NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ XỈU CHỦ 1 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ 1 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
25-07-2021 Nghỉ dịch covid
24-07-2021 Nghỉ dịch covid
23-07-2021 Nghỉ dịch covid
22-07-2021 Nghỉ dịch covid
21-07-2021 Nghỉ dịch covid
20-07-2021 Nghỉ dịch covid
19-07-2021 Nghỉ dịch covid
18-07-2021 Nghỉ dịch covid
17-07-2021 Nghỉ dịch covid
16-07-2021 Nghỉ dịch covid
15-07-2021 Nghỉ dịch covid
14-07-2021 Nghỉ dịch covid
13-07-2021 Nghỉ dịch covid
12-07-2021 Nghỉ dịch covid
11-07-2021 Nghỉ dịch covid
10-07-2021 Nghỉ dịch covid
09-07-2021 Bình Dương 882,Trà Vinh 612,Vĩnh Long 369 Miss
08-07-2021 An Giang 923,Tây Ninh 884,Binh Thuận 319 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-07-2021 Đồng Nai 806,Sóc Trăng 945,Cần Thơ 151 Miss
06-07-2021 Bạc Liêu 084,Bến Tre 932,Vũng Tàu 806 Win Bạc Liêu
05-07-2021 Cà Mau 155,Hồ Chí Minh 546,Đồng Tháp 462 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-07-2021 Kiên Giang 867,Đà Lạt 435,Tiền Giang 990 Miss
03-07-2021 Hồ Chí Minh 697,Bình Phước 013,Hậu Giang 402,Long An 909 Win Hồ Chí Minh
02-07-2021 Bình Dương 293,Trà Vinh 880,Vĩnh Long 068 Miss
01-07-2021 An Giang 758,Tây Ninh 184,Binh Thuận 585 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-06-2021 Đồng Nai 387,Sóc Trăng 549,Cần Thơ 561 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-06-2021 Bạc Liêu 741,Bến Tre 820,Vũng Tàu 765 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-06-2021 Cà Mau 384,Hồ Chí Minh 771,Đồng Tháp 123 Miss
27-06-2021 Kiên Giang 205,Đà Lạt 341,Tiền Giang 821 Win Kiên Giang
26-06-2021 Hồ Chí Minh 196,Bình Phước 004,Hậu Giang 269,Long An 828 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-06-2021 Bình Dương 649,Trà Vinh 542,Vĩnh Long 916 Miss
24-06-2021 An Giang 202,Tây Ninh 594,Binh Thuận 724 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-06-2021 Đồng Nai 033,Sóc Trăng 216,Cần Thơ 823 Miss
22-06-2021 Bạc Liêu 506,Bến Tre 418,Vũng Tàu 778 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-06-2021 Cà Mau 475,Hồ Chí Minh 205,Đồng Tháp 088 Win Cà Mau
20-06-2021 Kiên Giang 073,Đà Lạt 178,Tiền Giang 037 Miss
19-06-2021 Hồ Chí Minh 164,Bình Phước 162,Hậu Giang 320,Long An 971 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-06-2021 Bình Dương 167,Trà Vinh 682,Vĩnh Long 875 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-06-2021 An Giang 062,Tây Ninh 946,Binh Thuận 407 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-06-2021 Đồng Nai 135,Sóc Trăng 543,Cần Thơ 551 Miss