NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU MIỀN TRUNG GIẢI 8 VIP

NGÀY CẦU MIỀN TRUNG GIẢI 8 VIP KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-11-2021 Đắc Lắc 67,Quảng Nam 47 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-11-2021 Phú Yên 19,Thừa Thiên Huế 51 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-11-2021 Khánh Hòa 29,Kon Tum 63 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-11-2021 Đà Nẵng 94,Đắc Nông 12,Quảng Ngãi 88 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-11-2021 Gia Lai 16,Ninh Thuận 05 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-11-2021 Bình Định 88,Quảng Bình 65,Quảng Trị 78 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-11-2021 Đà Nẵng 82,Khánh Hòa 78 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-11-2021 Đắc Lắc 31,Quảng Nam 71 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-11-2021 Phú Yên 16,Thừa Thiên Huế 47 Win Phú Yên
21-11-2021 Khánh Hòa 20,Kon Tum 23 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-11-2021 Đà Nẵng 05,Đắc Nông 18,Quảng Ngãi 07 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-11-2021 Gia Lai 85,Ninh Thuận 89 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-11-2021 Bình Định 06,Quảng Bình 65,Quảng Trị 08 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-11-2021 Đà Nẵng 54,Khánh Hòa 79 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-11-2021 Đắc Lắc 23,Quảng Nam 86 Miss
15-11-2021 Phú Yên 50,Thừa Thiên Huế 50 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-11-2021 Khánh Hòa 25,Kon Tum 01 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-11-2021 Đà Nẵng 45,Đắc Nông 08,Quảng Ngãi 34 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-11-2021 Gia Lai 41,Ninh Thuận 83 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-11-2021 Bình Định 22,Quảng Bình 24,Quảng Trị 07 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-11-2021 Đà Nẵng 66,Khánh Hòa 85 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-11-2021 Đắc Lắc 94,Quảng Nam 19 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-11-2021 Phú Yên 05,Thừa Thiên Huế 90 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-11-2021 Khánh Hòa 46,Kon Tum 38 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-11-2021 Đà Nẵng 58,Đắc Nông 75,Quảng Ngãi 99 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-11-2021 Gia Lai 20,Ninh Thuận 06 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-11-2021 Bình Định 97,Quảng Bình 97,Quảng Trị 80 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-11-2021 Đà Nẵng 30,Khánh Hòa 41 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-11-2021 Đắc Lắc 37,Quảng Nam 24 Miss
01-11-2021 Phú Yên 66,Thừa Thiên Huế 44 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
31-10-2021 Khánh Hòa 66,Kon Tum 12 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-10-2021 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 38,Quảng Ngãi 98 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-10-2021 Gia Lai 18,Ninh Thuận 31 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-10-2021 Bình Định 30,Quảng Bình 17,Quảng Trị 86 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-10-2021 Đà Nẵng 60,Khánh Hòa 20 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-10-2021 Đắc Lắc 60,Quảng Nam 21 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-10-2021 Phú Yên 80,Thừa Thiên Huế 22 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-10-2021 Khánh Hòa 70,Kon Tum 41 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-10-2021 Đà Nẵng 93,Đắc Nông 00,Quảng Ngãi 54 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-10-2021 Gia Lai 57,Ninh Thuận 92 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-10-2021 Bình Định 92,Quảng Bình 81,Quảng Trị 69 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-10-2021 Đà Nẵng 77,Khánh Hòa 85 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-10-2021 Đắc Lắc 76,Quảng Nam 03 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-10-2021 Phú Yên 63,Thừa Thiên Huế 07 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-10-2021 Khánh Hòa 67,Kon Tum 84 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-10-2021 Đà Nẵng 20,Đắc Nông 23,Quảng Ngãi 47 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-10-2021 Gia Lai 34,Ninh Thuận 87 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-10-2021 Bình Định 02,Quảng Bình 15,Quảng Trị 34 Win Bình Định
13-10-2021 Đà Nẵng 46,Khánh Hòa 61 Miss
12-10-2021 Đắc Lắc 88,Quảng Nam 45 Win Đắc Lắc,Quảng Nam