NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ SIÊU XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY SIÊU XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-05-2022 Bình Dương 153,Trà Vinh 019,Vĩnh Long 416 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 835,Tây Ninh 150,Binh Thuận 902 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 750,Sóc Trăng 208,Cần Thơ 263 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 451,Bến Tre 176,Vũng Tàu 101 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 922,Hồ Chí Minh 495,Đồng Tháp 704 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 405,Đà Lạt 168,Tiền Giang 702 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 098,Bình Phước 768,Hậu Giang 784,Long An 827 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-05-2022 Bình Dương 438,Trà Vinh 785,Vĩnh Long 232 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-05-2022 An Giang 760,Tây Ninh 195,Binh Thuận 181 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-05-2022 Đồng Nai 782,Sóc Trăng 054,Cần Thơ 303 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-05-2022 Bạc Liêu 666,Bến Tre 307,Vũng Tàu 467 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-05-2022 Cà Mau 300,Hồ Chí Minh 447,Đồng Tháp 468 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-05-2022 Kiên Giang 080,Đà Lạt 945,Tiền Giang 326 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-05-2022 Hồ Chí Minh 912,Bình Phước 330,Hậu Giang 549,Long An 348 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-05-2022 Bình Dương 851,Trà Vinh 969,Vĩnh Long 087 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-05-2022 An Giang 204,Tây Ninh 693,Binh Thuận 753 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-05-2022 Đồng Nai 427,Sóc Trăng 171,Cần Thơ 196 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-05-2022 Bạc Liêu 425,Bến Tre 143,Vũng Tàu 139 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-05-2022 Cà Mau 737,Hồ Chí Minh 289,Đồng Tháp 852 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-05-2022 Kiên Giang 943,Đà Lạt 434,Tiền Giang 650 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-05-2022 Hồ Chí Minh 344,Bình Phước 324,Hậu Giang 646,Long An 579 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-05-2022 Bình Dương 499,Trà Vinh 488,Vĩnh Long 707 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-05-2022 An Giang 164,Tây Ninh 115,Binh Thuận 518 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-05-2022 Đồng Nai 323,Sóc Trăng 151,Cần Thơ 373 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-05-2022 Bạc Liêu 991,Bến Tre 556,Vũng Tàu 329 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-05-2022 Cà Mau 393,Hồ Chí Minh 875,Đồng Tháp 098 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-05-2022 Kiên Giang 024,Đà Lạt 783,Tiền Giang 025 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-04-2022 Hồ Chí Minh 317,Bình Phước 358,Hậu Giang 883,Long An 549 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-04-2022 Bình Dương 491,Trà Vinh 968,Vĩnh Long 625 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-04-2022 An Giang 088,Tây Ninh 186,Binh Thuận 860 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-04-2022 Đồng Nai 529,Sóc Trăng 957,Cần Thơ 864 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-04-2022 Bạc Liêu 128,Bến Tre 164,Vũng Tàu 113 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-04-2022 Cà Mau 996,Hồ Chí Minh 785,Đồng Tháp 096 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-04-2022 Kiên Giang 468,Đà Lạt 279,Tiền Giang 509 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-04-2022 Hồ Chí Minh 438,Bình Phước 149,Hậu Giang 470,Long An 522 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-04-2022 Bình Dương 838,Trà Vinh 406,Vĩnh Long 227 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-04-2022 An Giang 307,Tây Ninh 481,Binh Thuận 485 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-04-2022 Đồng Nai 961,Sóc Trăng 711,Cần Thơ 992 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-04-2022 Bạc Liêu 346,Bến Tre 992,Vũng Tàu 701 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-04-2022 Cà Mau 074,Hồ Chí Minh 252,Đồng Tháp 142 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-04-2022 Kiên Giang 909,Đà Lạt 760,Tiền Giang 904 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-04-2022 Hồ Chí Minh 212,Bình Phước 870,Hậu Giang 699,Long An 933 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-04-2022 Bình Dương 518,Trà Vinh 426,Vĩnh Long 842 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-04-2022 An Giang 630,Tây Ninh 386,Binh Thuận 226 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-04-2022 Đồng Nai 123,Sóc Trăng 189,Cần Thơ 667 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-04-2022 Bạc Liêu 343,Bến Tre 562,Vũng Tàu 915 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-04-2022 Cà Mau 202,Hồ Chí Minh 356,Đồng Tháp 454 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-04-2022 Kiên Giang 880,Đà Lạt 134,Tiền Giang 978 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-04-2022 Hồ Chí Minh 475,Bình Phước 286,Hậu Giang 663,Long An 298 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-04-2022 Bình Dương 910,Trà Vinh 193,Vĩnh Long 179 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long