Phú Yên 17,Thừa Thiên Huế 17 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-04-2021 Khánh Hòa 51,Kon Tum 69 Miss
10-04-2021 Đà Nẵng 01,Đắc Nông 89,Quảng Ngãi 72 Win Đà Nẵng
09-04-2021 Gia Lai 19,Ninh Thuận 76 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-04-2021 Bình Định 86,Quảng Bình 47,Quảng Trị 81 Miss
07-04-2021 Đà Nẵng 04,Khánh Hòa 47 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-04-2021 Đắc Lắc 79,Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-04-2021 Phú Yên 06,Thừa Thiên Huế 13 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-04-2021 Khánh Hòa 85,Kon Tum 60 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-04-2021 Đà Nẵng 96,Đắc Nông 71,Quảng Ngãi 71 Miss
02-04-2021 Gia Lai 20,Ninh Thuận 90 Win Gia Lai
01-04-2021 Bình Định 23,Quảng Bình 60,Quảng Trị 41 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-03-2021 Đà Nẵng 85,Khánh Hòa 87 Miss
30-03-2021 Đắc Lắc 11,Quảng Nam 69 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-03-2021 Phú Yên 56,Thừa Thiên Huế 59 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-03-2021 Khánh Hòa 96,Kon Tum 52 Miss