NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ SIÊU XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY SIÊU XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-01-2021 Đồng Nai 623,Sóc Trăng 366,Cần Thơ 287 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-01-2021 Bạc Liêu 407,Bến Tre 481,Vũng Tàu 164 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-01-2021 Cà Mau 813,Hồ Chí Minh 841,Đồng Tháp 658 Miss
24-01-2021 Kiên Giang 813,Đà Lạt 831,Tiền Giang 760 Win Kiên Giang,Đà Lạt
23-01-2021 Hồ Chí Minh 261,Bình Phước 178,Hậu Giang 442,Long An 428 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-01-2021 Bình Dương 639,Trà Vinh 087,Vĩnh Long 149 Miss
21-01-2021 An Giang 814,Tây Ninh 515,Binh Thuận 424 Win An Giang
20-01-2021 Đồng Nai 042,Sóc Trăng 680,Cần Thơ 895 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-01-2021 Bạc Liêu 155,Bến Tre 178,Vũng Tàu 645 Miss
18-01-2021 Cà Mau 832,Hồ Chí Minh 204,Đồng Tháp 747 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
17-01-2021 Kiên Giang 087,Đà Lạt 641,Tiền Giang 007 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-01-2021 Hồ Chí Minh 511,Bình Phước 884,Hậu Giang 293,Long An 376 Miss
15-01-2021 Bình Dương 408,Trà Vinh 088,Vĩnh Long 747 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-01-2021 An Giang 851,Tây Ninh 206,Binh Thuận 172 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-01-2021 Đồng Nai 398,Sóc Trăng 037,Cần Thơ 968 Miss
12-01-2021 Bạc Liêu 641,Bến Tre 421,Vũng Tàu 568 Win Bạc Liêu
11-01-2021 Cà Mau 218,Hồ Chí Minh 126,Đồng Tháp 778 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-01-2021 Kiên Giang 741,Đà Lạt 358,Tiền Giang 301 Miss
09-01-2021 Hồ Chí Minh 248,Bình Phước 796,Hậu Giang 304,Long An 489 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-01-2021 Bình Dương 181,Trà Vinh 521,Vĩnh Long 698 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-01-2021 An Giang 981,Tây Ninh 517,Binh Thuận 067 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-01-2021 Đồng Nai 958,Sóc Trăng 087,Cần Thơ 243 Miss
05-01-2021 Bạc Liêu 020,Bến Tre 340,Vũng Tàu 263 Win Bạc Liêu,Bến Tre
04-01-2021 Cà Mau 962,Hồ Chí Minh 242,Đồng Tháp 867 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-01-2021 Kiên Giang 980,Đà Lạt 746,Tiền Giang 794 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-01-2021 Hồ Chí Minh 129,Bình Phước 022,Hậu Giang 942,Long An 274 Miss
01-01-2021 Bình Dương 730,Trà Vinh 444,Vĩnh Long 743 Win Bình Dương
31-12-2020 An Giang 617,Tây Ninh 831,Binh Thuận 141 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-12-2020 Đồng Nai 918,Sóc Trăng 116,Cần Thơ 956 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-12-2020 Bạc Liêu 033,Bến Tre 873,Vũng Tàu 231 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-12-2020 Cà Mau 051,Hồ Chí Minh 044,Đồng Tháp 085 Miss
27-12-2020 Kiên Giang 252,Đà Lạt 828,Tiền Giang 156 Win Kiên Giang
26-12-2020 Hồ Chí Minh 767,Bình Phước 907,Hậu Giang 112,Long An 913 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-12-2020 Bình Dương 093,Trà Vinh 429,Vĩnh Long 793 Win Bình Dương,Trà Vinh
24-12-2020 An Giang 018,Tây Ninh 654,Binh Thuận 174 Miss
23-12-2020 Đồng Nai 964,Sóc Trăng 149,Cần Thơ 304 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-12-2020 Bạc Liêu 061,Bến Tre 738,Vũng Tàu 893 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-12-2020 Cà Mau 752,Hồ Chí Minh 986,Đồng Tháp 859 Miss
20-12-2020 Kiên Giang 825,Đà Lạt 820,Tiền Giang 902 Win Kiên Giang
19-12-2020 Hồ Chí Minh 545,Bình Phước 716,Hậu Giang 126,Long An 244 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-12-2020 Bình Dương 018,Trà Vinh 805,Vĩnh Long 860 Win Bình Dương
17-12-2020 An Giang 577,Tây Ninh 472,Binh Thuận 819 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-12-2020 Đồng Nai 553,Sóc Trăng 677,Cần Thơ 351 Miss
15-12-2020 Bạc Liêu 710,Bến Tre 182,Vũng Tàu 547 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-12-2020 Cà Mau 828,Hồ Chí Minh 113,Đồng Tháp 210 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-12-2020 Kiên Giang 104,Đà Lạt 947,Tiền Giang 529 Miss
12-12-2020 Hồ Chí Minh 940,Bình Phước 848,Hậu Giang 349,Long An 946 Win Hồ Chí Minh
11-12-2020 Bình Dương 507,Trà Vinh 503,Vĩnh Long 215 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-12-2020 An Giang 832,Tây Ninh 902,Binh Thuận 111 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-12-2020 Đồng Nai 567,Sóc Trăng 021,Cần Thơ 479 Miss